Noutati

MASTER UNIC ÎN ROMÂNIA: SHIPPING, INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE

flyer masterat SHIPPING INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE en 1 3PENTRU SPECIALIȘTII DIN INDUSTRIA MARITIMĂ ȘI PIEȚELE FINANCIARE

Recunoscut la nivel mondial, Departamentul de Studii Maritime al Universităţii Piraeus din Grecia s-a alăturat Facultății de Științe Economice a Universităţii “Danubius” în demersul de a înfiinţa singurul program de master din România: Shipping International Trade and Finance.

 

Programul a fost creat din necesitatea de a forma specialiști în domeniul industriei maritime în România care să dețină cunoștințe și competențe în managementul afacerilor internaționale și în managementul financiar al companiilor din domeniul afacerilor navale. Scopul principal al programului este de a răspunde nevoilor educaționale existente în această industrie în rapidă evoluție, extrem de competitivă și solicitantă financiar, prin combinarea cunoștințelor teoretice cu practica de afaceri.

Parteneriatul cu Universitatea din Piraeus în acest domeniu vine să susțină importanța competențelor formate în cadrul acestui masterat prin experiența de aproximativ 15 ani pe care această universitate o are printr-un un masterat asemănător, ce numără actualmente peste 700 de absolvenți în Grecia.

Programul de master Shipping International Trade and Finance este interdisciplinar îmbinând cunoștințe atât din domeniul administrării afacerilor cât și din cel al finanțelor, aplicate cu precădere domeniului transporturilor navale. Programul oferă cursuri provocatoare intelectual și o multitudine de experiențe de învățare cu scopul de a forma în rândul masteranzilor săi abilitățile și cunoștințele necesare pentru a profesa competent în cadrul industriei maritime.

Programul se adresează, în special:

 • Persoanelor ce doresc să lucreze în managementul companiilor active în transportul maritim și în comerțul internațional;
 • Specialiștilor și viitorilor experți din administrația publică ce lucrează în departamente vizând comerțul internațional și transporturile maritime;
 • Oamenii de afaceri și întreprinzătorii interesați de domeniul industriei maritime.

Obiectivele programului de master Shipping International Trade and Finance sunt:

 • Oferirea cunoștințelor și expertizei necesare persoanelor aflate în funcții de conducere în cadrul firmelor cu activități în transportul maritim și în operațiuni de comerț internațional, precum și celor care doresc dezvoltarea afacerilor prin intermediul industriei maritime.
 • Dezvoltarea capacității de planificare și management în domeniile transporturilor internaționale, comerțului internațional și afacerilor maritime.

Programul de studiu pentru masteranzi vizează o paletă de cursuri ce abordează probleme de actualitate precum: Economia internațională și comerțul internațional, Analiza piețelor și politicilor maritime, Modelarea economică a piețelor maritime, Management financiar maritim etc.

Programul de master Shipping International Trade and Finance este oferit în limba engleză și astfel prezintă mai multe avantaje: cursanții dobândesc o bună stăpânire în utilizarea limbajului de specialitate în engleză, prezența profesorilor cu experiență internațională ce nu cunosc limba română și deschiderea către cursanți internaționali cu experiențe diverse în domeniul industriei maritime. În plus, cursurile permit fiecărui student să-și fructifice propria experiență de lucru și propria expertiză în domeniu, prin aprofundarea problematicilor de care este interesat în mod individual.

Prin intermediul experiențelor de învățare din cadrul programului de master Shipping International Trade and Finance studenții vor dobândi cunoașterea în profunzime a modului în care industria maritimă și piețele financiare interacționează și se completează reciproc.

Studenții se vor specializa în problematici vizând:

 • Analiza piețelor maritime și ciclurilor acestora,
 • Practici de navlosire și de brokeraj naval,
 • Proceduri ale comerțului internațional,
 • Metode alternative privind managementul financiar și al investițiilor maritime, precum și
 • Dezvoltarea, implementarea și evaluarea strategiilor de management al riscurilor în industria maritimă.

De asemenea, studenții vor afla despre structura și funcționarea piețelor și instituțiilor financiare, tranzacționarea valorilor mobiliare, tranzacțiile dintre companii și strategii de evaluare și investiții.

Pentru orice informații, nu ezitați să contactați coordonatorul acestui program de master, doamna Lect. univ. dr. Mădălina BĂLĂU, tel. 0733180384.

DETALII ADMITERE ȘI TAXE!

Succes!

                                                                  Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

25 % REDUCERE DIN TAXA ANUALĂ DE STUDII LA TOATE PROGRAMELE DE MASTER PENTRU ABSOLVENȚII PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ

 

FOTO REDUCERE MASTER

Indiferent de facultatea pe care au absolvit-o în cadrul Universității ”Danubius” din Galați, absolvenții programelor de studii de licență sunt susținuți să își continue studiile universitare de master la această instituție de învățământ superior beneficiind de reducere de 25% din taxa anuală de studii a programelor de master organizate la nivelul Facultății de Drept, Facultății de Științe Economice și Facultății de Comunicare și Relații Internaționale.

Desigur, această reducere se aplică acelor programe de master la care nu operează alte reduceri speciale aplicabile tuturor candidaților indiferent de facultatea la care au urmat studiile de licență. DETALII REDUCERI DE TAXE PROGRAME DE LICENȚĂ ȘI DE MASTER!

Astfel, absolvenții studiilor universitare de licență ale Universității ”Danubius” pot opta pentru următoarele programe de master:

FACULTATEA DE DREPT

DREPTUL UNIUNII EUROPENE(durata studiilor 1,5 ani, IF)

Acest program de studii se adresează atât persoanelor care lucrează în domenii conexe (drept/sistemul juridic: magistraţi, procurori, consilieri juridici, avocaţi, economişti, domeniul relaţiilor internaţionale: diplomaţi, funcţionari publici, funcţionari internaţionali, organizaţii nonguvernamentale, guvern şi sectorul public, serviciile sociale, managementul resurselor umane), cât şi tuturor celor interesaţi de continuarea studiilor în acest domeniu

DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EUROPEANĂ(durata studiilor 1,5 ani, IF, FR)

Creditele  obţinute la finalizarea acestui program de masterat atestă pregătirea superioară absolventului pentru a profesa ca: funcţionar public, specialist în administraţia publică, consilier instituţii publice, funcţionar public european, inspector în administraţia publică, consilier/expert forţă de muncă şi şomaj, expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, consilier afaceri europene, auditor intern în sectorul public, evaluator de competenţe profesionale etc.

ŞTIINŢE PENALE(durata studiilor 1,5 ani, IF)

Programul de masterat ŞTIINŢE PENALE acoperă, prin disciplinele din planul de învăţământ, necesitatea pregătirii profesionale şi perfecţionării  absolvenţilor facultăţilor de drept  care deţin o funcţie care implică atribuţii în înfăptuirea şi administrarea actului de justiţie penală (judecători, grefieri, avocaţi, procurori, poliţişti, etc.,), cât şi absolvenţilor care urmăresc o asemenea perspectivă.

DREPTUL COMUNITĂȚILOR VIRTUALE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

Misiunea programului de master Dreptul Comunităților Virtuale este duală. Pe de o parte, constă în pregătirea profesioniștilor cu studii juridice care doresc să își orienteze expertiza juridică către relațiile desfășurate în domeniul social media, profesioniști ai implicațiilor juridice ale comunicării și tranzacțiilor realizate prin intermediul Internetului iar pe de altă parte, programul urmărește să furnizeze cunoștințele de specialitate juridică specifice comunităților virtuale tuturor celor care își desfășoară activitatea profesională în domenii precum jurnalism, IT, social media, business etc.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii “Danubius” cuprinde programe de masterat internaţionale, interdisciplinare, unele cu predare în limba engleză.

În funcție de programul de master de la Facultatea de Stiinte Economice urmat, absolvenții sunt admiși la stagiul de expert contabil în cadrul CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizati din Romania) sau la stagiul de auditor financiar in cadrul CAFR ( Camera Auditorilor Financiari din Romania) FARA EXAMEN. Absolventii ACPP sunt admisi la stagiu in CAFR fara examen si, totodata, le sunt echivalati doi ani de stagiu.

MANAGEMENTUL BIOECONOMIEI ÎN CONTEXTUL CREŞTERII DURABILE (durata studiilor 2 ani, IF)

Absolvenţii acestui program de studii masterale vor beneficia de marele avantaj al confruntării continue şi stimulante cu mediul de afaceri, numeroase instituţii private de maximă importanţă încheind deja parteneriate cu Universitatea “Danubius” în vederea colaborării cu masteranzii şi, mai apoi, absolvenţii acestui program masteral.

Prin completarea profilului profesional cu masteratul Managementul Bioeconomiei în Contextul Creşterii Durabile,  absolventul va fi aliniat cerinţelor internaţionale privind organizarea şi realizarea activităţilor economice în contextual Bioeconomiei, oportunităţile pieţei muncii fiind nenumărate.

SHIPPING INTERNAŢIONAL TRADE AND FINANCE (durata studiilor 2 ani, IF)

Acest nou program de masterat s-a dezvoltat în concordanţă cu obiectivele Strategiei Uniunii Europene pentru dezvoltarea Regiunii Dunării şi a Strategiei Globale privind Dezvoltarea Transporturilor Navale.

Fiind un program de studii global, cursurile sunt susţinute în limba engleză de profesori specializaţi în domeniile shipping, comerţ international, dezvoltare regională şi finanţe international.

MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM – ŞI CU PREDARE IN LIMBA ENGLEZĂ (durata studiilor 2 ani, IF)

Este un program de masterat creat pentru întregirea pregătirii profesionale a studenţilor masteranzi pentru poziţii de lesdership în comerţ şi industria ospitalităţii, prin îmbunătăţirea aptitudinilor acestora cu calificări în domeniul managementului, pentru implementarea unor strategii de dezvoltare sustenabilă a afacerilor în comerţ şi turism.

Pe lângă aceste  masterate, oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii “Danubius” cuprinde şi alte programe de masterat, toate acreditate:

MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF)

GESTIUNEA FINANCIARĂ A AFACERILOR ÎN SPAŢIUL EUROPEAN (durata studiilor 2 ani, IF)

MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ (durata studiilor 2 ani, IF)

AUDIT ŞI CONTROL PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF)

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

AFACERI ŞI ECONOMIE INTERNAŢIONALĂ – MASTER INTERDISCIPLINAR (durata studiilor 2 ani, IF)

Singura Facultate din Estul României care are un program de masterat ai cărui absolvenţi vor avea un rol major în realizarea unui sistem internaţional în care talerul intereselor comune ale statelor, de cooperare şi colaborare va contrabalansa puternic talerul intereselor concurente, este Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale a Universităţii “Danubius” din Galaţi.

Programul de master Afaceri și Economie Internațională se adresează candidaţilor care doresc să posedeexcelente abilităţi profesionale, o solidă formaţie culturală şi care doresc să îşi împrospăteze competenţele prin conectarea interdisciplinară a  ştiinţelor politice, juridice, economice şi ale comunicării.

Opţiunile profesionale sunt amplu diversificate pentru absolvenţii programului de master Afaceri şi Economie Internaţională, competenţele pe care le vor dobândi absolvenţii acestui program masteral deschizându-le nenumărate oprtunităţi de a profesa în întreaga lume ca funcţionari publici, consultanţi în comunicare, experţi în cadrul instituţiilor europene şi internaţionale, administraţiilor locale şi regionale, ONG-urilor, grupurilor mass-media, departamentelor de comunicare din cadrul IMM-urilor, firmelor transnaţionale şi de consultanţă etc.

DETALII DESPRE ADMITERE!

Succes!

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

PUNCTE FORTE ALE FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE! LICENȚIAZĂ-TE ÎN DOMENIILE: FINANȚE, ADMINISTRAREA AFACERILOR SAU CONTABILITATE!

POZA EC

 

ALEGE UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI!

Finanţe şi bănci, Administrarea afacerilor şi Contabilitate şi informatică de gestiunerămân, și pentru acest an, domeniile care atrag candidați hotărâți să se licențieze într-una dintre specializările Facultății de Științe Economice din cadrul Universității ”Danubius”.

 

CE AJUNGEM DUPĂ CE ABSOLVIM UNA DINTRE SPECIALIZĂRILE PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ ALE FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE?

Sute de absolvenţi ai acestei facultăţi s-au remarcat în domeniile în care profesează, ocupând funcţii de conducere la nivelul multor instituţii publice şi private (bănci, instituţii financiare, companii multinaţionale etc.).

De asemenea, spiritul antreprenorial al studenţilor acestei facultăţi îşi găseşte aici, prin competenţele dobândite în urma parcurgerii disciplinelor din curriculum dar şi prin posibilitatea de a exersa în practică încă din primul an de studii, mediul perfect pentru a – şi dezvolta o afacere profitabilă.

FINANŢE: Finanţe şi Bănci

Absolventul domeniului Finanţe şi bănci, poate opta pentru a profesa ca şi expert contabil stagiar; economist bancar; manager bancar; manager de operațiuni/produs; manager relaţii/ cu clienţii băncii/ societate leasing; trezorier; analist bancar / societate leasing; ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare) etc.

 

ADMINISTRAREA AFACERILOR: Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

Opțiunile de carieră ale absolvenților acestei specializări sunt: şef de agenţie sau de oficiu turism; consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ, director de agenţie de turism; manager în activitatea de turism etc.

Diploma de licenţă în acest domeniu este primul pas spre brevetul de turism pentru următoarele funcţii:  manager în activitatea de turism;director de agenție de turism; director de hotel; director de restaurant şi cabanier.

Pentru specializarea ECTS cu predare în limba engleză sunt disponibile 50 de locuri la forma de învăţământ cu frecvenţă.

 

CONTABILITATE: Contabilitate şi Informatică de Gestiune

125 de locuri (IF şi IFR) aşteaptă candidaţi pentru următoarele profesii: inspector în administraţia publică şi finanţele publice locale şi centrale; economist, contabil practicant în companii publice sau private; şef de compartiment financiar-contabil; agent în activitatea financiară şi comercială; responsabil de evidenţa stocurilor şi producţiei etc.

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ CU PROGRAME DE STUDII PENTRU STUDENŢII ROMÂNI ŞI STRĂINI

Programul de studii de licență Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor există şi cu predare în limba engleză. Astfel, studenţii români care vor absolvi această specializare vor putea profesa în orice colţ al lumii. Este indiscutabilă utilitatea acestui program de studii pentru studenţii străini care vin la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Danubius”.

ACCES LA PROFESII DIN AL DOILEA AN DE STUDII

Indiferent de specializarea urmată, studenţii acestei Facultăţi realizează practica de specialitate în instituţii publice, în bănci, în companii naţionale şi multinaţionale de renume. Astfel, există şanse palpabile ca, încă din studenţie, să fii remarcat de angajator care s-a convins deja, observându-te atent în timpul practicii, de faptul că instituţia sau compania pe care o reprezintă, are nevoie de tine.

Dar practica de specialitate nu se limitează la graniţele ţării. Mai ales studenţii care au viziunea unei afaceri internaţionale sau care doresc să trăiască pentru câteva luni experienţa profesiei în altă ţară, au posibilitatea să beneficieze de granturile de plasament ERASMUS.

EXPERIENŢA PRACTICĂ A PROFESORILOR ADUSĂ ÎN SALA DE CURS

Un avantaj enorm al acestei facultăţi constă în faptul că profesorii sunt, în primul rând, practicieni, profesionişti care aduc în faţa studenţilor cazuri practice. Studenţii beneficiază astfel de experienţa profesioniştilor pedagogi care activează sau au activat în sistemul bancar, în mediul de afaceri sau în calitate de manageri ai instituţiilor publice şi private de interes.

IMPLICARE ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Un alt punct forte al Facultăţii de Ştiinţe Economice este Revista EuroEconomica, revistă recunoscută CNCSIS în categoria BDI. Lucrările ştiinţifice de excepţie ale studenţilor prezentate în cadrul Conferinţei Internaţionale Integrarea Europeană. Realităţi şi Perspective, sunt publicate în această revistă.

Studenţii au posibilitatea să participe la o multitudine de proiecte ştiinţifice de cercetare manageriate de Universitatea „Danubius” sau la care aceasta este implicată în calitate de partener.

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ ŞI LA DISTANŢĂ

Platforma Sakai este sala virtuală de curs, de seminar şi de activităţi tutoriale, în care studenţii, oriunde s-ar afla şi indiferent de fusul orar, interacţionează atât cu profesorii cât şi cu ceilalţi colegi de an. Pentru studenţii care lucrează în alt oraş sau în altă ţară, platforma Sakai le oferă toate resursele de învăţare de care au nevoie pentru a dobândi competenţele specifice şi transversale ale fiecărei discipline. Diferenţa dintre aceştia şi colegii lor de la forma de învăţământ cu frecvenţă este dată de prezenţa fizică la ore dar calitatea şi rigoarea actului didactic rămân aceleaşi. Înainte de examenul de semestru, studenţii de la ID şi IFR trebuie să îşi facă temele postate din timp pe platformă de către tutori iar examenul este dat tot pe această platformă.

Aceeaşi este situaţia şi în cazul studenţilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, diferenţa constând în frecventarea orelor de seminar, stabilite după-amiaza, la sfârşitul săptămânii, pentru a fi accesibile studenţilor care sunt angajaţi iar programul de lucru nu le-ar permite un alt orar.

Universitatea ”Danubius” este prezentă și în alte orașe din țară, candidații avand posibilitatea de a se înscrie la unul dintre centrele – suport ale acestei universități!

REDUCERI DE TAXĂ!!!

SUNT SCUTIŢI DE PLATA TAXEI PRIMULUI AN DE STUDII ABSOLVENŢII DE LICEU CARE AU OBŢINUT LA BACALAUREAT CEL PUŢIN MEDIA 9.30.

Taxa anilor de studii depinde de rezulatele la învăţătură ale studentului, aceasta fiind diminuată, până la excludere, proporţional performanţei studentului.

Studenţii care obţin media 10.00 în timpul anilor de studii, nu plătesc taxa de studii!

Valoarea taxei anuale de studii este echivalentă cu două salarii minime / economie: 2900 lei dacă este achitată integral, până pe 1 octombrie. Se poate opta și pentru plata în rate!

 

INFORMAŢII DESPRE ADMITERE 2017!

ÎNSCRIE-TE ONLINE!

 

Succes!

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

ELEVII PREGĂTIȚI PENTRU BACALAUREAT LA UNIVERSITATEA DANUBIUS AU OBȚINUT NOTE EXCELENTE LA EXAMENUL MATURITĂȚII

poza bac copyAfisarea rezultatelor examenului de Bacalaureat a adus și satisfacția incomensurabilă a cadrelor   didactice – doamna profesoară Viorica ISAIA (Limba și literatura română) și domnul Conf. univ. dr Cătălin Angelo IOAN (Matematică), profesori care au dăruit necondiționat liceenilor gălățeni timp, cunoaștere și, foarte important, tehnica de lucru necesară soluționării subiectelor examenului maturității.

La cursurile de pregătire gratuită pentru Bacalaureat, proiect derulat de Universitatea ”Danubius”, anual, pentru a susține eforturile tinerilor gălățeni nu doar de a promova acest examen, ci de a obține medii cât mai mari, au participat, în acest an, liceeni de la mai multe colegii și licee gălățene - Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”, Colegiul Național ”Costache Negri”, Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu”, Colegiul Național ”Al. I. Cuza”, Liceul Teoretic Dunărea, Liceul teoretic ”Emil Racoviță” , Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”, Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru Moțoc”.

Liceenii care au dorit să participe la aceste cursuri de pregătire pentru Bacalaureat au obținut la cele două discipline, Limba și literatura română și Matematică, note foarte mari. La matematică, de exemplu, aproape 10% din tinerii pregătiți au obținut nota 10 și peste 30% au obținut între 9 și 9.99. Și la disciplina Limba și literatura română, tinerii au obținut note foarte bune, majoritar peste 9.00.

Un bun și apropiat colaborator al Universității ”Danubius”, doamna profesor drd. Viorica ISAIA va continua, alături de domnul Conf. univ. dr. Cătălin Angelo IOAN, proiectul UDG, de pregătire pentru Bacalaureat a liceenilor care doresc să completeze studiul individual, să suplimenteze cunoștințele din clasă și cele de la pregătirea particulară. ” Mă bucur că sunt parte a unei echipe care se implică, în mod constant, în a oferi oportunități celor care, cu bucurie, acceptă provocarea de a crește frumos. Am primit și am oferit încredere, iar rezultatele obținute de absolvenții care au frecventat sesiunile de pregătire pentru examenul de bacalaureat ne împlinesc și ne motivează să continuăm.”

Domnul Conf. univ. dr. Cătălin Angelo IOAN, recunoscut pentru rezultatele excelente ale elevilor care au participat la orele de matematică ale domniei sale, transmite proaspeților promovați ai Bacalaureatului 2017, 10 motive pentru a alege una dintre facultățile Universității ”Danubius”.

1.      Cei care au promovat Bacalaureatul cu medii de peste 9,30 nu plătesc taxa în anul I de studiu (http://admitere.univ-danubius.ro/ro)!

2.       Veți beneficia de cea mai bună pregătire posibilă asigurată de mari specialiști în domeniu (http://evidentacercetare.univ-danubius.ro/Cercetare%20stiintifica.htm)!

3.       Veți intra într-o comunitate academică ce vă va considera membrii unei familii și nu simpli studenți. Atmosfera caldă, generoasă, de permanentă colaborare dintre studenți și profesori vă va deschide orizonturile unui alt tip de învățământ!

4.       Metodele moderne de predare sunt de multe ori unice în România, Europa sau chiar în lume. Pe lângă (de acum) clasicele Power-Point-uri, manuale în format tipărit sau electronic, o platformă electronică de învățământ care, fără falsă modestie, putem spune că este una din cele mai bune din România, Universitatea vă asigură, la unele materii (matematică, proiecte economice, modelare matematică etc.), filmarea cursurilor și apoi difuzarea în maxim 24 de ore către dumneavoastră. Astfel, studenții care nu pot participa la unul sau mai multe cursuri sau seminarii (mergând la bibliotecă, desigur...) nu vor fi privați de audierea acestora!

5.       Dialogul student-cadru didactic este practic permanent prin intermediul atât al e-mailului, cât și al platformei electronice de învățământ Sakai, dar nu în ultimul rând, prin contact face-to-face!

6.       Pe platforma de învățământ veți avea, la aproape toate disciplinele, (exceptând desigur practica...) teste de tip Quiz prin care vă veți putea pregăti pentru examenele din sesiune;

7.       Studenții cu rezultate bune la învățătură beneficiază de reduceri substanțiale de taxe în anii II, III (la Stiinte Economice; Comunicare și Relații Internaționale) sau IV (cazul Facultății de Drept);

8.       Puteți beneficia de stagii Erasmus în cele mai atractive universități din Europa fără îngrădiri sau opreliști;

9.   Dotarea informatică a Universității ”Danubius” este la cel mai înalt nivel având sute de calculatoare, în marea lor majoritate laptopuri de ultimă generație (I5, I7);

10.   Metodele de predare sunt de tip peer-to-peer, asigurând în permanență feedback din partea studenților pentru adaptarea la cerințele acestora.

Calificările pe care vi le oferim (economie,drept, jurnalism etc http://admitere.univ-danubius.ro/ro.) sunt unele ce nu vor putea dispărea niciodată. Cum vă închipuiți o țară fără ca cineva să contabilizeze activitatea agenților economici, fără ca cineva să asigure dreptatea în cazul unor litigii sau fără ca lumea să fie informată prin diverse canale mass-media?

Prin urmare, vă așteptăm la Universitatea ”Danubius” la oricare specializare credeți că v-ar putea fi de folos în viață!”

Conf.univ.dr. Cătălin Angelo Ioan

Felicitări, domnilor profesori și dragi aproape studenți pentru aceste rezultate minunate la unul dintre cele mai exigente examene!

Toți cei care urmează să treacă prin experiența Bacalaureatului sunt invitați să se înscrie la cursurile de pregătire gratuită organizate de Universitatea ”Danubius” din Galați!

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

MULTE NOUTĂȚI ÎN ADMITEREA 2017 LA UNIVERSITATEA ”DANUBIUS”! Avantaje pentru candidații care se înscriu în sesiunea 3 iulie – 1 august!

poza admitere 2017

 

! Un nou program de master: Dreptul comunităților virtuale!

! Un nou curs postuniversitar: Dreptul achizițiilor publice!

! Taxe stabilite în funcție de salariul minim pe economie!

!Reduceri de taxe la programele de master pentru absolvenții Universității ”Danubius” ai programelor de studii de licență!

 

 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 50%!

 

 

În perioada 3 iulie - 1 august 2017, toate facultățile Universității „Danubius” organizează admitere pentru programe de licenţă şi master.

De asemenea se organizează admitere și pentru cursurile postuniversitare în domeniul Drept, pentru cursurile de formare continuă.

AVANTAJUL CANDIDAȚILOR CARE SE ÎNSCRIU ÎN PRIMA SESIUNE ESTE CONCURENȚA MAI REDUSĂ DEOARECE, DIN EXPERIENȚA ANILOR TRECUȚI, ÎN CEA DE A DOUA SESIUNE SUNT FOARTE MULȚI CANDIDAȚI PE LOCURILE RĂMASE.

 

 

Pentru cursurile universitare de LICENŢĂ, candidaţii pot opta pentru:

 • FACULTATEA DE DREPT– Specializarea Drept, durata studiilor: 4 ani, forme de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă (FR) şi la distanţă (ID).

Specializările: Finanţe şi Bănci (IF, FR, ID)

Contabilitate şi Informatică de Gestiune (IF, FR)

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (IF, ID) - şi cu predare în limba engleză

Comunicare şi Relaţii Publice(IF, ID)

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (IF, ID)

Psihologie (IF)

 

 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 50%!

 

Pentru cursurile universitare de MASTER, candidaţii pot opta pentru:

FACULTATEA DE DREPT:

Nou!!! DREPTUL COMUNITĂȚILOR VIRTUALE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

DREPTUL UNIUNII EUROPENE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ (durata studiilor 1,5 ani, IF, FR)

ȘTIINȚE PENALE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE:

În functie de programul de master de la Facultatea de Stiinte Economice urmat, absolventii sunt admisi la stagiul de expert contabil in cadrul CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) sau la stagiul de auditor financiar in cadrul CAFR ( Camera Auditorilor Financiari din Romania) FARA EXAMEN. Absolventii ACPP sunt admisi la stagiu in CAFR fara examen si, totodata, le sunt echivalati doi ani de stagiu.

 • AUDIT ŞI CONTROL PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF)
 • Acord încheiat cu CAFR pentru dobândirea calității de auditor financiar, după finalizarea studiilor de masterat. 

 

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

AFACERI ŞI ECONOMIE INTERNAŢIONALĂ– MASTER INTERDISCIPLINAR (durata studiilor 2 ani, IF)

 

CURSURI POSTUNIVERSITARE ÎN DOMENIUL DREPT

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, indiferent de specializarea absolvită, se pot înscrie la unul dintre cele patru programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă înfiinţate în cadrul Facultății de Drept, în colaborare cu Centrul de Formare Profesională a Universităţii “Danubius”.

CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ

CURSURI DE FORMARE ACREDITATE DE COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA:

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ ACREDITATE DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI:

CURSURI DE SPECIALIZARE:

CURSURI DE PERFECȚIONARE:

CURSURI DE CALIFICARE:

În cazul în care eşti nehotârât sau nesigur asupra facultăţii sau specializării pe care ar trebui să o urmezi, este alături de tine unul dintre specialiştii Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „Danubius”.

 

VIZITEAZĂ-NE!

 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 50%!

Contactează-ne, oriunde te-ai afla, cu încredere!

Mai multe detalii despre admitere, oportunităţi în carieră şi numărul de locuri, găseşti AICI!

SUCCES!

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

Eveniment pentru copiii cu autism și familiile lor: Terapia și activitățile asistate de animale

AFIS ANIMALE

Duminică, 18 Iunie 2017, ora 10.00, Amfiteatrul 1, Universitatea ”Danubius”

Gălățenii au posibilitatea de a participa la un eveniment inedit: Workshopul cu tema ”Terapia și activitățile asistate de animale ”.

Specialiștii din domeniul terapiei asistate cu animale din Cluj și din București vor dezbate teme deosebit de interesante care aduc în prim plan copiii cu autism și familiile lor, importanța terapeutică a interacțiunii om- animal precum și exemple de activități asistate de câini într-o școală specială.

KEYSPEAKERI:

Conf. Dr. Alina S. Rusu, Departamentul de Psihopedagogie Speciala si Biroul pentru Studenti cu Dizabilitati, Universitatea Babes-Bolyai;

Psiholog Anamaria Basceanu, Prison Fellowship Romania si Biroul pentru Studenti cu Dizabilitati, Universitatea Babes-Bolyai;

Lector Dr. Victor Chitic, Centrul de Terapie Asistată de Animale și Cercetare a Interacțiunii Om-Animal "Câini pentru Oameni", Fundația VIER PFOTEN România.

Invitații speciali ai acestui eveniment sunt însoțiți de terapeuții necuvântători:

-pisicul Tomi și câinele Loki, acreditați pentru terapie asistata de animale.

Workshopul se adresează psihopedagogilor, pedagogi, asistentilor sociali, asistentilor personali, specialistilor in terapie ocupationala, kinetoterapeutilor, consilierilor psihologici, psihoterapeutilor, educatorilor, profesori lorde biologie, medicilor de familie, medicilor veterinari, parinti ai copiilor cu nevoi speciale, personalul gradinilor zoologice si studenților, masteranzlor din domeniul stiintelor socio-umane si medicale, dar nu numai.

Evenimentul este deschis oricărei persoane interesate de tematica workshopului!

Cei care doresc sa participe sunt invitati sa trimita un e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si sa argumenteze de ce doresc sa ia parte la acest eveniment si in ce calitate. “Vi se va oferi un raspuns de confirmare.

Numarul de locuri este limitat si vom procesa email-urile dvs. in ordinea sosirii lor la adresa de e-mail mai sus mentionata”.

PROGRAM WORKSHOP

Ora 10:00

 1. Cuvant de bun-venit – Simona Tudor15 min

 2. Introducere in mecanismele interactiunii om-animal cu valoare terapeutica - educatie si cercetare- Alina. S. Rusu 25 min

 3. Prezentare a Centrului de Terapie Asistată de Animale și cercetare a Interacțiunii Om-Animal “Câini pentru oameni

 4. Subiect Scurt istoric al relației românilor cu animalele Victor Chitic 25 min

 1. Video Promo Asoc. Therapy Animals 10 min

 2. Aplicabilitatea activitatilor asistate de animale la copiii cu autism si familiile lor- Alina. S. Rusu 25 min

Coffee Break 15 min

 

 1. Prezentarea celei de-a II-a sectiuni – Simona Tudor5 min

 2. Terapia și activitățile asistate de animale în psiho-pedagogia specială - Victor Chitic 20 min

 3. Scurta prezentare a cursului postuniversitar Terapia si activitatile asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale- Alina. S. Rusu 25 min

 4. Exemple de activitati asistate de caini (Loki) intr-o scoala speciala - Anamaria Basceanu 20 min

 

Durata workshop: aprox. 3 ore

 

Purtător de cuvânt - Universitatea Danubius,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

UDG, PARTE DIN CEA MAI REPREZENTATIVĂ ASOCIAȚIE INTERNAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE SUPERIOARĂ DIN LUME: ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ A UNIVERSITĂȚILOR

IAU POZAUniversitatea ”Danubius” își consolidează vizibilitatea și rolul activ în complexitatea peisajului global al educației superioare internaționale prin dobândirea statutului de membru al celei mai reprezentative asociații a unei diverse comunități de învățământ superior din lume: Asociația Internațională a Universităților (AIU)

Înființată în 1950, sub auspiciile UNESCO, poziționată în mod unic să colaboreze cu numeroase organizații internaționale, AIU, în atingerea obiectivelor comune și a idealurilor împărtășite ale educației superioare din întreaga lume, acționează prin înlăturarea barierelor de limbă, bunăstare eonomică, ideologie politică, religie etc.

În Constituția AIU, sunt menționate în categoria valorilor academice durabile cu rol definitoriu pentru instituțiile educației superioare:

-          Libertatea academică, crearea, căutarea și diseminarea cunoașterii;

-          Autonomia instituțională echilibrată de responsabilitatea socială și sensibilitate;

-          Excelență și merit, ca măsuri standard ale performanței;

-          Opunerea în fața oricărei forme de discriminare bazată pe gen, rasă, religie sau etnie;

-          Respectarea opiniilor divergente;

-          Promovarea și dezvoltarea dialogului interculatural și a învățării;

-          Libertatea mobilității academice și dezvoltarea internaționalizării cunoașterii;

-          Promovarea drepturilor omului, justiției, libertății, demnității umane și solidarității.

Întreaga comunitate academică Danubius trebuie să cunoască aceste valori academice fundamentale promovate și considerate de AIU definitorii pentru universități și alte instituții academice și de cercetare al căror obiectiv comun constă în căutarea și diseminarea cunoașterii și să își asume angajamentul față de viziunea comună împărtășită de AIU prin menținerea și promovarea acestor valori.

De asemenea, ca membru al AIU, Universitatea ”Danubius” este integrată rețelei de parteneri și colegi din învățământul superior din întreaga lume și participă activ la consolidarea eforturilor AIU de a asigura liber acces la cunoaștere și informație din domeniul educației superioare în întreaga lume.

În viziunea AIU, instituțiile de cercetare și de educație superioară, ”spații ale luminii, libertății și învățării”, trebuie să joace un rol major în societate și să își concentreze eforturile asupra creării de comunități globale de cunoaștere împărtășită. Acest imperativ este extrem de important astăzi, când planeta a devenit globalizată și când rapidele și profundele schimbări sunt în mare măsură influențate de evoluția științei, tehnologiei și a cunoașterii. Educația superioară trebuie să creeze și să disemineze cunoaștere pentru a depăși inegalitățile în creștere existente între indivizi și națiuni, să prevină și să rezolve conflicte, în timp ce protejează și promovează valorile academice și drepturile fundamentale.

Printre cele peste 600 de universități din lume care au aderat la AIU se numără si: Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași; Universitatea Maritimă din Constanța; Școala Națională de Studii Politice și Științe Administrative (SNSPA) București, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea ”Petru Maior” – Târgu Mureș, Universitatea ”Spiru Haret” și Universitatea Petre Andrei din Iași.

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

CURS AUTORIZAT ANC: EXPERT ACHIZITII PUBLICE

 

AFIS EXPERT ACHIZITII PUBLICE IUNIE copy

UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAȚI autorizată de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și înscrisă în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților

organizează

programul de formare – SPECIALIZARE

pentru ocupația

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

Cod COR - 214946

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale

Când și unde va avea loc programul de formare?

În zilele de 1-2 iulie și 8-9 iulie 2017, cu începere de la orele 9.00,la sediul Universității Danubius Galați (b-dul Galați nr. 3, sala A38-etaj 3).

Cui se adresează?

Angajaților din cadrul operatorilor economici, funcționarilor publici din administrația publică, specialiștilor din sectorul privat încadrați în compartimente cu atribuții în procesul de achiziții publice finanțate din fonduri publice naționale sau europene, precum și altor persoane interesate de domeniul achizițiilor publice.

De ce să particip?

În anul 2016 a fost finalizată transpunerea celor patru directive din domeniul achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale, concesiunilor și a căilor de atac.

Tematica evenimentului vizează analize, dezbateri, soluții și aplicații practice privind:

- noutățile în domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiuni;

- elementele de noutate din cadrul procedurii de soluționare a contestațiilor pe cale administrativ jurisdicțională sau pe cale judiciară;

- aspecte teoretice și practice.

Ce obțin în urma participării la programul de formare?

-Dobândirea de informații și concepte specifice domeniului achizițiilor publice;

-Identificarea elementelor de noutate din domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiuni – clarificări și modificări emise de Agenția Națională pentru Achiziții Publice;

-Însușirea de noțiuni care îmi vor permite:

 • analizarea legislaţiei aplicabile specifice;

 • planificarea procesului de achiziţie publică;

 • derularea procedurilor de atribuire.

-CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale

Competențele dobândite și înscrise în suplimentul descriptiv al certificatelor eliberate de ANC, în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 republicată:

 • Comunicarea interpersonală

 • Perfecţionarea pregătirii profesionale

 • Utilizarea calculatorului

 • Coordonarea muncii în echipă

 • Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire

 • Elaborarea documentelor de specialitate

 • Analizarea legislaţiei aplicabile specifice

 • Acordarea consultanţei de specialitate

 • Planificarea achiziţiilor publice

 • Derularea procedurilor de atribuire

 • Finalizarea procedurilor de atribuire

Formator certificat ANC, specialist și practician cu experiență relevantă în domeniul achizițiilor publice

 

-CERTIFICAT DE PARTICIPARE eliberat de UNIVERSITATEA DANUBIUS (oferă posibilitatea obținerii de reduceri în cazul participării la alte programe de formare continuă organizate de Centrul de Formare Continuă-Danubius International Business School, Universitatea Danubius Galați)

 

Condiții de îndeplinit:

 • absolvent de studii superioare;

 • pregătirea și susținerea unui proiect a cărui tematică va fi stabilită de către formator;

 • prezența în toate zilele cursului și în ziua examinării a cărei dată va fi anunțată din timp.

Tarife și reduceri:

-Tariful de participare la programul de formare este de 750 lei/ participant (inclusiv TVA)

Tariful cuprinde participarea la programul de formare, certificarea ANC, materiale informative (în format de hârtie și electronic), suport de curs, pauză de masă și pauze de cafea.

-Tariful de participare la programul de formare va fi de 700 lei/ participant (inclusiv TVA) în cazul în care:

 • participă minim 3 persoane din cadrul aceleiași instituții/societăți/organizații;

 • sunteți absolvent sau frecventați în prezent o formă de învățământ la Universitatea Danubius.

 

NUMĂRUL DE LOCURI ESTE LIMITAT

Rezervarea locului se face în baza formularului de înscriere,

transmis până cel mai târziu pe 27 iunie 2017

la Secretariatul Universității Danubius, fax 0372361292, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

(nr. telefon 0372361250, 0372361251)

Persoană de contact pentru detalii suplimentare:

Laura KOVÁCS, tel. 0372361173, 0737616042, e-mailAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

COMPLETATI FORMULARUL DE INSCRIERE!

 

Purtător de cuvânt - Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

 

 

Citeşte mai departe ...

ABSOLVENȚII SUNT PREGĂTIȚI PENTRU ACADEMIC REGALIA!

POZA FESTIVAbsolvenții promoției 2017, ai tuturor facultăților Universității ”Danubius”, sunt pregătiți să participe la cursul care încheie experiența unică a studenției: cursul festiv. 

La acest eveniment, care va avea loc joi, 15 iunie, ora 17.00, la sediul Universității ”Danubius”, și-au anunțat participarea sute de absolvenți ai Facultății de Drept, Facultății de Științe Economice și Facultății de Comunicare și Relații Internaționale, de la toate formele de învățământ.
Aproape absolvenții acestei promoții au ales să celebreze împreună  momentul special al absolvirii, avându-i ca invitați speciali pe profesori. Desigur, ne imaginăm deja panorama acestui eveniment animat de familiile și prietenii care vor fi alături de absolvenți la acest ultim curs, poate printre puținele ocazii în care se dorește uniformizarea prin purtarea traditionalelor Academic Regalia: toca si roba.

 

Purtător de cuvânt - Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

 

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

neuvoojooble

Sus