Noutăţi

RAPORT PRIVIND EVALUAREA SI SELECTIA OFERTANTILOR pentru Apelul de proiecte POCU/320/6/21/Obiective Specifice 6.7, 6.9, 6.10 ”Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”

Membrii comisiei au evaluat documentele depuse de: Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava SIVECO Romania SA Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” din Iasi Documentele solicitate au fost verificate si analizate pentru fiecare candidat in parte. In urma evaluarii documentelor depuse in etapa de calificare si conform Grilei de verificare a conformitatii administrative, comisia de evaluare pentru selectie parteneri a constatat urmatoarele: Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava, este declarat ADMIS SIVECO Romania SA, este declarat ADMIS Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” din Iasi, este declarat ADMIS Conform cerintelor stabilite, candidatii delarati admisi au trecut…
Citeşte mai departe ...

SECRETELE ALCHIMIEI INTERNE TAOISTE, WORKSHOP PENTRU O VIATA ECHILIBRATA

SÂMBĂTĂ, 14, APRILIE Activităţile ce se vor desfășura în cadrul acestui worshop reprezintă tehnici din Alchimia internă Taoistă create în scopul cultivării unei vieţi echilibrate, sub semnul iubirii, sănătăţii, longevităţii şi evoluţiei spirituale. Ele constituie un sistem complet dedicat corpului nostru fizic, energetic (afectiv), mental şi spiritual, întrepătrunse într-un tot unitar. Accentul este pus pe dezvoltarea şi ameliorarea energiei noastre vitale, chi - forţa vitală electro-magnetică - în scopul autovindecării şi îmbunătăţirii calităţii vieţii. Tao înseamnă drum: modul de existenţă al naturii şi Universului, cea mai naturală cale de urmat. Participanții la acest workshop vor activa puterea de autovindecare a…
Citeşte mai departe ...

ANUNȚ SELECȚIE PARTENER POCU (Program Operațional Capital Uman)

Universitatea "DANUBIUS” din Galați, județul Galați cu sediul în localitatea Galați, B-dul Galați, nr. 3, anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru stabilirea unor parteneriate, inclusiv cu entități de drept privat, în vederea depunerii și implementării unor proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman (POCU). Numele competiției: MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate Obiective specifice
Citeşte mai departe ...

TERAPIE PRIN DANS! AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE!

RECRUTAREA GRUPULUI ȚINTĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI „LOVE Life and Dance: Expressive therapy for empowering youth” ID2017-1-RO01-KA205-036251 Universitatea “Danubius” din Galați în calitate de partener în cadrul Proiectului „LOVE Life and Dance: Expressive therapy for empowering youth“, finanțat din fondurile programului Erasmus+ al Uniunii Europene, anunță recrutarea și selecția unui număr de 60 de persoane în vederea implicării acestora în activitățile proiectului menționat. In perioada iunie-iulie 2018 Universitatea ”Danubius” din Galați, va organiza opt workshop–uri având ca scop testarea instrumentului dezvoltat în cadrul proiectului, respectiv kit-ul de terapie prin dans. Participarea la aceste workshop-uri este condiționată de înscrierea în grupul țintă…
Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus