Practică de specialitate

Facultatea de Drept

Practica de specialitate pentru studenții Facultății de Drept va avea loc în anul IV de studii, semestrul al doilea. Practica reprezintă o disciplină obligatorie, a cărei durată este reglementată prin planul de învăţământ, cu respectarea reglementărilor în vigoare, a cărei desfăşurare se realizează în baza convenţiilor de practică încheiate cu instanţe judecătoreşti, parchete, cabinete de avocatură, notariate, autorităţi ale administraţiei publice locale.

Îndrumători practică
Obiectivele stagiului de practică


Facultatea de Științe Economice

Practica de specialitate se va desfasura pentru toti studentii Facultatii de Stiinte Economice aflati in anul II de studii,  si toti masteranzii aflati in anul I de studiu la toate specializarile. Mai jos gasiti lista cadrelor didactice responsabile cu stagiul de practica. Veti gasi si datele intalnirilor de informare cu privire la desfasurarea activitatii de practica si data de sustinere a colocviului.

Coordonatori practică - studii licență/master


Studentii care isi doresc o experienta de practica deosebita sunt invitati sa viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte din destinatiile disponibile precum si tipurile de posturi deschise. Grantul de care pot beneficia studentii pe durata plasamentului este de aproximativ 400 de euro pe luna, dar aceasta suma poate fi mai mare pentru destinatii cu un cost la vietii mai ridicat (de ex. Marea Britanie).

Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Practică de specialitate va avea loc în anul II de studiu, pentru toti studentii Facultății de Comunicare și Relații Internaționale și în anul I de studii pentru toți masteranzii, la toate specializarile. 

Coordonatori practică - studii licență și masterat 

 

 

Sus