fbpx
PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

In cadrul DPPD, se organizeaza mai multe programe de conversie profesionala pentru cadrele didactice din invatamanatul preuniversitar, care au durata de 2 ani (4 semestre) si au 120 ECTS.
Programele sunt in cadrul Facultatii de Drept - CULTURĂ CIVICĂ ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ (forma de invatamant ID) si in cadrul Facultatii de Stiinte Economice si Administrarea Aafacerilor - ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR, FINANȚE ȘI BĂNCI si CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE.
 
Perioada de înscriere: 01.08- 15.09.2022
 
Acte necesare înscrierii:
- adeverinţă care să ateste calitatea de cadru didactic de la instituția de învățământ preuniversitar unde este încadrat pentru anul școlar 2022-2023;
- fișă de înscriere- model;
- diploma de licență față -verso, original și copie;
- foaia matricolă/supliment la diplomă, original și copie;
- diplomă de master, original și copie (dacă este cazul pentru absolvenții de master);
- foaia matricolă/supliment la diplomă, original și copie;
- diploma de bacalaureat, orginal și copie;
- certificat de naştere, original și copie;
- certificat de căsătorie, original și copie (dacă este cazul);
- carte de identitate, original și copie;
- adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru programul de studiu la care candidează (de la medicul de familie);
- dovada achitării taxei de înscriere (100 lei se achita în contul RO87 INGB 0010 0000 4170 8911 deschis la ING BANK – Agenția Galați; RO22 RNCB 0141 0328 8695 0001 deschis la BCR – Agenția Galați).
 
Taxa de școlarizare: 1200 lei/ semestru
 
Criterii de admitere:
Cadre didactice încadrate în sistemul de învățământ preuniversitar cu diplomă de licență sau echivalentă.
Criterii de departajare: I media la examenul de licență; II media generală a anilor de studii de licență.
 
 
Detalii despre inscrieri
Secretariat DPPD
Violeta Ghinis
0733180170
037236123

Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.