Consiliul de Administratie

Nume şi prenume Calitatea
Puşcă Corneliu-Andy preşedinte
Steve O. Michael vice-preşedinte
Pocora Monica membru
Nuţă Florian membru
Sîrbu Carmen membru
Răileanu Alina membru
Popa Ştefan membru
Mihai Ana-Iuliana membru
Onofrei (Scripnic) Victoria membru
Sus