fbpx
PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Universitatea Danubius din Galați prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează cursul autorizat PSIHOPEDAGOGIE – FORMAREA PROFESORILOR DE SPRIJIN PENTRU PERSOANELE CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE (CES) .

Cod  COR: 2352- Instructori formatori pentru elevi cu nevoi speciale

 

Beneficiari:  Acest program se adresează tuturor absolvenților de studii universitare, care doresc să desfășoare activități  cu copii cu cerințe educaționale speciale sau își desfășoară activitatea în unități de învățământ special

Temeiul legal al organizării programului postuniversitar: OM  4750/2019

 

Criterii de selecţie pentru admitere:

 • au dreptul să participe la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă absolvenţii care au cel puţin studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

 

Actul de studii eliberat cursantului:

 • Certificat de atestare a competenţelor profesionale
 • Programul postuniversitar se finalizează cu Examen de certificare a competențelor profesionale

 

Informaţii generale:

 • Durata programului: 720 ore;
 • Credite profesionale transferabile: 60 CPT;
 • Activitățile se vor desfășura modular, la sfârșit de săptămână, pe platforma SAKAI a universității, în format hibrid- cursuri online, seminare față în față/online);
 • Calendarul activităților va fi stabilit după formarea grupei de 25 de cursanți;
 • Taxe înscriere 100 lei; Taxă de școlarizare: 3900 lei (taxa de școlarizare se achită în două tranșe, prima tranșă la începerea cursului și ultima tranșă înainte de finalizarea cursului).

 

Acte necesare pentru înscriere: 

 • fișă de înscriere- model;
 • diploma de licență sau echivalentă/adeverință de absolvire a studiilor de licență, în copie;
 • certificatul de naștere, în copie;
 • certificatul de căsătorie, în copie;
 • buletin/carte de identitate, în copie;
 • adeverinţă medicală, care atestă că este apt pentru înscriere;
 • chitanța de plată a taxei de înscriere (100 lei);
 • declarație privind autenticitatea documentelor de studii transmise/ depuse – model.

 

ACHITAREA TAXEI DE CURS se poate realiza prin virament bancar sau mandat poștal.

La mențiuni se va specifica:  Numele și prenumele, Program postuniversitar CES.

 

Plata se efectuează în conturile IBAN:

- RO87 INGB 0010 0000 4170 8911 deschis la ING BANK – Agenția Galați

- RO22 RNCB 0141 0328 8695 0001 deschis la BCR – Agenția Galați

 

Informații suplimentare:

https://univ-danubius.ro/dppd/programe-postuniversitare

 

Universitatea ”Danubius” Galați,

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Sala A33, Etaj 3

Violeta Ghinis-secretar DPPD

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tel. 0733180170


Știri recente

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.