fbpx

ANUNŢ privind selecția grupului țintă format din cadre didactice, în cadrul proiectului „Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV”

header ue

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

Axă prioritară

6 - Educație si competențe

Obiectiv specific

Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Titlu proiect

Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

Nr. contract finanțare

POCU/379/6/21/-124635

ANUNŢ
privind selecția grupului țintă format din cadre didactice, în cadrul proiectului
„Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV”

Universitatea „Danubius” din Galați anunță selecția în mediul on-line a grupului țintă format din cadre didactice, în cadrul proiectului POCU/379/6/21/124635, cu titlul „Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV.

Grupul țintă – cadre didactice pentru Universitatea „Danubius” din Galați, în calitate de beneficiar are următoarea structură:

• 10 cadre didactice (categoriile: personal didactic din învățământul superior și personal implicat în dezvoltarea de programe de studii din învățământ terțiar universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate - UDG).

Grupul țintă– cadre didactice va fi recrutat de la următoarele facultăți:
• Facultatea de Drept;
• Facultatea de Științe Economice;
• Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale.

Activitățile proiectului pentru cadre didactice:

• Derularea de acțiuni de perfecționare profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar:
- program de dezvoltare de competențe didactice;
- programe de schimb de experiență și diseminare de bune practici;
- alte activități.

Principiile recrutării grupului țintă:

• Principiul egalității de șanse;
• Principiul nondiscriminării: se realizează fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vȃrstă, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii, care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

Documentele necesare înscrierii cadrelor didactice în grupul țintă (GT):
• copie CI (GT trebuie să aibă domiciliul sau reședința într-o regiune mai puțin dezvoltată a Romȃniei – SE, SM, NE);
• adeverință de angajat al UDG;
• copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
• cerere de înscriere (cu toate anexele);
• alte documente care demonstrează eligibilitatea pentru grupul țintă: CV semnat pe fiecare pagina, din care să rezulte:
-implicarea în dezvoltarea de programe de studii din învățământ terțiar universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate și specializarile la care predau (să fie în corelație directă cu domeniile de studii ale studenților - domenii identificate prin SNC și SNCDI)

Depunerea dosarelor:
Cadrele didactice din învățămȃntul superior (UDG) interesate de proiect vor putea să își depună dosarele de înscriere (formularele completate olograf, semnate și scanate) prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Pe baza documentelor depuse, cadrele didactice din învățămȃntul superior vor fi selectate și înscrise în grupul ţintă. Lipsa unuia dintre documente, precum și neîndeplinirea criteriilor de selecție conduce automat la neînscrierea candidatului în GT al proiectului.

Criteriile de selecție pentru grupul țintă – cadre didactice:
-experiență în dezvoltarea de programe de studii universitare;
-specializările la care predau să fie în corelație directă cu domeniile de studii ale studenților - domenii identificate prin SNC și SNCDI;
-disponibilitatea și angajamentul de participare la activitățile proiectului;
-evitarea dublei finanțări pentru activitățile din cadrul proiectului;
-principiul „primul venit – primul servit”.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați experții GT: Frigioiu Mihaela și Munteanu Cristinel

Date de contact Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Avizat, Draganescu Oana, Responsabil GT

footer v2 ue activ


Știri recente

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.