fbpx
Articol de presă cu prilejul finalizării Activității A3 - 122555 SUCCES

Articol de presă cu prilejul finalizării Activității A3 - 122555 SUCCES

header ue

 

„Solutii inovatoare pentru universitati si colegiul tehnic in vederea asigurarii competitivitatii procesului educational, corelat cu domeniile de specializare inteligenta -SUCCES”

POCU/320/6/21/122555

 

Articol de presă cu prilejul finalizării Activității A3

Program integrat de dezvoltare a competentelor personalului didactic din învățământul terțiar universitar și nonuniversitar” dedicată grupului țintă  format din cadre didactice selectate din învățământul terțiar universitar si învățământul terția nonuniversitar tehnic.

 

În cadrul proiectului 122555 SUCCES Partenerii și Universitatea „Danubius” din Galați au dezvoltat si furnizat un Curs Post Universitar (CPU) destinat perfecționării profesionale (dezvoltare de competente didactice) pentru  65  cadre didactice care au compus grupul țintă. De asemenea, partenerul Siveco București a  elaborat si furnizat, suplimentar, un curs dedicat formarii personalului didactic selectat în grupul țintă de către partenerii universitari cu scopul dobândirii competentelor necesare organizării si furnizării în medii on-line a cursurilor/aplicațiilor si promovarea de medii noi de învățare.

Astfel, au fost selectate 65 de cadre didactice care au participat la cursul complementar de perfecționare organizat de către Siveco România, în cadrul activității A3.2 din proiect și la Cursul Postuniversitar dezvoltat cu scopul perfecționării cadrelor didactice. În urma cursurilor au fost certificate 62 cadre didactice din Grupul Țintă selectat, 52 cadre didactice universitare și 10 profesori din învățământul terțiar nonuniversitar tehnic, fiind atins indicatorul stabilit în cadrul proiectului.

Implementat de Universitatea „ Danubius” din Galați, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie T. Popa din Iași, Universitatea „Ștefan Cel Mare” din Suceava și SIVECO România SA, Proiectul „Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă - SUCCES” POCU 320/6/21/122555, se derulează în perioada 5 februarie 2019 – 4 august 2021, și are o valoare totală de 5.975.962,89 lei și o valoare cofinanțare UE de 4.982.989,93 lei, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

 

 

 

footer

 


Știri recente

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.