fbpx
PROGRAM DE STUDII PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN  DOMENIUL EDUCAȚIEI INCLUZIVE

PROGRAM DE STUDII PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI INCLUZIVE

În cadrul Departamentului pentru Pegătirea Personalului Didactic al Universității ”Danubius” din Galați a fost înființat un nou program de studii de formare continuă  ”DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI SPECIALE”.

Programul se adresează personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, în conformitate cu prevederile art. 88 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 modificată și completaă cu OUG nr. 49/2014.

Acest program de studii este foarte important pentru personalul didactic care profesează în domeniul educației incluzive, acea formă a educației care vizează șansa unei educații pentru toți, indiferent de nevoile educaționale speciale sau de dizabilitățile suferite.

După parcurgerea celor 89 ore ale acestui program de studii, a celor trei module care vor aborda temele: Educația incluzivă; Intervenția psihopedagogică adaptată pentru diferite tipuri de deficiențe și Planuri de intervenție personalizată pentru diferite tipuri de intervenție, absolvenții vor dobândi competențe generale:

  • Promovarea educației incluzive și a rolului acesteia în asigurarea accesului la educație a elevilor cu cerințe educaționale speciale;
  • Identificarea unor strategii eficiente ce pot fi utilizate de cadrele didactice în proiectarea unor programe educaționale adaptate pentru diverse tipuri de deficiențe ca urmare a înțelegerii conceptelor specifice din domeniul educației speciale;
  • Aplicarea de planuri de intervenție personalizată pentru elevii cu cerințe educaționale special în cadrul unor activități practice.

 

Forma de învăţământ: online - 33% online, online meeting 67%

 

Evaluarea finală se va realiza prin susținerea în ședință publică a unui proiect sau a unei teme din portofoliul realizat. Aprecierea portofoliilor și a susținerii proiectului/temei/lucrării, se face prin calificative: „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Suficient”, „Insuficient”. Pentru promovare cursanții trebuie să obțină calificativul minim „Bine” (B).

BROSURA 

 

Succes!

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE


Știri recente

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.