Cercetare

Caiete de studii

Caietele de studii DiSEDD reprezintă publicații ce conțin analize detaliate, cu un nivel de expertiză ridicat, asupra unor probleme de actualitate, specifice activităților de cercetare ale DiSEDD. Sunt realizate cu o frecvență neregulată, în limba engleză sau în limba română.

© 2020 Danubius University. All Rights Reserved.