Facultatea de Stiinte Economice

REDUCERE 10%  TAXA DE STUDII – AN 1 (pentru absolventii programelor de licenta Universitatea Danubius)

Denumire masterat: Administrarea Afacerilor în Turism și Industria Ospitalității

Domeniu: Administrarea Afacerilor

Nr. de locuri: 50

Forma de invatamant: IF

ADMITERE 2018 - 2019

Competențe:

  1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare turism și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice și practice specifice administrării afacerilor în industria ospitalității;
  2. Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității turistice și în industria ospitalității;
  3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi;
  4. Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a fundamenta decizii constructive în cadrul afacerilor în turism și industria ospitalității;
  5. Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative și calitative;
  6. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională;
  7. Asumarea unor roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții din domeniul turismului și industriei ospitalității; 8.Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale.

Oportunități în carieră – manager în activitatea de turism; director general în activitatea ospitalieră,  director  conducător de întreprinderi mici din turism, activitate ospitalieră, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement; specialişti cu funcţii administrative şi comerciale; manager hotel, manager agenție de turism, manager oficiu de turism; director commercial în industria ospitalității, director pensiune turistică, inspector pentru asigurarea calităţii în comerţ, turism,  analist în turism și industria ospitalității, consilier/expert/inspector/referent/economist în turism și industria ospitalității, manager societate comercială în industria ospitalității, manager de produs de turism

Admiterea se desfăşoară conform metodologiei proprii ce poate fi găsită la secțiunea Admitere.

Sus