Prezentare

 centrul de formare continua 2

În calitate de furnizor de formare profesională, Centrul de Formare Continuă (CFC) va colabora cu toate facultăţile și entitățile Universității Danubius, în vederea promovării unor programe de formare care să răspundă cerințelor actuale ale societății civile, prin programe de conversie/ reconversie/ respecializare profesională, cursuri de perfecţionare profesională, cursuri postuniversitare de specializare, cursuri postuniversitare de perfecţionare, workshop-uri, şcoli de vară.
OBIECTIVE
(1) Monitorizarea programelor de conversie profesională si a cursurilor postuniversitare de specializare sau perfecţionare, precum si a programelor de formare pentru personalul agenţilor economici, în diferite meserii si specializări prevăzute în Nomenclatorul Ocupaţiilor din România. Programele de formare au durate variabile, în funcţie de segmentul de piaţă căruia i se adresează, precum si în funcţie de solicitările agenţilor economici beneficiari. Pentru cursurile pe care le organizează, CFC poate elibera adeverinţe, atestate sau certificate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Susţinerea furnizării de programe de instruire moderne, folosind metode inovative de predare – învăţare - evaluare;
(3) Sprijinirea facultăţilor în realizarea marketingului programelor de formare continuă;
(4) pregătirea cadrelor didactice în domeniul formării continue pentru a oferi cursuri de înaltă ţinută academică şi de mare diversitate, care să acopere corespunzător necesităţile pieţei;
(5) Dezvoltarea în universitate a activităţii de cercetare privind educaţia adultului care să sprijine creşterea calităţii programelor oferite;
(6) Crearea cadrului corespunzător în vederea implementării activităţilor de formare, consultanţă etc. prin lansarea ofertei universităţii în mediul socio-economic și cultural, pe de o parte si identificarea nevoilor/așteptărilor specifice mediului socio-economic și cultural și corelarea lor cu oferta universităţii, pe de altă parte.
(7) Colaborarea cu alte centre pentru formarea continuă a resurselor umane şi organizaţii similare din ţară şi străinătate, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al Universităţii.


Contact:

Adina SUIERICA 
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Stai Conectat

captcha  

neuvoojooble

Sus