fbpx

Cercetare

Centrul de Cercetări privind Dinamica Socio-Economică în Dezvoltare Durabilă

Centrul de Cercetări privind Dinamica Socio-Economică în Dezvoltare Durabilă (DiSEDD) este creat pentru a sprijini activitatea de cercetare științifică multidisciplinară și interdependentă, precum și activități de dezvoltare și inovare în cadrul dezvoltării durabile.

Scopul DiSEDD este de a reuni preocupările privind dinamica economică, socială și juridică, la nivel național și internațional, în raport cu obiectivele dezvoltării durabile.

Centrul DiSEDD se concentrează asupra coagulării eforturilor de cercetare naționale și internaționale privind influența stabilității legislative și economice în viața socială, precum și influența factorilor economici, sociali și legislativi asupra dezvoltării durabile.

Pentru a-și atinge obiectivele de cercetare propuse, DiSEDD colaborează cu cercetători și specialiști naționali și internaționali și participă la rețele strategice împreună cu parteneri regionali și europeni.

Scurt istoric

Centrul de Cercetare a Dinamicii Socio-Economice în Dezvoltare Durabilă a fost creat începând cu anul 2008, cu scopul de a efectua cercetări coroborate multi- și transdisciplinare în domeniile socio-economic și juridic în contextul dezvoltării durabile la nivel regional și global.

Centrul DiSEDD este, de fapt, continuarea Centrului de Cercetare Multidisciplinară, înființat în 2001, ca o consecință a evoluției către obiectivele actuale ale cercetării bazate pe cunoaștere și a dezideratelor, misiunea de astăzi fiind de a cristaliza activitățile de cercetare complexe realizate prin Diverse proiecte de cercetare-dezvoltare și inovare.
DiSEDD este implicat în parteneriate strategice cu mediul economic regional, fiind invitat ca partener credibil și expert în dezbaterile Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă al Consiliului Local Galați și al Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Est.

DiSEDD acordă o atenție deosebită proiectelor care vizează dezvoltarea durabilă a regiunii Dunării. În acest sens, el a răspuns tuturor invitațiilor adresate de autoritățile publice locale, naționale și internaționale, organizațiilor neguvernamentale etc. pentru a participa la elaborarea și implementarea unor astfel de proiecte.
La solicitarea Consiliului Local din Galați au fost elaborate o serie de propuneri de parteneriat local.

© 2023 Danubius University. All Rights Reserved.