fbpx

Rezultate selecție grup țintă – cursanți din învățământul preuniversitar – aferente proiectului “Învățământ terțiar inovativ corelat cu strategia de dezvoltare inteligentă” – ITI cod proiect: 121659

header ue

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

Axă prioritară

6 - Educație si competențe

Prioritatea de investiție 10.ii Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământ prin creșterea nivelului de competențe al personalului didactic în ceea ce privește conținutul educațional inovator și resursele de învățare moderne și flexibile și prin diversificarea ofertelor educaționale corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate

Obiectiv specific

Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Titlu proiect

ÎNVӐŢӐMÂNT TERŢIAR INOVATIV CORELAT CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTELIGENTӐ

Nr. contract finanțare

POCU/320/6/21 - 121659

Rezultate selecție grup țintă

– cursanți din învățământul preuniversitar –

aferente proiectului 

“Învățământ terțiar inovativ corelat cu strategia de dezvoltare inteligentă” – ITI

cod proiect: 121659

 

Nr. crt.

Cod participant conform proces verbal ref. evaluare și selecție dosare de candidatură

Respectarea cerințelor privind

Observații

Rezultat selecție

conținutul dosarului de candidatură

criteriilor de eligibilitate

1.

121659-13

Dosar complet

DA

-

ADMIS

2.

121659-14

Dosar complet

DA

-

ADMIS

3.

121659-15

Dosar complet

DA

-

ADMIS

4.

121659-16

Dosar complet

DA

-

ADMIS

5.

121659-17

Dosar complet

DA

-

ADMIS

6.

121659-18

Dosar complet

DA

-

ADMIS

7.

121659-19

Dosar complet

DA

-

ADMIS

8.

121659-20

Dosar complet

DA

-

ADMIS

9.

121659-21

Dosar complet

DA

-

ADMIS

10.

121659-22

Dosar complet

DA

-

ADMIS

11.

121659-23

Dosar complet

DA

-

ADMIS

12.

121659-24

Dosar complet

DA

-

ADMIS

13.

121659-25

Dosar complet

DA

-

ADMIS

14

121659-26

Dosar complet

DA

-

ADMIS

15.

121659-27

Dosar complet

DA

-

ADMIS

16.

121659-28

Dosar complet

DA

-

ADMIS

17.

121659-29

Dosar complet

DA

s-a retras din motive personale

RETRAS

18.

121659-30

Dosar complet

DA

s-a retras din motive personale

RETRAS

19.

121659-31

Dosar complet

DA

-

ADMIS

20.

121659-32

Dosar complet

DA

-

ADMIS

21.

121659-33

Dosar complet

DA

-

ADMIS

22.

121659-34

Dosar complet

DA

-

ADMIS

23.

121659-35

Dosar complet

DA

-

ADMIS

24.

121659-36

Dosar complet

DA

-

ADMIS

25.

121659-37

Dosar complet

DA

-

ADMIS

26.

121659-38

Dosar complet

DA

-

ADMIS

27.

121659-39

Dosar complet

DA

-

ADMIS

28.

121659-40

Dosar complet

DA

-

ADMIS

29.

121659-41

Dosar complet

DA

-

ADMIS

30.

121659-42

Dosar complet

DA

-

ADMIS

31.

121659-43

Dosar complet

DA

-

ADMIS

32.

121659-44

Dosar complet

DA

-

ADMIS

33.

121659-45

Dosar complet

DA

-

ADMIS

34.

121659-46

Dosar complet

DA

-

ADMIS

35.

121659-47

Dosar complet

DA

-

ADMIS

36.

121659-48

Dosar complet

DA

-

ADMIS

37.

121659-49

Dosar complet

DA

-

ADMIS

38.

121659-50

Dosar complet

DA

-

ADMIS

39.

121659-51

Dosar complet

DA

-

ADMIS

40.

121659-52

Dosar complet

DA

-

ADMIS

41.

121659-53

Dosar complet

DA

-

ADMIS

42.

121659-54

Dosar complet

DA

-

ADMIS

43.

121659-55

Dosar complet

DA

-

ADMIS

44.

121659-56

Dosar complet

DA

-

ADMIS

45.

121659-57

Dosar complet

DA

-

ADMIS

46.

121659-58

Dosar complet

DA

-

ADMIS

47.

121659-59

Dosar complet

DA

-

ADMIS

48.

121659-60

Dosar complet

DA

-

ADMIS

49.

121659-61

Dosar complet

DA

-

ADMIS

50.

121659-62

Dosar complet

DA

-

ADMIS

 

Întocmit,     

Viorela Laura KOVÁCS – Expert Grup Țintă 1

Rodica MAGEARU – Expert Grup Țintă 2

 

Aprobat,

Alina Beatrice RĂILEANU – Coordonator Partener - Universitatea Danubius din Galați


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.