Danubius Foreign Language Centre

Organizarea examenului de competenţă lingvistică

Examenul de competenţă lingvistică:

  • se organizează de către Danubius Foreign Language Centre Galați, iar examinarile se pot face, atât la sediul Universității Danubius Galați, cât și online, pe platforme specifice acestui tip de evaluare.
  • evidenţiază competenţele lingvistice în conformitate cu cerinţele Consiliului Europei (Common European Framework of Reference - CEF level) bazate pe criteriile: înţelegere (ascultare şi citire), vorbire (vorbire interactivă, producţie vorbită) şi scriere.
  • constă în patru probe, care să ateste nivelul de competenţă pe fiecare criteriu; fiecare probă se notează cu note de la 1 la 10, transpuse în niveluri de competenţă A-C.

 

Comisiile de evaluare se numesc prin decizia coordonatorului Danubius Foreign Language Centre Galați, dintre cadrele didactice de specialitate din cadrul universităţii sau cadre didactice asociate sau afiliate Universității.  

Certificatul de competenţă lingvistică se eliberează în termen de 3-5 zile de la examinare, pentru certificatele eliberate de către Danubius Foreign Language Centre  Galați, și alte termene, pentru certificatele eliberate de alte instituții.

Organizarea examenului de competenţă lingvistică are loc după programul stabilit, după fiecare modul, sau în funcție de programul Instituțiilor organizatoare la care Centrul este afiliat.

Informațiile privind desfăşurarea examenului vor fi comunicate şi afişate, în  timp util, pe site-ul https://www.univ-danubius.ro/danubius-foreign-language-centre

Vezi Procedura de obținere a certificatelor de competență lingvistică.

© 2021 Danubius University. All Rights Reserved.