fbpx
INFORMARE privind prevenirea infectiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) la locurile de muncă

INFORMARE privind prevenirea infectiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) la locurile de muncă

Universitatea ”Danubius” a luat toate măsurile în vederea respectării recomandărilor și obligațiilor ce îi revin, în calitate de angajator, pentru prevenirea infecției cu noul Coronavirus (SARS- CoV- 2) la locurile de muncă.

Iată care sunt recomandările transmise de către Inspecția Muncii:

INFORMARE

privind prevenirea infectiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) la locurile de muncă

În contextul răspândirii infectiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2), Inspectia Muncii recomandă angajatorilor, lucrătorilor, reprezentanților acestora, precum şi altor participanți la procesele de muncă să se informeze şi să aplice măsurile dispuse de Comitetul National pentru Situații Speciale de Urgentă şi de autoritătile competente, pentru gestionarea și limitarea răspândirii COVID-19.

Având în vedere prevederile Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României şi ale Ordonanțelor militare emise de ministrul afacerilor interne, recomandăm angajatorilor să introducă, acolo unde este posibil, munca la domiciliu sau telemunca pe perioada stării de urgentă.

Ca angajatori, trebuie să aveți în vedere următoarele măsuri prioritare pentru prevenirea apariției şi răspândirii COVID-19 la locurile de muncă:

 • Informați şi instruiți lucrătorii cu privire la prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus, pe baza recomandărilor autorităților competente.
 • Asigurați echipamente individuale de protecție1 (spre exemplu: măști de protecție, mănuși de protectie etc.) şi verificați corecta utilizare a acestora iar, în cazul degradării sau al pierderii calităților de protecție, acordați echipamente individuale de protecție noi care să protejeze lucrătorii împotriva COVID-19.
 • Stabiliți măsuri igienico-sanitare cu consultarea medicilor de medicina muncii.
 • Instruiți lucrătorii cu privire la asigurarea unei igiene respiratorii corecte conform recomandărilor autorităților din domeniul sănătății.
 • Acordați, în mod gratuit, materiale igienico-sanitare (săpun, prosoape hârtie, dezinfectanți etc.) care să prevină răspândirea infectiei cu noul Coronavirus.
 • Limitați reuniunile de lucru la minim posibil, iar dacă acestea sunt absolut necesare luați toate măsurile de prevenire şi protecție (ședințe în sistem video conferintă, distanța de siguranță între participanți etc.).
 • Limitați contactul dintre persoane, luați măsuri pentru păstrarea distanței de siguranță, evitați activitătile colective (evitati expunerea lucrătorilor la contact direct/interactiune cu un număr mare de persoane, formarea zonelor aglomerate în cadrul proceselor de muncă etc.).
 • Reduceți la minim posibil delegatiile/deplasările lucrătorilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.
 • Asigurați controlul medical periodic al lucrătorilor.
 • Angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă (Legea nr. 319/2006, actualizată).
 • Lucrătorii au obligația să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de infectie cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) şi să prevină expunerea altor persoane care ar putea fi afectate de acțiunile/omisiunile lor.
 • Întrerupeți posibilitatea transmiterii COVID-19 la locurile de muncă prin aplicarea imediată a măsurilor adecvate de prevenire şi protecție!

Pentru recomandări/informații privind noul Coronavirus apelați TELVERDE 0800.800.358

Numai în caz de urgență apelați 112 !

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE


Știri recente

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.