Profil de cercetător

 Conf. univ. dr. Cristinel Munteanu

Universitatea “Danubius” din Galați

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale

Contact

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 Cristinel Munteanu

Biografie

• Cristinel Munteanu este absolvent al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (licenţiat în 2001: specializarea Română-Engleză; cu un masterat în Teoria şi practica textului, finalizat în 2003).

•În anul 2006 a obţinut titlul de doctor în filologie (magna cum laude) la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, sub îndrumarea Profesorului Stelian Dumistrăcel, cu o teză despre „Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale” (publicatăîn 2007; frecvent citatăîn studiile de specialitate). Este vorba despre prima aplicare serioasă (în spaţiul ştiinţific românesc) a teoriei lingvistice coşeriene la domeniul lexico-frazeologiei şi al relaţiilor semantice, reprezentând o „temă de profundă înţelegere a ansamblului viziunii Magistrului [Eugeniu Coşeriu] şi de implicare a acesteia pentru analiza, in vivo, a variaţiei de expresie”, care îi atestă, totodată, calităţile de „cercetător neliniştit, dotat şi productiv” (S. Dumistrăcel).

•Sub coordonarea Profesorului Ştefan Afloroaei (membru corespondent al Academiei Române), Cr. Munteanu a susţinutîn 2017 cea de-a doua teză de doctorat (la aceeaşi universitate ieşeană), obţinând titlul de doctor în filosofie (summa cum laude). Tema aleasă a fost „John Dewey şi problema sensului. De la teoria investigaţiei la premisele unei hermeneutici integrale”, urmărind o serie de aspecte ce ţin de logică, teoriile interpretării şi filosofia limbajului.

• Cr.M. activează în învăţământul universitar de peste 10 ani, predând preponderent discipline din sfera ştiinţelor comunicării/limbajului şi a jurnalismului (Fundamentele comunicării, Introducere în sistemul mass-media, Semiotică, Retorică, Genurile presei, Tehnici de redactare, Principii ale exprimării corecte etc.).

Domenii de cercetare

• Autor al mai multor studii şi articole referitoare la originea, dinamicaşi stilistica frazeologismelor, coordonator, editor şi coautor al unui volum dedicat expresiilor fixe şi formulelor celebre („Discursul repetat între alteritate şi creativitate”, 2008), Cristinel Munteanu a devenit o autoritate în materie graţie cărţii sale „Frazeologie românească. Formare şi funcţionare” (2013), fapt ce i-a atras selectarea ca autor al capitolului„Phraséologie du roumain” din vol. „Le Roumain” al seriei „Manuals of Romance Linguistics”(în curs de publicare la prestigioasa editură De Gruyter).

•În acelaşi timp, preocuparea constantă (de peste 15 ani) pentru teoria lingvistică a savantului Eugeniu Coşeriu (concretizată, printre altele, şiîn cărţile „Lingvistica integrală coşeriană. Teorie, aplicaţii şi interviuri” [2012] şi „Traditions and Innovations in Language and Linguistics. A Coserian Perspective” [2017]) a dus la invitarea sa (în calitate de keynote speaker) la congrese, simpozioane şi conferinţe internaţionale şi naţionale. Pânăîn prezent, Cr. Munteanu a participat cu lucrări/comunicări la peste 40 de manifestări ştiinţifice (de la congrese până la colocvii), majoritatea acestora fiind internaţionale.

• A publicat peste 150 de articole de specialitate, studii şi recenzii în volume şi reviste de profil din ţară (Meridian critic, Anadiss,Communication interculturelle et littérature, Limba română, Journal of Danubian Studies and Research etc.) şi din străinătate (Energeia,Procedia – Social and Behavioral Sciences, Romanistisches Jahrbuch etc.). Unele articole au apărut în reviste ISI, precumRevue roumaine de linguistique, Philologica Jassyensia şi Zeitschrift für romanisch Philologie.

[https://univ-danubius.academia.edu/CristinelMunteanu]

• Alte contribuţii (recunoscute) ale lui Cr.M. sunt cele referitoare la domenii ca onomastica (cu studii despre numele personajelor literare), retorica, stilistica funcţională şi filosofia limbajului (cu o privire specială asupra unor precursori precum Platon, Aristotel, Demetrios, Pseudo-Hermogenes ş.a.), semiotica (prin recuperarea şi redefinirea conceptului de „decodare aberantă” lansat de Umberto Eco), jurnalismul (cu abordări originale privind fie virtuţile stilistice ale textului jurnalistic, fie titlurile jurnalistice atipice), lingvistica textului, hermeneutica ş.a.m.d.

• Activitatea de editor a lui Cr. Munteanu merită, de asemenea, semnalată. Astfel, Cr.M. a editat critic (în 2008), în versiune bilingvă (cu sprijinul latinistului Cr. Bejan), prima teză de doctorat din lume dedicată jurnalismului: Tobias Peucer, „De relationibus novellis / Despre relatările jurnalistice” [Leipzig, 1690] – text de referinţă pentru cei interesaţi de istoria şi teoria unui atare domeniu. În 2013 a editat, din opera impresionantă a lui B.P. Hasdeu, un volum intitulat „Studii de ştiinţa limbii”, punând în valoare unele idei foarte actuale ale savantului român (cum ar fi cele legate de „noematologie”). În 2016 a publicat, în calitate de traducător şi editor, cartea „Orientări în semantica structurală” [după E. Coseriu, H. Geckeler, „Trends in Structural Semantics”, 1981]. În aceeaşi direcţie de recuperare a concepţiilor marilor gânditori se înscriu şi eforturile de a traduce (din limba engleză) unele texte filosofice semnate de John Dewey şi R.G. Collingwood (publicate de Cr.M. în perioada 2015-2016).

Sus