fbpx
ANUNȚ SELECȚIE CADRE DIDACTICE PENTRU ACTIVITATEA DE SCHIMB DE BUNE PRACTICI, PROIECT POCU 124635 - ACTIV

ANUNȚ SELECȚIE CADRE DIDACTICE PENTRU ACTIVITATEA DE SCHIMB DE BUNE PRACTICI, PROIECT POCU 124635 - ACTIV

header ue

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

Axă prioritară

6 - Educație si competențe

Obiectiv specific

Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Titlu proiect

Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

Nr. contract finanțare

POCU/379/6/21/-124635

INFORMARE

 

ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIE CADRE DIDACTICE DIN GRUPUL ȚINTĂ CARE SOLICITĂ PARTICIPAREA LA

 PROGRAMUL DE SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ȘI DISEMINARE DE BUNE PRACTICI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR UNIVERSITAR

 

Universitatea „Danubius” din Galați, în calitate de LIDER în cadrul proiectului POCU/379/6/21/124635, cu titlul „Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV, anunță selecția în mediul on-line a grupului țintă format din cadre didactice care activează la universitățile participante la proiect.

GRUP ȚINTĂ12 cadre didactice implicate în programul de schimb de experienţă și diseminare de bune practici, însoțite de un expert.

B. Universitatea Danubius din Galați: 3 cadre didactice de la facultățile de Drept, Științe Economice, Comunicare și relații internaționale, însoțite de un expert (CPP)

P3. Universitatea Dunărea de Jos din Galați: 3 cadre didactice de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila, Facultatea de Științe și Mediu, Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică.

P4. Universitatea Valahia din Târgoviște: 3 cadre didactice de la Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor, Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației, Facultatea de Ingineria Materialelor și Mecanică, Facultatea de Științe și Arte, Facultatea de Științe și Inginerie Alexandria

P5. Universitatea Ovidius din Constanța: 3 cadre didactice de la facultățile de Inginerie Mecanică Industrială și Maritimă, Inginerie Economică în domeniul Mecanic, Sisteme și Echipamente Navale, Instalații și Echipamente Portuare și Marine, Autovehicule Rutiere, Ingineria Sudării, Energetica Industrială.

 

Înscrierea cadrelor didactice pentru participarea la această activitate se va realiza prin depunerea unei cereri și a dosarului de candidatură la sediul unde activează, la expertul organizare schimb de experiență de la fiecare partener implicat și la secretarul de proiect, în cazul beneficiarului – date de contact anexate la prezenta

 Cererea va fi avizată și datată de persoana care a primit dosarul.

Operaţiunea de înregistrare și depunere a Dosarelor de candidatură se poate realiza și în format electronic, procedură recomandată în condițiile actuale – prelungire stare de urgență, decretată în România pentru 30 zile, începând cu data de 15 aprilie 2020 (Decretul nr. 195/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020).

Toate documentele în format hârtie vor fi scanate şi transmise pe e-mail, pe adresa expertului organizare schimb de experiență de la sediul unde își desfășoară activitatea cadrul didactic din GT și a secretarului de proiect, pentru cadrele didactice care activează la sediul beneficiarului (UDG) – (datele de contact din prezenta informare).

Perioada depunerii dosarelor de către cadrele didactice din GT care solicită participarea la acest program: 30 aprilie 2020 – 20 mai 2020.

ABREVIERI: Coordonator perfecționare profesională – CPP; Experți organizare schimburi de experiență (ExOSE): ExOSE1 (P3), ExOSE2 (P4),  ExOSE3 (P5); Beneficiar – B; Grup țintă – GT; Responsabil grup țintă – RGT

CONȚINUTUL DOSARELOR DE CANDIDATURĂ DEPUSE DE CADRELE DIDACTICE DIN GT

Dosarele de candidatură vor cuprinde, pe lângă actele existente deja pentru fiecare cadru didactic din grupul țintă al proiectului (documente de înregistrare în grupul țintă, inclusiv Declarație privind utilizarea datelor cu caracter personal și Declarație de evitare a dublei finanțări), cel puțin următoarele documente:

  • Adeverință de înscriere în GT, eliberată de Expertul GT (formular existent);
  • Cerere de înscriere (Anexa la Metodologie);
  • CV actualizat;
  • Atestat/certificat limbă străină;
  • Eseu realizat de candidat (conform art. 19 alin. 4 din Metodologia de derulare a programului de schimb de experiență și diseminare de bune practici pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar).

Nerespectarea conţinutului dosarului şi/sau a termenului de depunere atrag după sine excluderea şi înlocuirea cu alte cadre didactice participante la selecţie, în ordinea punctajelor obţinute la evaluarea dosarului.

 

CRITERII DE SELECȚIE pentru cadrele didactice înregistrate în grupul țintă care solicită participarea la programul de schimb de experiență și diseminare de bune practici:

(1) Disponibilitatea și angajamentul de participare la activitățile proiectului, conform cerințelor expuse în prezenta metodologie, având ca finalitate atingerea rezultatelor așteptate. (Anexa la Metodologie).

(2) Cunoașterea unei limbi de circulație internațională, în principal limba engleză.

(3) Evitarea dublei finanțări pentru activitățile din cadrul proiectului.

(4) Prezentarea în format scris a unui Eseu realizat de către fiecare candidat, în care să expună următoarele:

  • Sinteză privind aspectele definitorii pentru programul de schimb de experiență și diseminare de bune practici, în contextul proiectului.
  • Prezentarea responsabilităților care revin cadrelor didactice din grupul țintă care vor efectua vizita, termene aferente, interacțiuni cu factorii responsabili din cadrul activității.
  • Proiecte/contracte cu tematică asemănătoare la care a participat cadrul didactic și modul în care poate utiliza experiența acumulată.
  • Așteptări referitoare la vizita transnațională, sub aspectul formării pedagogice, îmbunătățirii competențelor, domeniilor și materialelor pe care este interesat să le consulte etc.
  • Propuneri privind conținutul unui ghid de bune practici la care va trebui să-și aducă o contribuție directă și precizarea modalităților concrete de diseminare a ghidului de bune practici, propuse de candidat pentru perioada ulterioară efectuării vizitei (publicații, conferințe etc.).

Eseul realizat de fiecare candidat va avea max. 4 pagini A4 scrise de mână.

 

Surse de informare:

- Contractul POCU/379/6/21/-124635, cu toate completările şi modificările ulterioare, inclusiv anexele sale;

- POCU, Cerere de finanțare Proiect Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV POCU/379/6/21/-124635

- Metodologia de derulare a programului de schimb de experiență și diseminare de bune practici pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar (document intern proiect).

 

Date de contact

Funcția în proiect/instituția

Nume, prenume

Adresă e-mail

site / pagina de Facebook

 

CPP (B)/ Universitatea Danubius din Galați

 

 

Dragomir Georgeta

 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.univ-danubius.ro/news/selectie-si-recrutare-grup-tinta-cadre-didactice-in-proiectul-activ  

Secretar de proiect/ Universitatea Danubius din Galați

Mihăilă Elena Carmen

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

ExOSE (P3)/ Universitatea Dunărea de Jos din Galați

Vîrlănuță Florina Oana

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.ugal.ro/anunturi/finantari-proiecte

http://www.ugal.ro/anunturi/finantari-proiecte/7565-anunt-completare-grup-tinta-cadre-didactice-in-cadrul-proiectului-pocu-379-6-21-124635

ExOSE (P4)/ Universitatea Valahia din Târgoviște

Stan Mihail Florin

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

https://www.valahia.ro/images/documente/proiecte/Anunt_recrutare_online_GT_Cadre_Didactice_ACTIV.pdf

ExOSE (P5)/ Universitatea Ovidius din Constanța

Topalu Ana Maria

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://imim.univ-ovidius.ro/proiecte-in-derulare/activ

https://www.facebook.com/ fimim.ovidius/

https://www.facebook.com/ ProiectActiv/

Responsabil GT (B)

Drăgănescu Oana

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.univ-danubius.ro/news/selectie-si-recrutare-grup-tinta-cadre-didactice-in-proiectul-activ  

 

Coordonator perfecționare profesională,

Dragomir Georgeta

 

Avizat,

Drăgănescu Oana - Responsabil GT

 

footer v2 ue activ


Știri recente

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.