fbpx
ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI ÎN PRIMA SESIUNE

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI ÎN PRIMA SESIUNE

Vă aducem la cunoștință prevederile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclurile de studii universitare de licență, de master, la studiile terțiare non universitare și programele de formare psihopedagogică pentru anul universitar 2023-2024, prevederi ale Hotărârii Senatului universitar din 16 decembrie 2022 si publicată pe site-ul Universității Danubius:

“Art. 25 (1) Candidații declarați admiși la studii universitare de licență și de master după prima sesiune de admitere au obligația ca, până la data de 18 august 2023, să achite 40% din totalul taxei de școlarizare și să încheie contractul de școlarizare în vederea înmatriculării ca studenți la facultatea la care au fost admiși.

(4) Candidații admiși care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin (1), pierd calitatea de admis, iar locurile rămase libere din acest motiv, rămân disponibile pentru cei care sunt pe lista de așteptare, in ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.”

Am prelungit data până la care puteți semna contractele de școlarizare, astfel încât, vă așteptăm până la data de 28 august 2023, ora 16:00, la sediul Universității “Danubius” sau la sediile centrelor teritoriale de înscriere  pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru valorificarea succesului dumneavoastră la sesiunea de admitere din luna iulie a acestui an. După această dată, veți pierde calitatea de admis, iar locurile rămase libere vor fi scoase la concurs pentru sesiunea din septembrie 2023.

 

Prorector cu Activitatea Didactică,

Conf univ.dr. Filip STANCIU

 


Știri recente

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.