fbpx
Workshop - Importanţa Contextului Familial în Terapia Adicţiilor

Workshop - Importanţa Contextului Familial în Terapia Adicţiilor

Asociația Psihologilor Consilieri și Psihoterapie de Cuplu și Familie – Tomis- Constanța organizează în colaborare cu Universitatea Danubius din Galați workshop-ul Importanţa contextului familial în terapia adicţiilor.

 

 • Adresabilitate: Workshop-ul se adresează psihologilor şi studenţilor ce se pregătesc în domeniul psihologiei şi care doresc să înveţe cum să valorifice contextul familial în terapia adicţiilor prin introducerea alături de clientul dependent şi familia acestuia precum şi altor persoane ce sunt atrase de această problematică.

 • Scop: Workshop-ului vizează furnizarea de informaţii şi dezvoltarea unei atitudini favorabile înţelegerii comprehensive a comportamentului adictiv, facilitându-se conştientizarea şi valorificarea contextului familial în prevenţia, psihoterapia şi reabilitarea în adicţii. Surprinderea creşterii capacităţii de ameliorare a echilibrului psihologic al clientului adictiv prin apelarea la un evantai mai larg de terapii sistemice şi conştientizarea importanţei majore pe care o au relaţia terapeutică şi interviul motivaţional în psihoterapia adicţiilor reprezintă scopuri

 • Data: 27 ianuarie 2024

 • Interval orar: 9:00- 17:00

 • Locaţia: Universitatea Danubius, Galaţi

 

Conţinut:

 • Relaţia dintre familie şi comportamentul adictiv: conţinutul şi dinamica familiei sunt puternic legate de problemele apărute în urma comportamentului;

 • Comportamentul adictiv afectează homeostazia familiei: unitatea şi funcţionalitatea familiei este grav afectată;

 • Factorii relaţionali prezic comportamentul adictiv de mai târziu: legătura părinte – adolescent poate prezice constant comportamentul ulterior adictiv;

 • Factori facilitatori din perspectiva contextului familial: lipsa de supraveghere, disciplină ineficientă, comunicare slabă;

 • Factori protectivi din perspectiva contextului familial: dezaprobare puternică, patternuri de comunicare pozitivă, strategii de abordare activă, relaţii cu familia de origine;

 • Recuperarea în adicții – abordarea familială, relația terapeutică și particularitățile lucrului cu persoane care suferă de adicții, rolul interviului motivațional în psihoterapia adicţiilor.

Conținutul modulului a fost structurat în așa fel încât să aibă coerenţă şi continuitate, având ca rezultat dezvoltarea unui set minimal de abilităţi prin care să se faciliteze: acceptarea de către client şi familie a comportamentului adictiv, ventilarea emoțională, delimitarea a ceea ce este propriu şi respect faţă de acesta, deschiderea pentru schimbare.

 

Formator: Lect.univ.dr. Sava Nicu Ionel – psiholog psihoterapeut principal de cuplu şi familie, doctor în ştiinţe psihologice, preşedinte al APCPCF Tomis Constanţa.

 

 • Procedura de înscriere: Tematica și structura Workshop-uluia fost realizată astfel încât să poată participa persoanele menționate la capitolul adresabilitate, singurul criteriu de înscriere la Workshop fiind cel cronologic (în cazul depășirii numărului maxim admis pentru o grupă, se va constitui o grupă suplimentară, dar la o altă dată calendaristică ce va fi anunțată în timp util atât solicitanților.

 

Finalizarea workshop-ului

Participanţii vor completa chestionarul de feedback al activităţii. Fiecare participant psiholog cu drept de liberă practică, va primi o diplomă cu 10 credite profesionale după semnarea acestora de către reprezentanţii APCPCF-Tomis-Constannţa şi CPR. Participanţii studenţi şi celelalte persoane participante la workshop vor primi diplome de participare din partea APCPCF Tomis Constanţa.

 

 • Taxa de participare: 300

Înscrieri și informații suplimentare: nicusava2004@yahoo.com, tel. 0723624799

 
Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.