fbpx
Articol de presă cu prilejul finalizării Activității A5 - 122555 SUCCES

Articol de presă cu prilejul finalizării Activității A5 - 122555 SUCCES

header ue

 

„Solutii inovatoare pentru universitati si colegiul tehnic in vederea asigurarii competitivitatii procesului educational, corelat cu domeniile de specializare inteligenta-S U C C E S”

POCU/320/6/21/122555

 

Articol de presă cu prilejul finalizării Activității A5

Dezvoltarea, autorizarea și pilotarea furnizării unui program de studii (oferte educaționale) cu conținut inovat adresate cursanților din cadrul colegiilor universitare

dedicată grupului țintă  format din cursanții din cadrul colegiilor universitare

 

În cadrul proiectului 122555 SUCCES  Universitatea „Danubius” din Galați a înființat un colegiu tehnic universitar cu specializarea „Administrator rețele locale și de telecomunicații” (calificare profesională cf. VET647/2018). În activitatea respectivă, au fost implicate cadrele didactice din învățământul terțiar non-universitar care au beneficiat de programul de formare profesională aferente învățământului terțiar non-universitar. Echipa de experți formată din cadrele didactice, a elaborat și proiectat programa specifică fiecărei discipline. Partenerul P3 Siveco a contribuit prin asigurarea suportului în elaborarea programei de studii oferind know-how pentru componenta aplicativă.  De asemenea a digitalizat unele module aplicative ale disciplinelor din programul de studii, conferind astfel un caracter inovator specializării.

În urma activității de recrutare a grupului țintă au fost selectate 51 persoane pentru participarea la activitățile prevăzute în această activitate. Cursanții provin atât din rândul tinerilor cât și persoanelor care doresc recalificarea profesională. Aceștia au parcurs ciclul de învățământ secundar superior, inclusiv și cei care nu au absolvit examenul de bacalaureat

Implementat de Universitatea „ Danubius” din Galați, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie T. Popa din Iași, Universitatea „Ștefan Cel Mare” din Suceava și SIVECO România SA, Proiectul „Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă - SUCCES” POCU 320/6/21/122555, se derulează în perioada 5 februarie 2019 – 4 august 2021, și are o valoare totală de 5.975.962,89 lei și o valoare cofinanțare UE de 4.982.989,93 lei, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

 

 

footer

 


Știri recente

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.