fbpx
ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ – CURSANȚI aferent proiectului  „Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă - SUCCES”

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ – CURSANȚI aferent proiectului „Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă - SUCCES”

header ue

 

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ – CURSANȚI

Aferent proiectului

Soluții inovatoare pentru Universități și  Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă - SUCCES”

BENEFICIAR PROIECT: Universitatea „Danubius” din Galați

PARTENERI:

  • P1 – Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași
  • P2 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
  • P3 – SIVECO București

OBIECTUL GENERAL AL PROIECTULUI: - asigurarea unei instruiri axate pe domeniile inteligente de specializare din sectoarele economice cu potențial competitiv prin intermediul unei oferte educaționale actualizate și diversificate, dezvoltate în strânsă corelare cu prioritățile strategice regionale și naționale, însoțită de un pachet de măsuri de atragere a tinerilor către studiu, acompaniată de acțiuni de creștere a competențelor personalului didactic și care, împreună, să contribuie la maximizarea șanselor pentru viitorii absolvenți din învățământul terțiar, universitar și non-universitar tehnic.

GRUPUL ȚINTĂ – persoane din orice categorie cu sau fără diplomă de bacalaureat.

În cadrul proiectului beneficiarul Universitatea „Danubius” din Galați selectează 40 de persoane din orice categorie cu sau fără diplomă de bacalaureat pentru a participa la activitățile desfășurate în cadrul proiectului SUCCES.

Cei 40 de cursanți vor fi selectați pentru a urma cursul de specializare  „Administrator rețele locale si de comunicare”, dezvoltat și autorizat pe perioada de  implementare a activităților prevăzute în proiect.

Beneficii:

  • Dacă nu ai absolvit, cu o diplomă de bacalaureat, studiile liceale, ai posibilitate să urmezi un curs de calificare în cadrul Colegiului;
  • Reducere 100% pentru primul an de studiu;
  • Obținerea unei burse în urma selecției de încadrare în grupul vulnerabil.

Recrutarea Grupului țintă are la bază principiul egalității de șanse și cel al nondiscriminării și se realizează fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

Informații privind eligibilitatea participanților și componența dosarelor de candidatură le puteți obține contactând:

Responsabilul Grup Țintă proiect SUCCES – Victoria Onofrei – 0722245903 – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

footer

 


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.