fbpx
ANUNȚ DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ aferent proiectului „Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă” – SUCCES - ID MySMIS 122555

ANUNȚ DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ aferent proiectului „Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă” – SUCCES - ID MySMIS 122555

header ue

 

ANUNȚ DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ

Aferent proiectului „Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă – SUCCES”

ID MySMIS 122555

               ProiectulSoluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă – SUCCES’’ – cod proiect 122555, cofinanțat  din  Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, aprobat sub codul POCU/320/6/21/122555 în cadrul Axei prioritare nr.  6 - Educație și competențe, Prioritatea de invesții, Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate este implementat de Universitatea „Danubius”, împreuna cu partenerii săi (P1 - Universitatea de Medicina și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași, P2 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, P3 - SIVECO București) începand din luna februarie 2019 și, prin activitățile sale, urmărește - asigurarea unei instruiri axate pe domeniile inteligente de specializare din sectoarele economice cu potențial competitiv prin intermediul unei oferte educaționale actualizate și diversificate, dezvoltate în strânsă corelare cu prioritățile strategice regionale și naționale, însoțită de un pachet de măsuri de atragere a tinerilor către studiu, acompaniată de acțiuni de creștere a competențelor personalului didactic și care, impreună, să contribuie la maximizarea șanselor de angajare pentru viitorii absolvenți din învățământul terțiar, universitar și non-universitar tehnic.

 

Grupul țintă este reprezentat de:

 • 300 de studenți în ani terminali din ciclurile de studii licență/master selectați, din care minimum 62 de studenți aparținând de grupuri vulnerabile.
 • 60 de studenti - Universitatea “Danubius” din Galați din care 12 vor face parte din grupul vulnerabil (Selecția grupului țintă de studenți vulnerabili se va realiza în ordinea înscrierii lor in grupul țintă. Primii 12 studenți ce îndeplinesc criteriile de apartenență în grupul vulnerabil, aceea vor primi sprijin financiar. Delimitarea studenților care vor aparține grupului țintă vulnerabil, se va face în funcție de punctajul obținut și anume, minim 20 de puncte). Toți studenții selectați vor beneficia de implementarea cursurilor complementare dezvoltate în cadrul proiectului.

 

Condiții de eligibilitate

La selecție pot participa studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

 • Sunt înmatriculați în cadrul Universității Danubius din Galați, Lider în cadrul prezentului proiect;
 • Au domiciliul în mediul rural sau urban, în Regiunea de Sud-Est a României;
 • Sunt cetățeni români sau ai unui stat membru al Uniunii Europene;
 • Au disponibilitatea de a participa la activităţile prevăzute în Proiect;
 • Nu au beneficiat de finanţare prin alte proiecte de cursuri de formare profesională;
 • Sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în procedura de selecţie.

   Dosarul de inscriere cuprinde:

 • Copie după CI/BI al studentului;
 • Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • Anexa nr.1 - Cerere de înscriere în grupul țintă;
 • Anexa nr.2 - Declarație disponibilitate;
 • Anexa nr.3 - Declarație apartenență grup țintă;
 • Anexa nr.4 - Declarație de evitare a dublei finanțări
 • Anexa nr.5. Adeverinţă student apartenență grup țintă, eliberată de universitate privind statutul de student, cu datele de identificare (nume, prenume, forma de învățământ, anul de studii, domeniul de pregătire, specializarea);
 • Anexa nr.8. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020.

     IMPORTANT:

 • Documentele necesare pentru includerea în grupul ţintă se pot ridica de la expertul grup țintă.
 • Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate şi va semna fiecare anexă.
 • Dosarul de candidatura se depune la Expertul Grup Țintă.
 • Responsabilul grup țintă va verifica îndeplinirea cerinţelor privind conţinutul dosarului de candidatură şi a criteriilor de eligibilitate.
 • Vor fi acceptaţi doar candidaţii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prezentate anterior şi au dosarele complete.

 

Metodologie acordare subventie SUCCES

 

Pentru mai multe detalii despre inscrierea in grupul tinta al proiectului, o puteti contacta pe Dna. Hodorogea Mirela, Responsabil GT, la adresa de email

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Întocmit,

Hodorogea Mirela, Responsabil grup tinta S

 

 

footer

 


Știri recente

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.