Facultatea de Drept

Total ore: 192

Numar credite: 24

COMPETENTE

Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris si oral, si a instrumentelor de logica juridica pentru explicarea si interpretarea conceptelor si teoriilor specifice domeniului dreptului

Utilizarea conceptelor si teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea si interpretarea textelor de lege (normelor juridice) nationale, europene si internationale

Aplicarea teoriilor, a principiilor si a conceptelor intr-un context determinat

Identificarea prevederilor legale din legislatia romaneasca, europeana sau internationala, aplicabile intr-un context determinat

Interpretarea raportului dintre institutiile dreptului roman si cele ale dreptului european si dreptului altor state prin utilizarea metodelor comparative si interpretative

Explicarea si interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului (legislatia, doctrina, jurisprudenta), referitoare la o problema de drept concreta

Explicarea si interpretarea modului in care fenomenul juridic se intersecteaza cu situatiile de fapt

Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului

Aplicarea tehnicilor de munca eficienta in echipa, cu respectarea palierelor ierarhice

Utilizarea eficienta a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare profesionala asistata, atat in limba romana cat si intr-o limba de circulatie internationala

DISCIPLINE

Separatia puterilor in stat

Administratia publica la nivel european

Cariera functionarului public

Procedura contenciosului administrativ

Achizitii publice - reglementari nationale si europene

Comunicare in administratia publica

Protocol institutional

Contabilitate si gestiune financiara in institutiile publice

 

Fișă de înscriere

Mai multe detalii aici.

ACTE NECESARE INSCRIERII:
- fisa de inscriere (de pe site sau la secretariat)
- copia legalizată a certificatului de naștere;
- copia legalizată a diplomei de licenţă sau diploma de licenţă în original;
- copia legalizată a foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă sau foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă în original
- copia actului de identitate;
- copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate;
- adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, din care rezultă că sunt apt pentru profilul la care candidez;
- două poze format ¾.

Taxa de inscriere - 50 lei

Taxa de studii - 1950 LEI/program

ANUNȚ EXAMEN CERTIFICARE

Sus