fbpx
ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI de CREARE CONŢINUT VIRTUAL

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI de CREARE CONŢINUT VIRTUAL

header ue

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

Axă prioritară

6 - Educație si competențe

Prioritatea de investiție 10.ii Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământ prin creșterea nivelului de competențe al personalului didactic în ceea ce privește conținutul educațional inovator și resursele de învățare moderne și flexibile și prin diversificarea ofertelor educaționale corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate

Obiectiv specific

Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Titlu proiect

ÎNVӐŢӐMÂNT TERŢIAR INOVATIV CORELAT CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTELIGENTӐ

Nr. contract finanțare

POCU/320/6/21 - 121659

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI de CREARE CONŢINUT VIRTUAL prevăzut în cadrul activității A 3.2 din proiectul
“Învățământ terțiar inovativ corelat cu strategia de dezvoltare inteligentă”

În cererea de finanțare este prevăzută acordarea premiilor cursanților care îndeplinesc criterii de eligibilitate, în acord cu metodologia prevazuta in proiect. Premiile se acordă conform HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2014 – 2020 și HG 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

Cursanții incluși în grupul țintă al proiectului, în cadrul activității A.3.2 Dezvoltarea, autorizarea si pilotarea furnizarii de programe de studii adresate cursantilor din cadrul colegiilor universitare, vor primi premii constând în ochelari virtuali, conform criteriilor de selecție din prezenta metodologie.

Vor participa la concurs în vederea acordării premiilor doar persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

•fac parte din grupul ţintă al proiectului POCU/320/6/21/121659 “ÎNVӐŢӐMÂNT TERŢIAR INOVATIV CORELAT CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTELIGENTӐ”, în cadrul activității A.3.2 Dezvoltarea, autorizarea si pilotarea furnizarii de programe de studii adresate cursantilor din cadrul colegiilor universitare. Apartenenţa la grupul ţintă se dovedeşte prin documentele justificative specifice depuse în momentul înscrierii în grupul țintă, care atestă această calitate.
•au participat și finalizat cursul de programare IT, în conformitate cu prevederile cererii de finanțare (dovada finalizării cursului).
•au transmis proiectul de conținut de realitate virtuală, conform cerințelor comunicate;
•au completat cererea de participare la concurs;
•s-au prezentat la testarea finala/evaluarea finala, conform fișei de prezență.
•participanții la Concurs sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, condițiilor și termenelor din cadrul prezentului regulament, așa cum au fost menționate.

Un cursant care a fost selectat ca membru al grupului țintă, în conformitate cu metodologia de selecție a grupului țintă pe baza unui dosar complet şi prin aplicarea criteriilor de selecție stipulate în această metodologie, poate fi premiat dacă sunt îndeplinite criteriile amintite mai sus.

 

Dosarul de participare la concurs va conține:

- dovada finalizării cursului,

- cererea de participare la concurs,

- proiectul de conținut de realitate virtuală elaborat conform cerințelor comunicate.

 

Regulamentul poate fi consultat aici

 

Informații suplimentare se pot obține de la:

Ciprian-Ștefan Buzatu

Expert GT, 0744213913, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Rodica Magearu

Expert GT, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 


Știri recente

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.