fbpx
CARIERĂ ÎN DOMENIUL IT? ÎNSCRIE-TE LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE APLICATE!

CARIERĂ ÎN DOMENIUL IT? ÎNSCRIE-TE LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE APLICATE!

Șansă deosebită pentru cei care doresc să profeseze în domeniul IT. Până pe data de 25 septembrie, se pot înscrie la noul program de studii din cadrul Facultății de Științe Aplicate a  Universității ”Danubius” din Galați: INFORMATICA.

Acest program de studii a fost creat pentru a răspunde nevoilor pieței muncii naționale și internaționale care solicită specialiști în domeniul IT.

Fără îndoială, o profesie în acest domeniu presupune, acum și în viitor, stabilitate, satisfacții salariale și de dezvoltare profesională.

 

Absolvenții programului de studii INFORMATICA pot deveni profesioniști în domeniul cercetării sau proiectării din cadrul departamentelor R&D ale companiilor naționale și multinaționale; în domeniul ingineriei software. De asemenea, absolvenții acestui program de studii pot deveni ingineri de sistem în departamentele IT ale firmelor sau programatori în companii de dezvoltare de sotfware.

Misiunea didactică a programului de studii INFORMATICA este de a forma specialişti cu pregătire universitară cât mai completă, uşor de integrat pe piaţa forţei de muncă, ce pot îndeplini în mod performant atribuţiile specifice funcţiilor din domeniul informaticii aplicate.

Pentru aceasta, se urmăreşte ca studenţii să-şi formeze o viziune coerentă asupra utilizării instrumentelor informatice în context interdisciplinar, să-şi dezvolte o gândire algoritmică / analitice şi competenţe specifice acestui domeniu.

Pentru îndeplinirea obiectivului general  al programului de studii universitare INFORMATICA se urmărește:

  • pregătirea studenţilor pentru cunoaşterea mediului informatic fundamental;
  • dezvoltarea competenţelor de domeniu al studenţilor;
  • dezvoltarea competenţelor pentru proiectarea şi dezvoltarea de softuri specifice;
  • crearea abilităţilor şi competenţelor pentru activităţi de cercetare;
  • dezvoltarea acelor abilităţi şi competenţe care să permită viitorilor informaticieni să lucreze în cadrul echipelor multidisciplinare;
  • dezvoltarea activităţilor de cercetare, atât la nivelul corpului didactic, cât şi prin integrarea studenţilor în activităţi de cercetare ştiinţifică;
  • identificarea permanentă a noi direcţii de îmbunătăţire a activităţilor şi a unor noi obiective în concordanţă cu evoluţiile tehnice, tehnologice şi economice globale şi naţionale.

 

Absolvenții acestui program de studii vor dobândi următoarele competențe:

1.Înţelegerea şi aplicarea fundamentelor ştiinţelor exacte, informaticii şi calculatoarelor.
2.Înţelegerea şi utilizarea conceptelor esenţiale ale informaticii
3.Identificarea si formularea de probleme şi elaborarea de specificaţii pentru rezolvarea lor.
4.Utilizarea de software dedicat pentru pentru diverse domenii de aplicaţii.
5.Proiectarea, implementarea, testarea, evaluarea, administrarea şi mentenanţa, aplicaţiilor informatice utilizând diverse limbaje, tehnologii şi platforme de programe
6.Managementul informaţiilor.
7.Interacţiunea om-calculator.
8.Operarea, configurarea, testarea, evaluarea şi administrarea calculatoarelor, reţelelor de calculatoare şi aplicaţiilor informatice.
9.Comunicare, lucru în echipă, etică şi cooperare interdisciplinară.
10.Cunoaşterea şi aplicarea de cunoştinţe de legislaţie, economie, management şi marketing.


ALEGETI ÎNȚELEPT! INFORMATICA!

DETALII ADMITERE

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.