Faculty of Economics

Alegeri Director Departament si membri in Consiliul Departamentului

Candidati pentru functia de Director Departament:
Asist.univ.dr. Puscaciu Rose-Marie [CV] [Plan managerial]
 
Candidati pentru membri ai Consiliului Departamentului:
Lect.univ.dr. Gheorghe Stefan
Asist.univ.dr. Balau Madalina


În conformitate cu Metodologia referitoare la procesul de stabilire și alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul Universității „Danubius" din Galați,  marti, 20.10.2015, ora 14.00, are loc ședința de alegeri pentru funcția de director departament și de membri în Consiliul Departamentului de  Finante si administrarea afacerilor, din cadrul Facultății de Stiinte Economice, în sala A 38.

Obiectives

B.A. and M.A. study programs within the Faculty of Economic Sciences aim to:

 • training good specialists, in accordance with the current requirements of the labor market in Romania and E.U. countries, promoting a set of values based on solidarity, non-discrimination, fairness, scientific objectivity, creativity and dynamism;

 • covering a substantial part of economic and financial relations - with a well trained staff, on the basis of an efficient educational process, based on new technologies of information and communication;

 • attracting students in scientific research activity through the involvement in national and international scientific projects;

 • ensuring a body of experts in economics, in accordance with national and international standards.

Management

Dean

Associate Professor Ecaterina Necşulescu, PhD

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

C.V.

 Necsulescu

HEAD OF THE DEPARTMENT

Senior Lecturer Puşcaciu Rose Marie

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

C.V.

 Puscaciu Rose-Marie

The values promoted in the Europe of knowledge and competitiveness, in which the human resources are priceless goods, represent the benchmarks in the education process in the Faculty of Economic Sciences from the moment of its founding in 1997.

Its main mission consists in training specialists able to sustain and develop the economic and financial activities at a local, regional, national and international level, to manage and influence the value dimension of the company in specific domains: finance and banking, business administration, accounting and IT management, economic science.

In the modern society, where there are no borders from the economic and financial point of view, the results are based on value and performance, and the unit of measurement is success; our faculty provides proficiency and transforms projects into reality. Our graduates demonstrate the truthfulness of our statements, by the major role that they have in society.

By its exceptional conditions for learning, the academic staff with outstanding professional and human achievements, the Faculty of Economics invests continuously in competence, pragmatism and dedication to the future of young students and all who continue their training in a very important domain - the economy and finances, that was, is and will always be the benchmarks of an institution, along with moral values, that are mandatory in this job. So, assess the status that you acquire through the completion of the Faculty of Economic Sciences, focus your energy on more ambitious goals, to each of your success and build on this base a beneficial future for all society, at a national and European level.

Our motto is: “QUALITY, CONTINUITY AND INTEGRATION IN THE EUROPEAN VALUES!”

 • BACHELOR STUDIES
 • Master Studies - Faculty of Economics
 • Invatamant la Distanta si Invatamant cu Frecventa Redusa
 • Prezentare

  PREZENTARE
  Valorile promovate într-o Europă a cunoaşterii şi competitivităţii, în care resursele umane reprezintă bunul cel mai de preţ, constituie, încă din momentul înfiinţării, repere ale procesului de învăţământ în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice.
  Facultatea de Ştiinţe Economice pregătește specialişti, cercetători şi lideri în domeniul economic, capabili să susţină şi să dezvolte activitatea economico-financiară, să gestioneze şi să influenţeze dimensiunea valorică a societăţii, răspunzând astfel, cerințelor sporite ale pieței muncii din România şi din euro-regiunile învecinate, conform specificului economico-social şi al cerinţelor de dezvoltare ale zonelor geografice respective.
  Prin condiţiile materiale de excepţie pe care le pune la dispoziţie, prin cadrele didactice cu o bogată experiență în învățământ, cercetare și în practică Facultatea de Ştiinţe Economice investeşte continuu competenţă şi dăruire în viitorul tuturor celor care îşi continuă formarea în domeniile specifice: finanţe şi bănci; administrarea afacerilor; contabilitate şi informatică de gestiune.
  Profesionalismul și competența vor fi întotdeauna reperele unei societăţi, alături de valorile morale, obligatorii în profesia de economist. În societatea modernă, în care nu mai există graniţe sub aspect economic şi financiar, rezultatele se bazează pe valoare şi performanţă, iar unitatea de măsură este succesul, facultatea noastră asigură competenţe şi transformarea proiectelor în realitate.Seriile de absolvenţi ai facultăţii noastre probează realitatea acestor afirmaţii, prin rolul important pe care, o mare parte dintre ei l-au dobândit în societate.
  Facultatea de Științe Economice promovează învăţământul şi cercetarea în acord cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi pe educaţie continuă în interesul societăţii, implicându-se în dezbaterile şi proiectele comunității locale, pentru conturarea unui nou cadru de dezvoltare în context european.
  Valorificaţi cu încredere statutul pe care-l dobândiţi prin absolvirea Facultăţii de Ştiinţe Economice, propuneţi-vă obiective tot mai ambiţioase, concentraţi-vă energia şi inteligenţa pentru succesul fiecăruia dintre dumneavoastră şi construiţi pe această treaptă, un viitor benefic pentru întreaga societate, în plan naţional şi european.

  OBIECTIVE

  În concordanță cu misiunea şi obiectivele Universităţii „Danubius" din Galaţi, Facultatea de Științe Economice îşi formulează misiunea și obiectivele în concordanță cu un set de valori de referinţă, astfel încât să se individualizeze în sistemul de învățământ superior şi să transmită cunoașterea în concordanță cu valorile libertăţii academice şi ale integrităţii etice.
  Misiunea didactică și de cercetare a Facultății de Științe Economice, centrată pe student este structurată în jurul următoarelor obiective:
  - formarea de specialişti în domeniul economic cu o solidă pregătire profesională, bazată pe însuşirea temeinică a ştiinţelor economice şi a ştiinţelor conexe, pe înţelegerea spiritului ce articulează într-un tot unitar ştiinţele ce asigură pregătirea de specialitate în domeniul economic; -corelarea în permanenţă a pregătirii teoretice cu pregătirea practică, formarea capacităţii de aplicare în practică a cunoştinţelor asimilate, de sesizare a destinaţiei practice a acestora;
  - stimularea şi cultivarea spiritului creativ al studenţilor, al interesului pentru urmărirea şi asimilarea a tot ce este nou şi valoros în domeniul pentru care se pregătesc;
  - iniţierea studenţilor în utilizarea procedurilor si tehnicilor moderne de interpretare si aplicare a noilor reglementări în domeniul finanțelor, administrării afacerilor și contabilității;
  - realizarea de parteneriate cu organisme şi instituţii de profil din statele membre ale Uniunii Europene, în vederea familiarizării studenţilor și masteranzilor români - beneficiari ai acestor programe - cu alte sisteme economice din spaţiul european;
  - formarea deprinderilor necesare de a gândi şi munci într-un mediu social european;
  - dobândirea unor abilităţi în domeniul cercetării fundamentale şi applicative prin intermediul cercurilor ştiinţifice şi a sesiunilor ştiinţifice studenţeşti, precum şi a capacităţii de a desfăşura muncă intelectuală în echipă.

FACULTY OF LAW

Chief Secretary: Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES

Chief Secretary: Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

FACULTY OF COMMUNICATION AND INTERNATIONAL RELATIONS

Chief Secretary: Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

Rector's Office

Senior Assistant to the Rector:
Mihai Ana-Iuliana
Information for Students: +40.372.361.251
Inter-Institutional Relations: +40.372.361.102
Fax: +40.372.361.290
E-mail: rectorat@univ-danubius.ro
 
Sus