fbpx
Prof. univ. dr. habil. Florian NUȚĂ și Lect. univ. dr. ing. ec. Călin RANGU experți în cadrul Registrul Naţional al Experţilor pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare

Prof. univ. dr. habil. Florian NUȚĂ și Lect. univ. dr. ing. ec. Călin RANGU experți în cadrul Registrul Naţional al Experţilor pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare

Dl. Prof. univ. dr. habil. Florian NUȚĂ, Prorector pentru cercetare și dl. Lect. univ. dr. ing. ec. Călin RANGU, Decan al Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității Danubius, Galați, au fost selectați ca experți în cadrul Registrul Naţional al Experţilor pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare (REXCD).

În urma unui proceduri de selecție a fost constituit în data de 13 Februarie 2023, Registrul Naţional al Experţilor pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare (REXCD), pe domenii de cercetare-dezvoltare, corespunzător domeniilor și subdomeniilor din  Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă – SNCISI 2022-2027 aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr. 933/2022.

În cadrul acestui registru, având 7 domenii de specializare inteligentă la nivel național, au fost selectați și incluși în Ordinului MCID nr. 20242/13.02.2023 două cadre didactice din cadrul Universității Danubius:

  • Prof. univ. dr. habil. Florian NUȚĂ, Prorector pentru cercetare al Universitații Danubius din Galați – Domeniul 6 – Mediu și eco-tehnologii;
  • Lector univ. dr. ing. ec. Călin Mihai RANGU, Decan al Facultății de Stiinte Economice și Administrarea Afacerilor din cadrul UDG – Domeniul 2 – Economie Digitală.

Domeniile de specializare inteligență la nivel național la care au fost selectați experții REXCD sunt:

  1. Bioeconomie
  2. Economie digitală și tehnologii spațiale
  3. Energie și mobilitate
  4. Fabricație avansată
  5. Materiale funcționale avansate
  6. Mediu și eco-tehnologii
  7. Sănătate – prevenție, diagnostic și tratament avansat

Prin constituirea Registrului Experților, se va asigura un cadru transparent, obiectiv și predictibil pentru investițiile private în cercetare-dezvoltare ca urmare a noii legislații privind activitățile de cercetare-dezvoltare în care s-a introdus necesitatea certificării activităților de către experți înscriși în Registrul sus menționat, pe baza unei metodologii specifice.

 

 

Mioara Lepădatu,

Specialist PR


Știri recente

© 2023 Danubius University. All Rights Reserved.