fbpx
RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - PROGRAM DE FORMARE

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - PROGRAM DE FORMARE

 

UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAȚI

autorizată de

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Județului Galați

și înscrisă în

Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților

 

organizează

programul de formare – SPECIALIZARE

pentru ocupația

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cod COR - 242231

 

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE recunoscut de

Ministerul Muncii și Protecției Sociale şi de Ministerul Educației și Cercetării

 

 

 

 

Când și unde va avea loc programul de formare?

 

Începând cu luna noiembrie 2020, la sediul Universității Danubius Galați (b-dul Galați nr. 3, amfiteatru). Zilele de desfășurare a programului și orarul aferent vor fi comunicate în timp util.

 

 

Cu cine?

 

dl. Daniel-Mihail Șandru

-profesor universitar la Universitatea din București și la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir;

-fondator și coordonator Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;

-judecător ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României;

-președinte al Societății de Științe Juridice și al Asociației Române de Drept și Afaceri Europene;

-redactor șef al Revistei române de drept european (Wolters Kluwer).

 

 

Cui se adresează?

 

Directorilor de afaceri sau managerilor care doresc să înțeleagă modul în care cerințele Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) vor afecta organizația lor, managerilor implicați în /sau răspunzători de respectarea GDPR, cum ar fi managerii de securitate, de protecție a datelor, de securitate a informațiilor, managerii IT, de proiect, de guvernanță corporativă, de risc și de conformitate, consilierii sau consilierii personali ai managerilor, precum și personalului din departamente financiare sau resurse umane.

 

 

 

De ce să particip?

 

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), aplicabil în România începând cu data de 25 mai 2018, se referă la Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

GDPR impune un set unic de reguli, aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Conform GDPR, va fi desemnat în mod obligatoriu un Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (Data Protection Officer-DPO) în următoarele entități:

-autoritățile și organismele publice (indiferent de specificul activității desfășurate de acestea și de tipul datelor cu caracter personal prelucrate);

-organizațiile din sectorul privat ale căror activități principale constau în operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care implică monitorizarea periodică și sistematică a persoanelor fizice pe scară largă;

-organizațiile din sectorul privat ale căror activități principale constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date cu caracter personal, menționate în mod expres în cadrul GDPR.

 

 

Ce obțin în urma participării la programul de formare?

 

-Dobândirea de informații și concepte specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal;

 

-CERTIFICAT DE ABSOLVIRE recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale şi de Ministerul Educației și Cercetării

Competențele dobândite și înscrise în suplimentul descriptiv al certificatelor, în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 republicată:

 • Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal
 • Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat
 • Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal
 • Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 • Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 • Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal
 • Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal
 • Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 • Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației
 • Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

-CERTIFICAT DE PARTICIPARE eliberat de UNIVERSITATEA DANUBIUS (oferă posibilitatea obținerii de reduceri în cazul participării la alte programe de formare continuă organizate de Centrul de Formare Continuă-Danubius International Business School, Universitatea Danubius din Galați)

 

Condiții de îndeplinit:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în muncă minim 1 an;
 • pregătirea și susținerea unui proiect a cărui tematică va fi stabilită de către traineri;
 • prezența în toate zilele cursului și în ziua examinării stabilită de comisia de evaluare.

 

 

Tarife și reduceri:

Tariful de participare la programul de formare este de 2500 lei/ participant (inclusiv TVA).

Tariful cuprinde participarea la programul de formare, certificarea, materiale informative (în format de hârtie și electronic), suport de curs.

 

-Tariful de participare la programul de formare va fi de 2000 lei/ participant (inclusiv TVA) în cazul în care:

 • participă minim 2 persoane din cadrul aceleiași instituții/societăți/organizații;
 • sunteți absolvent sau frecventați în prezent o formă de învățământ la Universitatea Danubius.

 

 

NUMĂRUL DE LOCURI ESTE LIMITAT

 

 FISA DE INSCRIERE

 

Rezervarea locului se face în baza formularului de înscriere

și a documentelor solicitate în formular,

transmise în atenția d-lui Ciprian BUZATU,

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

(nr. telefon 0744213913)

 

 

Persoană de contact pentru detalii suplimentare:

coordonator Centru de Formare Continuă – Danubius International Business School,

d-na Viorela Laura KOVÁCS, tel. 0737616042, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

Purtător de cuvânt - Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.