fbpx
INVITAȚIE PARTICIPARE PROCEDURA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ aferent proiectului “Învățământ terțiar inovativ corelat cu strategia de dezvoltare inteligentă”

INVITAȚIE PARTICIPARE PROCEDURA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ aferent proiectului “Învățământ terțiar inovativ corelat cu strategia de dezvoltare inteligentă”

header ue

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

Axă prioritară

6 - Educație si competențe

Prioritatea de investiție 10.iv Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenici

Obiectiv specific

Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Titlu proiect

ÎNVӐŢӐMÂNT TERŢIAR INOVATIV CORELAT CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTELIGENTӐ

Nr. contract finanțare

POCU/320/6/21/121659

INVITAȚIE PARTICIPARE PROCEDURA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ

aferent proiectului 

“Învățământ terțiar inovativ corelat cu strategia de dezvoltare inteligentă”

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, în parteneriat cu Universitatea „Danubius” din Galați, implementează pe o perioadă de 30 de luni, începând cu data de 11 februarie 2019, proiectul „ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR INOVATIV CORELAT CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTELIGENTĂ” - ITI, cod proiect 121659, cofinanţat din Fondul Social European (FSE), în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 –Educație și competențe.

În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin proiect, vor fi susținute activități de formare specifică adresate personalului didactic din învățământul terțiar non-universitar, în relație cu: proiectarea de cursuri complementare, organizarea și furnizarea în medii online a cursurilor/aplicațiilor și promovarea de medii noi de învățare, solicitarea și utilizarea feedback-ului și o evaluare eficientă a rezultatelor învățării.

În acest sens, va fi organizat în cadrul Universității Danubius din Galați, programul postuniversitar de perfecționare profesională intitulat ”Strategii didactice inovative”. Cursul va avea o durata de 56 ore de formare, din care 50% vor reprezenta aplicații practice și 50% teorie, fiind tratate subiecte legate de importanța utilizării metodelor inovative și a metodelor IT în activitatea de predare.

Participanții la curs vor fi inițiați și încurajați în prezentarea cursurilor în mod interactiv și modern. De asemenea, li se va asigura dezvoltarea unei evaluări permanente a programelor pentru competențe transversale și de antreprenoriat, cum ar fi: dezvoltarea de studii pentru monitorizarea performanței absolvenților; îmbunătățirea programei TIC pentru completarea ofertei existente.

 

Criterii de selecție

Criteriile de selecţie pentru întreg grupul ţintă al proiectului vizează motivarea și potențialul grad de implicare al cadrelor didactice în activitățile proiectului. Criteriile primare de selecţie sunt:

 • Interesul de a participa la cursurile de formare;
 • Disponibilitatea și angajamentul de participare la activitățile proiectului;
 • Evitarea dublei finanțări pentru activitățile din cadrul proiectului;
 • Principiul ”Primul venit, primul servit”.

În contextul trecerii de la starea de urgență la starea de alertă pe teritoriul României în temeiul Hotărârii nr. 24/14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 și ținând cont și de OUG nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, pentru a respecta măsurile de distanțare socială pe toată perioada stării de alertă și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, transmiterea, primirea și înregistrarea dosarelor de înscriere la curs se va realiza în sistem on-line.

Persoanele interesate vor transmite un dosar de candidatură în sistem on-line.

 

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă formate din personal didactic din învățământul non-universitar, trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

- sunt angajați într-una din instituțiile din învățământul non-universitar din regiunea de dezvoltare vizată de proiect;

- vrea să participe la activitățile proiectului în vederea îmbunătățirii competențelor didactice (Anexa nr. 2)

 

Înscrierea unui cadru didactic în cadrul proiectului se va considera completă după ce vor fi colectate următoarele documente semnate de candidat în original, scanate și ulterior transmise pe e-mail:

 

 • Cerere de înscriere în grupul țintă (Anexa nr. 1)
 • Declarație disponibilitate (Anexa nr. 2)
 • Declarație apartenență grup țintă (Anexa nr. 3)
 • Declarație de evitare a dublei finanțări (Anexa nr. 4)
 • Adeverință de angajat, în calitate de personal didactic, în cadrul învățământului non-universitar – documentul original va fi scanat și transmis pe e-mail
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Copie după cartea de identitate – semnată și marcată conform cu originalul
 • Copie după certificatul de naștere – semnată și marcată conform cu originalul
 • Copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul – semnată și marcată conform cu originalul
 • Copie după diplomă studii (după ultimele studii absolvite) – semnată și marcată conform cu originalul
 • Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (Anexa nr. 8)

 

Procesul de înregistrare a dosarelor de înscriere va consta în 2 etape:

 

1. transmiterea pe e-mail către experții grup țintă (GT) a tuturor documentelor necesare înscrierii, după cum urmează:

-Formularele și declarațiile tip/template specifice proiectului vor fi imprimate, completate, semnate, scanate și transmise pe e-mail;

-copii după cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul) și diploma ultimelor studii absolvite, pe care vor fi făcute mențiunile – Conform cu originalul, vor fi semnate și ulterior scanate și transmise pe e-mail;

-adeverința de angajat în original va fi scanată și transmisă pe e-mail.

 

Termenul limită de transmitere a documentelor de înscriere este 04.06.2020.

 

2. primirea dosarelor de înscriere, respectiv a documentelor menționate mai sus, pe e-mail de către experții GT. În cazul în care la verificarea ulterioară se constată nereguli în privința acestor documente persoana va fi contactată și va fi invitată să trimită pe e-mail variantele corecte de acte, până la data limită de 08.06.2020. Netransmiterea documentelor în termenul stabilit determină automat declararea candidatului ca Retras și înlocuirea acestuia cu alte cadre didactice participante la selecție.

 

IMPORTANT:

 • Documentele necesare pentru includerea în GT sunt puse la dispoziție in link-ul de mai jos;
 • Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate și va semna fiecare anexă;
 • Dosarul de candidatură se va transmite pe e-mail către expertul GT;
 • Comisia de selecție va verifica îndeplinirea cerințelor privind conținutul dosarului de candidatură și a criteriilor de eligibilitate;
 • Vor fi acceptați doar candidații care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prezentate anterior și au dosarele complete.

 

ANEXE ITI DOWNLOAD

 

Informații suplimentare se pot obține de la:

 

Viorela-Laura Kovács

Expert GT, 0737616042, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Rodica Magearu

Expert GT, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.