Colegiul Danubius

Misiunea / Viziunea şcolii

Ne propunem să fim o şcoală de prestigiu din municipiul Galaţi, apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru:

· eficienţa activităţii instructiv - educative;

· asigurarea egalității şanselor la educație pentru toţi elevii;

· rezultate deosebite în activitatea de performanţă;

· baza materială necesară unui învăţământ de calitate.

Misiunea - Pregătirea de specialişti, cercetători şi lideri în domeniile media , informatica,  social  si  în zona de Est a României şi a Europei.

Colegiul non-universitar îşi concentrează resursele pentru asigurarea unei forţe educaţionale atractive, care să îmbine opţiunile cursanţilor cu necesităţile de formare profesională ale comunităţii locale, educându-i în spiritul principiilor democratice ale societăţii deschise urmărind ca până în anul 2024 să se echilibreze numărul specialistilor în domeniile de pregătire vizate pentru Regiunea II Sud Est.

Viziunea - Afirmarea în rândul primelor unitati de invatamant româneşti şi europene, în condiţiile unui cadru educational modern si de calitate.

Absolvenţi conştienţi de necesitatea adaptării la dinamica evoluţiilor de pe piaţa muncii locale, regionale, naţionale şi europene în următorii patru ani. 

Image
© 2022 Danubius University. All Rights Reserved.