Danubius News

PRELUNGIRE TERMEN DE ÎNSCRIERE PENTRU PARTICIPAREA LA PROGRAMUL DE SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ȘI DISEMINARE DE BUNE PRACTICI

header ue

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

Axă prioritară

6 - Educație si competențe

Obiectiv specific

Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Titlu proiect

Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

Nr. contract finanțare

POCU/379/6/21/-124635

 

PROIECT POCU 124635 – ACTIV

ANUNT PENTRU GRUPUL TINTA PROFESORI

PRELUNGIRE TERMEN DE INSCRIERE PENTRU PARTICIPAREA LA PROGRAMUL DE SCHIMB DE EXPERIENTA SI DISEMINARE DE BUNE PRACTICI

 

Termenul pentru depunerea dosarelor pentru a fi selectati sa participati la programul de schimb de experienta si diseminare de bune practici, in cadrul proiectului POCU 124635 – ACTIV,  s-a prelungit pana pe 29 mai 2020.

Dosarele de candidatura se pot depune online, la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau se pot depune la secretarul proiectului, dna. Carmen Mihaila, la sala B11, de luni pana vineri, in intervalul orar 8.00-16.00. 

Programul include o vizita transnationala intr-o universitate din U.E. si realizarea unui ghid de bune practici, alaturi de colegi de-ai dvs din institutiile partenere, in total 12 cadre didactice insotite de un expert. Experți organizare schimb de experienta asigură buna derulare a vizitei si participă la realizarea ghidului de bune practici.

Aceste vizite, finalizate ulterior cu elaborarea ghidului de bune practici (termen limita octombrie-noiembrie 2020), isi propun sa faciliteze identificarea celor mai bune practici privind metodele și continutul educativ inovator precum și resursele de învățare moderne și flexibile, adaptarea învățământului la noile tehnologii și la noua dinamică a pieței muncii.

Va anuntam faptul ca perioada de inscriere se va incheia la data de 29 mai 2020, data pana la care aveti oportunitatea sa va inscrieti ca sa puteti participa la acest program si sa valorificati beneficiile oferite pe termen lung, sub multiple aspecte. Factori responsabili cu aceasta activitate se preocupa in prezent sa stabileasca toate coordonatele derularii programului in cele mai bune conditii, in raport cu contextul actual, privind institutia selectata si perioada optima de participare.  

In cadrul Universitatii Danubius, vor fi selectate 3 cadre didactice din grupul tinta al proiectului, din totalul persoanelor care se vor inscrie la programul de schimb de experienta si diseminare de bune practici.

 

Pentru detalii, va rugam sa va adresati:

Secretarului proiectului, dna. Carmen Mihaila (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.),

sau Coordonatorului Perfectionare Profesionala, dna. Georgeta Dragomir (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).

 

Intocmit,

Oana Draganescu, Responsabil GT

 

footer v2 ue activ


INVITAȚIE PARTICIPARE PROCEDURA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ aferent proiectului “Învățământ terțiar inovativ corelat cu strategia de dezvoltare inteligentă”

header ue

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

Axă prioritară

6 - Educație si competențe

Prioritatea de investiție 10.iv Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenici

Obiectiv specific

Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Titlu proiect

ÎNVӐŢӐMÂNT TERŢIAR INOVATIV CORELAT CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTELIGENTӐ

Nr. contract finanțare

POCU/320/6/21/121659

INVITAȚIE PARTICIPARE PROCEDURA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ

aferent proiectului 

“Învățământ terțiar inovativ corelat cu strategia de dezvoltare inteligentă”

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, în parteneriat cu Universitatea „Danubius” din Galați, implementează pe o perioadă de 30 de luni, începând cu data de 11 februarie 2019, proiectul „ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR INOVATIV CORELAT CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTELIGENTĂ” - ITI, cod proiect 121659, cofinanţat din Fondul Social European (FSE), în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 –Educație și competențe.

În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin proiect, vor fi susținute activități de formare specifică adresate personalului didactic din învățământul terțiar non-universitar, în relație cu: proiectarea de cursuri complementare, organizarea și furnizarea în medii online a cursurilor/aplicațiilor și promovarea de medii noi de învățare, solicitarea și utilizarea feedback-ului și o evaluare eficientă a rezultatelor învățării.

În acest sens, va fi organizat în cadrul Universității Danubius din Galați, programul postuniversitar de perfecționare profesională intitulat ”Strategii didactice inovative”. Cursul va avea o durata de 56 ore de formare, din care 50% vor reprezenta aplicații practice și 50% teorie, fiind tratate subiecte legate de importanța utilizării metodelor inovative și a metodelor IT în activitatea de predare.

Participanții la curs vor fi inițiați și încurajați în prezentarea cursurilor în mod interactiv și modern. De asemenea, li se va asigura dezvoltarea unei evaluări permanente a programelor pentru competențe transversale și de antreprenoriat, cum ar fi: dezvoltarea de studii pentru monitorizarea performanței absolvenților; îmbunătățirea programei TIC pentru completarea ofertei existente.

 

Criterii de selecție

Criteriile de selecţie pentru întreg grupul ţintă al proiectului vizează motivarea și potențialul grad de implicare al cadrelor didactice în activitățile proiectului. Criteriile primare de selecţie sunt:

 • Interesul de a participa la cursurile de formare;
 • Disponibilitatea și angajamentul de participare la activitățile proiectului;
 • Evitarea dublei finanțări pentru activitățile din cadrul proiectului;
 • Principiul ”Primul venit, primul servit”.

În contextul trecerii de la starea de urgență la starea de alertă pe teritoriul României în temeiul Hotărârii nr. 24/14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 și ținând cont și de OUG nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, pentru a respecta măsurile de distanțare socială pe toată perioada stării de alertă și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, transmiterea, primirea și înregistrarea dosarelor de înscriere la curs se va realiza în sistem on-line.

Persoanele interesate vor transmite un dosar de candidatură în sistem on-line.

 

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă formate din personal didactic din învățământul non-universitar, trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

- sunt angajați într-una din instituțiile din învățământul non-universitar din regiunea de dezvoltare vizată de proiect;

- vrea să participe la activitățile proiectului în vederea îmbunătățirii competențelor didactice (Anexa nr. 2)

 

Înscrierea unui cadru didactic în cadrul proiectului se va considera completă după ce vor fi colectate următoarele documente semnate de candidat în original, scanate și ulterior transmise pe e-mail:

 

 • Cerere de înscriere în grupul țintă (Anexa nr. 1)
 • Declarație disponibilitate (Anexa nr. 2)
 • Declarație apartenență grup țintă (Anexa nr. 3)
 • Declarație de evitare a dublei finanțări (Anexa nr. 4)
 • Adeverință de angajat, în calitate de personal didactic, în cadrul învățământului non-universitar – documentul original va fi scanat și transmis pe e-mail
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Copie după cartea de identitate – semnată și marcată conform cu originalul
 • Copie după certificatul de naștere – semnată și marcată conform cu originalul
 • Copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul – semnată și marcată conform cu originalul
 • Copie după diplomă studii (după ultimele studii absolvite) – semnată și marcată conform cu originalul
 • Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (Anexa nr. 8)

 

Procesul de înregistrare a dosarelor de înscriere va consta în 2 etape:

 

1. transmiterea pe e-mail către experții grup țintă (GT) a tuturor documentelor necesare înscrierii, după cum urmează:

-Formularele și declarațiile tip/template specifice proiectului vor fi imprimate, completate, semnate, scanate și transmise pe e-mail;

-copii după cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul) și diploma ultimelor studii absolvite, pe care vor fi făcute mențiunile – Conform cu originalul, vor fi semnate și ulterior scanate și transmise pe e-mail;

-adeverința de angajat în original va fi scanată și transmisă pe e-mail.

 

Termenul limită de transmitere a documentelor de înscriere este 04.06.2020.

 

2. primirea dosarelor de înscriere, respectiv a documentelor menționate mai sus, pe e-mail de către experții GT. În cazul în care la verificarea ulterioară se constată nereguli în privința acestor documente persoana va fi contactată și va fi invitată să trimită pe e-mail variantele corecte de acte, până la data limită de 08.06.2020. Netransmiterea documentelor în termenul stabilit determină automat declararea candidatului ca Retras și înlocuirea acestuia cu alte cadre didactice participante la selecție.

 

IMPORTANT:

 • Documentele necesare pentru includerea în GT sunt puse la dispoziție in link-ul de mai jos;
 • Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate și va semna fiecare anexă;
 • Dosarul de candidatură se va transmite pe e-mail către expertul GT;
 • Comisia de selecție va verifica îndeplinirea cerințelor privind conținutul dosarului de candidatură și a criteriilor de eligibilitate;
 • Vor fi acceptați doar candidații care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prezentate anterior și au dosarele complete.

 

ANEXE ITI DOWNLOAD

 

Informații suplimentare se pot obține de la:

 

Viorela-Laura Kovács

Expert GT, 0737616042, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Rodica Magearu

Expert GT, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 


ANUNȚ SELECȚIE CADRE DIDACTICE PENTRU ACTIVITATEA DE SCHIMB DE BUNE PRACTICI, PROIECT POCU 124635 - ACTIV

header ue

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

Axă prioritară

6 - Educație si competențe

Obiectiv specific

Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Titlu proiect

Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

Nr. contract finanțare

POCU/379/6/21/-124635

INFORMARE

 

ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIE CADRE DIDACTICE DIN GRUPUL ȚINTĂ CARE SOLICITĂ PARTICIPAREA LA

 PROGRAMUL DE SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ȘI DISEMINARE DE BUNE PRACTICI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR UNIVERSITAR

 

Universitatea „Danubius” din Galați, în calitate de LIDER în cadrul proiectului POCU/379/6/21/124635, cu titlul „Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV, anunță selecția în mediul on-line a grupului țintă format din cadre didactice care activează la universitățile participante la proiect.

GRUP ȚINTĂ12 cadre didactice implicate în programul de schimb de experienţă și diseminare de bune practici, însoțite de un expert.

B. Universitatea Danubius din Galați: 3 cadre didactice de la facultățile de Drept, Științe Economice, Comunicare și relații internaționale, însoțite de un expert (CPP)

P3. Universitatea Dunărea de Jos din Galați: 3 cadre didactice de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila, Facultatea de Științe și Mediu, Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică.

P4. Universitatea Valahia din Târgoviște: 3 cadre didactice de la Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor, Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației, Facultatea de Ingineria Materialelor și Mecanică, Facultatea de Științe și Arte, Facultatea de Științe și Inginerie Alexandria

P5. Universitatea Ovidius din Constanța: 3 cadre didactice de la facultățile de Inginerie Mecanică Industrială și Maritimă, Inginerie Economică în domeniul Mecanic, Sisteme și Echipamente Navale, Instalații și Echipamente Portuare și Marine, Autovehicule Rutiere, Ingineria Sudării, Energetica Industrială.

 

Înscrierea cadrelor didactice pentru participarea la această activitate se va realiza prin depunerea unei cereri și a dosarului de candidatură la sediul unde activează, la expertul organizare schimb de experiență de la fiecare partener implicat și la secretarul de proiect, în cazul beneficiarului – date de contact anexate la prezenta

 Cererea va fi avizată și datată de persoana care a primit dosarul.

Operaţiunea de înregistrare și depunere a Dosarelor de candidatură se poate realiza și în format electronic, procedură recomandată în condițiile actuale – prelungire stare de urgență, decretată în România pentru 30 zile, începând cu data de 15 aprilie 2020 (Decretul nr. 195/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020).

Toate documentele în format hârtie vor fi scanate şi transmise pe e-mail, pe adresa expertului organizare schimb de experiență de la sediul unde își desfășoară activitatea cadrul didactic din GT și a secretarului de proiect, pentru cadrele didactice care activează la sediul beneficiarului (UDG) – (datele de contact din prezenta informare).

Perioada depunerii dosarelor de către cadrele didactice din GT care solicită participarea la acest program: 30 aprilie 2020 – 20 mai 2020.

ABREVIERI: Coordonator perfecționare profesională – CPP; Experți organizare schimburi de experiență (ExOSE): ExOSE1 (P3), ExOSE2 (P4),  ExOSE3 (P5); Beneficiar – B; Grup țintă – GT; Responsabil grup țintă – RGT

CONȚINUTUL DOSARELOR DE CANDIDATURĂ DEPUSE DE CADRELE DIDACTICE DIN GT

Dosarele de candidatură vor cuprinde, pe lângă actele existente deja pentru fiecare cadru didactic din grupul țintă al proiectului (documente de înregistrare în grupul țintă, inclusiv Declarație privind utilizarea datelor cu caracter personal și Declarație de evitare a dublei finanțări), cel puțin următoarele documente:

 • Adeverință de înscriere în GT, eliberată de Expertul GT (formular existent);
 • Cerere de înscriere (Anexa la Metodologie);
 • CV actualizat;
 • Atestat/certificat limbă străină;
 • Eseu realizat de candidat (conform art. 19 alin. 4 din Metodologia de derulare a programului de schimb de experiență și diseminare de bune practici pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar).

Nerespectarea conţinutului dosarului şi/sau a termenului de depunere atrag după sine excluderea şi înlocuirea cu alte cadre didactice participante la selecţie, în ordinea punctajelor obţinute la evaluarea dosarului.

 

CRITERII DE SELECȚIE pentru cadrele didactice înregistrate în grupul țintă care solicită participarea la programul de schimb de experiență și diseminare de bune practici:

(1) Disponibilitatea și angajamentul de participare la activitățile proiectului, conform cerințelor expuse în prezenta metodologie, având ca finalitate atingerea rezultatelor așteptate. (Anexa la Metodologie).

(2) Cunoașterea unei limbi de circulație internațională, în principal limba engleză.

(3) Evitarea dublei finanțări pentru activitățile din cadrul proiectului.

(4) Prezentarea în format scris a unui Eseu realizat de către fiecare candidat, în care să expună următoarele:

 • Sinteză privind aspectele definitorii pentru programul de schimb de experiență și diseminare de bune practici, în contextul proiectului.
 • Prezentarea responsabilităților care revin cadrelor didactice din grupul țintă care vor efectua vizita, termene aferente, interacțiuni cu factorii responsabili din cadrul activității.
 • Proiecte/contracte cu tematică asemănătoare la care a participat cadrul didactic și modul în care poate utiliza experiența acumulată.
 • Așteptări referitoare la vizita transnațională, sub aspectul formării pedagogice, îmbunătățirii competențelor, domeniilor și materialelor pe care este interesat să le consulte etc.
 • Propuneri privind conținutul unui ghid de bune practici la care va trebui să-și aducă o contribuție directă și precizarea modalităților concrete de diseminare a ghidului de bune practici, propuse de candidat pentru perioada ulterioară efectuării vizitei (publicații, conferințe etc.).

Eseul realizat de fiecare candidat va avea max. 4 pagini A4 scrise de mână.

 

Surse de informare:

- Contractul POCU/379/6/21/-124635, cu toate completările şi modificările ulterioare, inclusiv anexele sale;

- POCU, Cerere de finanțare Proiect Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV POCU/379/6/21/-124635

- Metodologia de derulare a programului de schimb de experiență și diseminare de bune practici pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar (document intern proiect).

 

Date de contact

Funcția în proiect/instituția

Nume, prenume

Adresă e-mail

site / pagina de Facebook

 

CPP (B)/ Universitatea Danubius din Galați

 

 

Dragomir Georgeta

 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.univ-danubius.ro/news/selectie-si-recrutare-grup-tinta-cadre-didactice-in-proiectul-activ  

Secretar de proiect/ Universitatea Danubius din Galați

Mihăilă Elena Carmen

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

ExOSE (P3)/ Universitatea Dunărea de Jos din Galați

Vîrlănuță Florina Oana

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.ugal.ro/anunturi/finantari-proiecte

http://www.ugal.ro/anunturi/finantari-proiecte/7565-anunt-completare-grup-tinta-cadre-didactice-in-cadrul-proiectului-pocu-379-6-21-124635

ExOSE (P4)/ Universitatea Valahia din Târgoviște

Stan Mihail Florin

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

https://www.valahia.ro/images/documente/proiecte/Anunt_recrutare_online_GT_Cadre_Didactice_ACTIV.pdf

ExOSE (P5)/ Universitatea Ovidius din Constanța

Topalu Ana Maria

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://imim.univ-ovidius.ro/proiecte-in-derulare/activ

https://www.facebook.com/ fimim.ovidius/

https://www.facebook.com/ ProiectActiv/

Responsabil GT (B)

Drăgănescu Oana

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.univ-danubius.ro/news/selectie-si-recrutare-grup-tinta-cadre-didactice-in-proiectul-activ  

 

Coordonator perfecționare profesională,

Dragomir Georgeta

 

Avizat,

Drăgănescu Oana - Responsabil GT

 

footer v2 ue activ


LANSAREA CONCURSULUI II DE PRACTICĂ DIN CADRUL PROIECTULUI “SPRE ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ”

header ue

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

Axă prioritară

6 - Educație si competențe

Obiectiv specific

6.13, 6.14 Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii

Titlu proiect

Spre angajare, prin practică

Nr. contract finanțare

POCU/90/6.13/6.14/107584

Asociația Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA, în parteneriat cu Universitatea "Danubius" din Galați (Facultatea de Drept) lansează începând cu data de 1 mai 2020 înscrierile pentru Concursul II de practică din cadrul proiectului SPRE ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ” - POCU/90/6.13/6.14/107584.

Obiectivul general al acestui proiect în cadrul căruia Universitatea “Danubius” din Galați este partener constă în facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă pentru 235 de studenți din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia prin dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, contribuind astfel la creșterea numărului de studenți care își găsesc un loc de muncă ca urmare a participării la activitățile proiectului.

 

Cine poate participa la concurs?

Studenții / masteranzii ce doresc să participe la concurs trebuie să fi finalizat stagiul de practică și să fi susținut colocviu de practică primind recomandare de participare la concurs din partea Supervizorilor stagii de practică.

Pentru a putea participa la concurs candidații trebuie să depună până pe 22 iunie 2020 dosarul de candidatură cu toate documentele necesare la expertul concurs/competiții. Dosarul de candidatură va conține:

 • Recomandarea de participare la concurs din partea Supervizorului stagii de practică;
 • Cererea de participare la concurs.

 

Unde și când se desfășoară concursul?

Concursul se va desfășura în ziua de 26 iunie 2020 prin Skype sau pe platforma Danubius Online a Universității “Danubius” din Galați.

 

În ce constă concursul?

Susţinerea unei probei orale de tip interviu de angajare ce va avea ca tematică informațiile dobândite de studenți în cadrul stagiilor de pregătire practică desfășurate la firmele partenere.

 

Premii

Pe data de 30 iunie 2020 va avea loc sesiunea de premiere în cadrul căreia vor fi acordate următoarele premii: Premiul I – 1.000 lei, Premiul II – 900 lei și Premiul III – 800 lei.

 

Regulamentul concursului precum și alte detalii legate de organizarea și desfășurarea concursului vor fi publicate pe site-ul universității “Danubius” din Galați. (www.univ-danubius.ro)

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați:

Expert concursuri/competiții

Lect.univ.dr. Iulian Georgel Savenco

Tel.: 0723694449

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 


Știri recente

© 2020 Danubius University. All Rights Reserved.