fbpx
CURS MANAGER SECURITATEA INFORMAȚIEI (cod COR 121118)

CURS MANAGER SECURITATEA INFORMAȚIEI (cod COR 121118)

Universitatea Danubius din Galați prin Centrul de Formare Continuă și Informare Tehnologică împreună cu Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti organizează cursul autorizat ANC, de perfecționare

MANAGER SECURITATEA INFORMAȚIEI (cod COR 121118)

*Completează formularul de înscriere până la data de 25.10.2023

 

Care este tematica acestui curs și care sunt obiectivele exprimate în competențe profesionale?

Programa de studiu propusă pentru curs oferă noțiuni și cunoștințe privind utilizarea corectă a conceptelor de bază privind securitatea informației, precum și datele necesare stabilirii măsurilor de securitate a informației în strânsă legătură cu contextul actual al amenințărilor și atacurilor informatice, raportat la obiectivele strategice organizaționale.

Ce tip de diplomă se obține după absolvirea cursului?

După absolvirea cursului de MANAGER SECURITATEA INFORMAȚIEI se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării și Autoritatea Națională pentru Calificări, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.

Care sunt competențele dobândite?

 • Stabilirea strategiei şi managementului în domeniul securității informației, armonizate
  cu strategia organizației;
 • Stabilirea cadrului de management al securității informației;
 • Stabilirea domeniului de securitate și managementul resurselor informationale;
 • Planificarea sistemului de management al securității informației pe baza riscurilor și cerințelor;
 • Aplicarea instrumentelor și metodelor de îmbunățătire a eficacității sistemului de management al securității informației;
 • Evaluarea sistemului de management al securității informației;
 • Gestionarea incidentelor de securitate a informației cu scopul minimizării impactului acestora asupra organizației;
 • Implementarea și urmărirea planului de acțiuni în domeniu;
 • Consilierea conducerii organizației cu privire la sistemul de management al securității informațiilor;
 • Proiectarea măsurilor de securitate organizațională și de resurse umane necesare pentru tratarea riscurilor de securitate a informației;
 • Managementul accesului la resurse și informații;
 • Proiectarea măsurilor de securitate în procesele operaționale;
 • Proiectarea măsurilor de securitate IT&C;
 • Proiectarea măsurilor de securitate ale organizației în concordanță cu analiza de risc la securitatea informației;
 • Integrarea cerințelor de securitatea informației la nivelul organizației stabilite în contractele și activitățile terțelor părți.

 

 

Durata cursului: 6.11.2023- 15.12.2023

Dată examen: 15.12.2023

180 de ore, din care 60 de ore pregătire teoretică și 120 de ore activitate practică.

Nr. credite transferabile: 12

Cursul se va desfășura online!

 

Condiții minime de participare:

Studii superioare tehnice absolvite

Abilități specifice: Minim 2 ani de experiență în muncă, competențe și deprinderi în domeniul tehnologiei informației și comunicații sau competențe dobândite în cadrul educației formale în domeniul TIC și administrației și servicii publice

Documente necesare pentru înscriere:

ü Formularul de înscriere la curs

ü Diplomă de licență sau adeverință de absolvire a unei facultăți cu profil tehnic (original și copie), însoțită de suplimentul descriptiv

ü Adeverință din care să rezulte o vechime în muncă de minim 2 ani

ü Actul de identitate (original și copie)

ü Certificat de căsătorie (original și copie), dacă este cazul

ü Declarație privind deținerea mijloacelor tehnologice pentru participarea la cursul online

ü Dovada achitării taxei de participare 

 

Taxa de participare: 2000 lei

 • costul de participare acoperă: activitatea lectorilor, materialele de curs, taxa de examinare, certificatele de absolvire.

 

Mod de plată: integral sau în 2 rate (prima rată înainte de începerea cursului) în conturile: RO22BRDE445SV12240144450 deschis la BRD sucursala TRIUMF    sau RO15TREZ7005069XXX002417 deschis la Trezoreria Operativă a Mun.București

 

Evaluarea cursanților: la sfârșitul cursului se va susține examen scris și se va prezenta un proiect

Ești pregătit să începi chiar de acum?

Accesează https://forms.gle/4E8kSeqsWXpf7C3UA completează datele și trimite formularul tău de înscriere pană la data de 25.10.2023

Informații suplimentare: telefon: 0372361175, 

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

 


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.