fbpx
INFORMARE CADRE DIDACTICE UNIVERSITATEA DANUBIUS  DIN GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI ACTIV

INFORMARE CADRE DIDACTICE UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI ACTIV

header ue

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

Axă prioritară

6 - Educație si competențe

Obiectiv specific

Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Titlu proiect

Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

Nr. contract finanțare

POCU/379/6/21/-124635

INSCRIERI PENTRU PROGRAMUL DE STUDII POSTUNIVERSITAR DE EDUCAŢIE PERMANENTĂ DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR

„COMPETENȚE DIGITALE”

PROGRAMUL DE STUDII POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALA CONTINUĂ  „COMPETENȚE DIGITALE” are un număr de 253 ore: 74 ore de curs, 164 ore lucrări practice şi 15 ore alocate finalizarii lucrării de absolvire. Scopul cursului: perfecționarea profesională a 10 cadre didactice, incluse in grupul ţintă al proiectului, din partea Beneficiarului – Universitatea Danubius.

Competența digitală conturează cinci domenii care definesc personalul „competent digital”: procesarea informației, comunicarea, crearea de conținut, siguranța și soluționarea problemelor. Competențele tehnice digitale dezvoltă productivitatea oferind posibilitatea profesorilor să:

- acceseze, să împărtășească, să creeze și să refolosească planurile de lecții și conținutul educațional online;

- acceseze conținut multimedia pentru suportul procesului de învățare;

- adapteze diverse stiluri și abilități de învățare prin variația conținutului;

- crească motivația studenților/elevilor prin intermediul utilizării tehnologiei de predare.

La capitolul competențe digitale ale profesorilor, competentele digitale obținute la finalizarea cursului pot contribui la însușirea unor noi strategii didactice de lucru cu tehnica digitală precum și la stimularea sentimentului eficienței personale fără a crea sentimentul mulțumirii de sine care este în contradicție cu dezvoltarea.

Programa acestor cursuri postuniversitare de educație permanentă de perfecționare profesională a adulților este organizată în strânsă legătură cu dinamica și cererea tot mai mare a pieței muncii, pentru dobândirea unor competențe pe care Universitatea POLITEHNICA din București este abilitată să le formeze solicitanților. Pentru ca tehnologiile digitale să fie în beneficiul studenților, elevilor și cadrelor didactice este necesară o abordare care să combine formarea cadrelor didactice, a programelor de învățământ și materialelor educaționale corespunzătoare pentru modelele de predare pe suport digital.

Programa cursurilor postuniversitare de formare continuă oferă absolvenților ciclului de licență o diversitate de competente, mărindu-le posibilitățile de perfecționare si integrare socială. Programul urmărește acumularea de cunoștințe și formarea de abilități în domeniul  digital. Munca, capacitatea de inserție profesională, educația, timpul liber, incluziunea și participarea la societate, toate acestea și multe alte domenii ale societății noastre sunt tot mai „digitalizate”. Informația și serviciile sunt oferite din ce în ce mai mult prin intermediul internetului. Ca urmare, competența digitală pe care cursanții o dobândesc la absolvire, este esențială pentru participarea la dezvoltarea societății actuale. Fiind o competență transversală, competenta digitală ne ajută să stăpânim și alte competențe-cheie, cum ar fi comunicarea, competențele lingvistice sau cele de bază în matematică și științe.

Programul de studii postuniversitare se desfășoară pe  module de curs:

1.         Instrumente necesare de formare a competențelor digitale – 56 ore,

2.         Tehnici multimedia folosite in predare - 50 ore;

3.         Comunicare prin utilizarea tehnicilor digitale - 50 ore;

4.         Provocări si soluții în educația digitală – 50 ore

5.         Virtualizarea aplicațiilor de laborator – 32 ore

6.         Lucrarea de absolvire

Cursul se  finalizează cu realizarea si susținerea unei Lucrări de absolvire pentru care sunt prevăzute  15 ore. Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesionala continuă „Competențe Digitale” este aprobat de Senatul Universității Politehnica din București  si avizat de M.E.C.T.S.

Forma de învăţămant: mixt la distanță și cu frecvență redusă

Domeniul de licența pe care se fundamenteaza programul de studii: Științe ale Educației

Calificarea universitara pe care se fundamenteaza programul de studii :

COR 2020231  – specialiști în învățământ (studii superioare)

COR 2020232 – profesori în învățământul profesional (studii superioare)

COR 2020233 – profesor în învățământul secundar (studii superioare)

Unitățile de competență:

C1. Procesarea informației, comunicarea, crearea de conținut, abilități de soluționare a problemelor.

C2. Crearea de conținut digital, utilizarea mijloacelor de comunicare moderne folosind rețelele de socializare, crearea de conținut interactiv.

C3. Managementul activităților de instruire utilizând  platforme de e-learning si alte platforme digitale prin însușirea unui set de tehnici și tactici care să asigure integrarea mediului online în educație.

C4. Dezvoltarea competențelor didactice digitale, relevante, pentru procesul de predare-învățare.

C5. Competențe privind realizarea materialelor digitale și rezultatele experimentării lor.

C6. Modalități noi de utilizarea a tehnicilor digitale în predare, inclusiv prin participare la cursuri online, crearea de materiale în colaborare cu studenții, individual și în grup, precum  si utilizarea rețelelor sociale.

C7. Competente privind comunicarea la distanță si participarea interactivă, inclusiv prin utilizarea metodei feedback-ului în formare.     

C8. Competențe privind utilizarea resurselor online de promovare a materialelor didactice multimedia interactive, utilizarea uneltelor de automatizare de preluare a conținutului digital și publicarea pe platforme de socializare și de optimizare a promovării prin intermediul motoarelor de căutare și a învățării prin utilizarea tehnologiilor digitale.

Înscrierile se vor desfășura în perioada 20 august  – 25 septembrie 2020  în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Universitatea Politenica din Bucureşti – P2 al proiectului Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV.

Cursurile se vor desfășura pe platforma moodle pe o perioadă de 45 de zile (1 octombrie – 21 noiembrie 2020).

Actele necesare pentru inscriere se descarcă de pe www.univ-danubius.ro şi se pot trimit prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.):

  • Cerere înscriere
  • Declarație de consimțământ
  • Contract de formare postuniversitara
  • Diploma licență –  copie cu ștampilă CF cu originalul și semnătura
  • Supliment diploma – copie cu stampila CF cu originalul și semnătură
  • Certificat naștere – copie xerox
  • Cartea de identitate – copie xerox

Detalii despre acest curs se pot obtine de la expertii si responsabilul de grup tinta al proiectului ACTIV (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).

 

Intocmit,

Mihaela Frigioiu, Expert GT

Cristinel Munteanu, Expert GT

 

Avizat,

Drăgănescu Oana - Responsabil GT

 

 

footer v2 ue activ


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.