fbpx

Cercetare

Membri

Aderare

Calitatea de membru/colaborator al CC-DiSEDD este aprobată de Consiliul Ştiinţific al Centrului.

Tinerii cercetători, doctoranzii şi studenţii care doresc implicarea în activitatea de cercetare a Centrului vor putea obţine calitatea de membru asociat/colaborator asociat al CC-DiSEDD dacă ariile lor de interes ştiinţific sunt în concordanţă cu domeniile de cercetare ştiinţifică specifice Centrului.

Criterii minime ce trebuie îndeplinite pentru obţinerea calităţii de membru/colaborator DiSEDD sunt:

a) să deţină titlul de doctor într-un domeniu ştiinţific compatibil cu domeniile de cercetare ştiinţifică ale Centrului de Cercetări (cu excepția studenților);

b) să demonstreze, prin publicaţiile ştiinţifice realizate, coerenţa, continuitatea şi autonomia ştiinţifică în aria de cercetare aparţinând domeniului de doctorat urmat;

c) cunoaşterea a cel puţin unei limbi străine de circulaţie internaţională

Solicitările de înscriere/colaborare cu Centrul de Cercetări se adresează Consilului Ştiinţific, prin email, însoţite de CV-ul şi lista lucrărilor ştiinţifice reprezentative ale solicitantului.

Lista membrilor

Prenume și Nume

Afilierea principală / Domenii de interes științific

Statutul in cadrul DiSEDD

Doinita Ariton Mrs.

Danubius University - Romania /

Director, Președinte Consiliu Științific

Viorel Ariton, Mr.

Danubius University - Romania /

Membru al Consiliului Științific

Madalina Balau, Mrs.

Danubius University - Romania /

Director Executiv interimar, membru al Consiliului Științific

Gabriela Marchis, Ms.

Danubius University - Romania /

Membru al Consiliului Științific

Vasilica Negrut, Mrs.

Danubius University - Romania /

Membru al Consiliului Științific

Mihaela Nicolau, Mrs.

Danubius University - Romania / Piețe Energetice Finanțe și Inovarea Socială în Finanțe, Economia Circulară, Macroeconomie.

Director Executiv, membru al Consiliului Științific

© 2023 Danubius University. All Rights Reserved.