Image

Departamentul Internațional

Mobilități de studiu sau practică

Activitatea de mobilitate trebuie să răspundă nevoilor studenților de învățare și de dezvoltare personală. Perioada de studiu în străinătate trebuie să facă parte din programul de studiu al studentului pentru a absolvi primul ciclu (studii de licență) sau al doilea ciclu (studii de masterat). Stagiile de practică în străinătate sunt sprijinite pentru ciclurile de licență și masterat atât în perioada desfășurării acestora cât și în termen de maxim un an de la absolvire. Mobilitățile de studiu pot include și o perioadă de stagiu.

Studenții pot desfășura, atât în Europa cât și în afara Europei, următoarele tipuri de mobilități:
Mobilități de studiu în străinătate la o instituție de învățământ superior parteneră Universtății "Danubius" (3-12 luni);
Mobilități de practică (stagiu/program de practică) în străinătate într-o întreprindere sau orice alt loc de muncă relevant (2-12 luni).

Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru anul 2017-2018 si 2018-2019, in cadrul acestui proiect de mobilitati este:

 

Tara Gazda

Suma pe luna in EUR

Grupul 1 Tari ale Programului cu nivel de trai ridicat

Danemarca, Irlanda, franta, Italia, Austria, Finlanda, Suedia, Marea Britanie, Liechtenstein, Norvegia

500

Grupul 2 Tari ale Programului cu nivel de trai mediu

Belgia, Republica Ceha, Germania, Grecia, Spania, Croatia, Cipru, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Slovenia, Islanda, Turcia

500

Grupul 3 Tari ale Programului cu nivel de trai scazut

Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovacia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei

450

© 2021 Danubius University. All Rights Reserved.