fbpx
Decanii facultăților Universității Danubius și-au început mandatele!

Decanii facultăților Universității Danubius și-au început mandatele!

Planuri, strategii, performanțe asumate!

Concursul public de selectare a decanilor celor cinci facultăți din cadrul Universității “Danubius” din Galați s-a încheiat, iar funcțiile au fost avizate în Senatul instituției.

Image

Astfel, din luna octombrie, la conducerea Facultății de Drept, o regăsim pe Conf. univ. dr. Ana Alina Ionescu Dumitrache, aflată la cel de-al doilea mandat de decan. Întrebată care sunt planurile și strategiile avute în vedere pentru următoarea perioadă, aceasta ne-a spus că “strategia configurată are avantajul experienței de aproape șase ani în managementul universitar” accentuând faptul că “puterea de adaptare, prin soluții palpabile, la imprevizibilul vremurilor care împovărează mult învățământul universitar romanesc, este esențială”. De asemenea, aceasta ne-a mărturisit că vede ca fiind important un proces de adaptare a întregii facultăți: “a cadrelor didactice, prin perfecționarea metodelor inovative de predare în mediul online, a studenților, prin implicarea permanentă în viața comunității academice care nu se rezumă la a fi present (fizic sau online) la cursuri și seminarii ci, în special, la a fi activ și proactiv în parteneriatul cu dascălii”. Conf. univ. dr. Ana Alina Ionescu Dumitrache consideră că, “nu în ultimul rand, se impune să schimbăm modul de abordare în comunicarea cu stakeholderii facultății noastre, să intensificăm rolul angajatorilor în proiectarea programelor de studii. Atragerea unui număr cât mai mare de profesioniști în domeniul dreptului: judecători, procurori, avocați, notari, executori, lichidatori etc., în rândul cadrelor didactice ale celor două departamente ale Facultății,  Departamentul de Drept Public și Departamentul de Drept Privat, constituie o prioritate și pentru acest mandat.”

Image

Noul decan al Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor este Lect. univ. dr. Călin Rangu. Beneficiind de o vastă experiență în domeniile financiar-bancar și management strategic, acesta ne-a declarat faptul că “Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor trebuie să devină o facultate de primă alegere pentru studenții - viitori specialiști în economie, într-o societate a cunoașterii și a interconectării globale, bazată pe profesionalism, pe aptitudini și competențe”. În același timp, acesta ne-a spus că “vocea consumatorului, a beneficiarilor serviciilor educaționale, va fi auzită pentru asigurarea unui cadru de îmbunătățire continuă a calității serviciilor noastre în vederea dezvoltării de aptitudini și competențe ale acestora, în domeniile finanțelor, a administrării afacerilor, a contabilității și a informaticii economice, în cibernetică și statistică”. În ceea ce privește activitatea Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, aceasta “va ține cont de contextul național și internațional, de nevoia de a fi proactivi la schimbările economice, digitale și tehnologice, dar și de a identifica soluții pentru o societate în permanentă schimbare. Facultatea trebuie să se schimbe în ritmul societății, o adaptare permanentă la nevoile studenților și ale angajatorilor, la a fi eficienți și performanți în activitatea de cercetare care să fie raportată la colaborarea cu mediul de afaceri. Totul ține de oameni care să genereze schimbarea pentru a asigura excelența operațională, să faciliteze inovarea și să atragă noi dezvoltări și implicări, cu asigurarea unei conformități legale”. Conform noului decan, “atenția facultății va fi centrată pe oameni, pe nevoile lor, fie că sunt studenți, parteneri sau mediul economic, fie că sunt cadre universitare, personal de suport, cu toții constituind o comunitate, cu obiectivul major de a crește gradul de implicare al acestei comunități în rezultatele obținute”.

Image

Conf. univ. dr. Liviu Marinescu, Coordonatorul Centrului de Programe Interculturale din cadrul Universității “Danubius” și noul decan al Facultății de Comunicare și Relații Internaționale a ținut să ne precizeze faptul că întotdeauna a privit facultatea din care face parte “ca pe un tot unitar, un mecanism în care funcționează sau operează, deopotrivă, pe mai multe axe: factori de decizie și personal didactic, personal didactic auxiliar/ profesori și studenți / profesori – conferențiari – lectori și asistenți / conducători de doctorate – doctori și doctoranzi cu implicare în plan național, în plan european și în plan international”. Acesta a subliniat ideea conform căreia “tradiţia şi prestigiul facultăţii noastre onorează şi obligă la menţinerea şi creşterea permanentă a performanţei academice, la continua perfectare a ofertei educaţionale precum şi la compatibilizarea acesteia cu noile exigenţe ale mediului academic naţional şi European” și a conchis cu un mesaj optimist: “Consider că Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale deţine întreg potenţialul necesar şi este capabilă să facă saltul calitativ aşteptat. Sunt pe deplin convins că voi reuşi să contribui într-un mod evident la progresul şi succesul acţiunilor pe care le vom întreprinde împreună”.

Image

Facultatea de Informatică și Științe Aplicate va fi condusă, în continuare, de către Lect. univ. dr. Florin Postolache care ne-a pus în vedere faptul că “Facultatea de Informatică și Științe Aplicate din cadrul Universității <<Danubius>> din Galați, prin specializarea Informatică, lansează o nouă abordare privind tehnologia informației, tehnica de calcul și limbajele de programare, entități care îmbunătățesc modul în care oamenii lucrează, interacționează, creează, se joacă și, bineînțeles, învață”. În continuare, el ne-a explicat că “acum ne aflăm în punctul în care punem bazele unei noi etape interesante prin consolidarea polului de competență IT&C, specializarea Informatică fiind pregătită să aducă noi contribuții la dezvoltarea regiunii de Sud-Est a României”. Care sunt planurile sale din noua calitate? “Facultatea de Informatică și Științe Aplicate își propune nu doar să construiască și să consolideze viitorul prin dezvoltarea de noi tehnologii fundamentale sau prin efectuarea de cercetări de bază care să promoveze domeniul informaticii și al aplicațiilor sale, ci să devină un incubator de software care să aducă stabilitate și prosperitate regiunii, devenind, în acest fel, o comunitate vibrantă, stimulatoare și inventivă în rezolvarea problemelor actuale și viitoare”.

Image

La cârma celei mai tinere facultăți din cadrul Universității “Danubius”, Facultatea de Psihologie și Științe Biomedicale, se află, în calitate de decan interimar, Conf. univ. dr. Filip Stanciu, Prorector pentru activitatea didactică și fost decan al Facultății de Comunicare și Relații Internaționale. Acesta ne-a vorbit despre misiunea pe care și-o asumă alături de colectivul de cadre didactice pe care îl conduce: “Apariție nouă în peisajul universitar danubian, Facultatea de Psihologie si Științe Biomedicale își propune să pregătească specialiști care să  contracareze efectele negative ale  realității lumii în care trăim, cu o dinamică accelerată, dar, mai ales,  cu evoluții imprevizibile care, prin ricoșeu, tinde să strivească individualități sau comunități întregi”. De asemenea, Conf. univ. dr. Filip Stanciu a ținut să precizeze că “această nouă structură universitară se adresează unei regiuni de dezvoltare a României care are nevoie acută de servicii profesionale de profil, susținute de specialiști bine pregătiți de cadrele didactice dedicate ale programului de studii de licență Psihologie din Universitatea Danubius. În acest mod, împreună – profesori și studenți – am putea materializa un gând, exprimat succint astfel: <<Scopul psihologiei este să ne ofere o idee complet diferită despre lucrurile pe care le cunoaștem cel mai bine>> (Paul Valéry)”.

Alina Petra Marinescu


Știri recente

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.