Institutul Danubius pentru Strategii de Afaceri

Institutul Danubius pentru Strategii de Afaceri (Danubius Institute For Business Strategies- DIBS) are drept viziune, aplicarea Strategiei Europa 2030, spre alinierea la orientările recente ale politicii Uniunii Europene, spre creşterea capacităţii competitivităţii şi inovării, precum şi spre compatibilizarea acestora cu sistemele similare din statele UE. DIBS  îşi propune să pună la dispoziţia comunităţii oportunităţile de educaţie şi instruire de înaltă calitate.

Misiunea DIBS este de suport tehnic, susţinere a activităţii de elaborare şi implementare a proiectelor de formare atât formală, cât și informală universităţii, la nivel național și internațional. În calitate de furnizor de formare profesională, prin Centrul de Formare Continuă, va colabora cu toate facultăţile și entitățile Universității Danubius din Galați, în vederea promovării unor programe de formare care să răspundă cerințelor actuale ale societății civile, prin programe de conversie/reconversie/respecializare profesională, cursuri de perfecționare sau specializare profesională, workshop-uri, şcoli de vară.

Centrul de Formare Continuă

Păstrând spiritul tradiției comunitare danubiene, Centrul de Formare Continuă  promovează prin toate evenimentele pe care le organizează valori precum, Calitatea, Respectul, Seriozitatea.

Partener de încredere, Centrul de Formare Continuă asigură o punte de legătură între instituțiile educaționale, mediul instituțional public și comunitatea antreprenorială. În acest sens, răspunde cu promptitudine solicitărilor dinamice actuale ale colaboratorilor și clienților din cele mai diverse domenii.

Echipa noastră de traineri este apreciată la toate reuniunile și programele organizate pentru experiența și know-how-ul relevante în domeniile de specialitate.

Programe de formare continuă

Programele de formare sunt autorizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin intermediul Comisiei de Autorizare Județeană Galați și sunt înscrise în Registrul Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților.

În urma evaluării participanților se acordă certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației. Certificatele sunt însoțite de suplimentul descriptiv în care sunt înscrise competențele dobândite și sunt eliberate în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 republicată.

Pentru obținerea certificatelor, participanții trebuie să facă dovada absolvirii de studii medii sau studii superioare, în funcție de cerințele fiecărui program de formare la care participă.

De asemenea, sunt acordate și certificate de participare de către Universitatea Danubius din Galați.

Programe de formare continuă desfășurate în colaborare cu Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău  

Cursurile vor fi organizate la sediul Universității Danubius din Galați în măsura în care se reușește formarea unei grupe de participanți de minim 14 persoane, pe următoarele tematici:

Seminarii, workshopuri-ateliere și conferințe tematice

Institutul Danubius pentru Strategii de Afaceri – Centrul de Formare Continuă reprezintă puntea dintre mediul academic și piața de afaceri, facilitând relația dintre studenți, profesori, parteneri și instituții, organizații și companii private pentru a atinge obiectivele legate de antreprenoriat. Dintre activitățile desfășurate până în prezent, amintim:

Provocări în domeniul achizițiilor publice – workshop

Noua metodologie privind implementarea standardelor de control managerial – workshop

INFOSEC – atelier de lucru privind protecția informațiilor clasificate în format electronic

Vârstnicul – o resursă sau o povară? – masă rotundă

Viitorii psihologi și piața muncii, competențe și specializări profesionale – masă rotundă

Evaluarea psihologică clinică în context judiciar – curs

Tu și Încrederea în tine – eveniment de coaching

Ea, El și Magia comunicării – eveniment de coaching

Atelier de artă figurativă – demonstrație de modelaj, de desen în pastel și de pictură în ulei

Inițiere în pictura tradițională – atelier de lucru susținut de Societatea Artiștilor Figurativi din România

Club de conversație în limba spaniolă – atelier de lucru

Programe personalizate, la sediul clientului sau partenerului, în anumite condiții

Programele de formare continuă autorizate pot fi desfășurate și la sediul clientului în cazul în care participă un număr de 12-14 persoane. În acest sens, va fi încheiat un contract de colaborare cu partenerul, prin care acesta se obligă să asigure, printre altele, spațiul și logistica necesare pentru desfășurarea în bune condiții a cursului), în conformitate cu reglementările impuse de autoritățile în vigoare privind pandemia cauzată de infecția cu virusul SARS-COV2.

*Programele de formare continuă, seminariile, workshop-urile, conferințele tematice vor fi desfășurate, online, fizic și/sau în format hybrid, în conformitate cu reglementările impuse de autoritățile în vigoare privind pandemia cauzată de infecția cu virusul SARS-COV2.

Înscrieri

Înscrierile se fac în baza formularelor de înscriere pentru fiecare eveniment în parte, formulare completate cu majuscule, semnate, scanate și care vor fi transmise prin e-mail în atenția:  d-nei Mirela HODOROGEA, consilier juridic debutant, e-mail mirela.lupu@univ-danubius.ro

[FORMULAR DE INSCRIERE]

Persoană de contact pentru detalii suplimentare privind programele de formare: d-na Viorela Laura KOVÁCS, coordonator Centru de Formare Continuă, e-mail: laura.kovacs@univ-danubius.ro, telefon: 0372361175

© 2021 Danubius University. All Rights Reserved.