Orare

Facultatea de Drept

PROGRAM DE LICENȚĂ

Drept | IF | ID | FR |

PROGRAME DE MASTER

Dreptul Comunităților Virtuale | IF |

Drept și administrație publică europeană | IF  | FR  | 

Dreptul Uniunii Europene  | IF | 

Științe penale  | IF | 

 

Facultatea de Științe Economice

PROGRAME DE LICENȚĂ

Contabilitate și informatică de gestiune

CIG I IF  |M1|   |M2|   |M3|                                         CIG I FR  |M1|   |M2|   |M3|

CIG II IF  |M1|   |M2|   |M3|                                        CIG II FR  |M1|   |M2|   |M3|

CIG III IF  |M1|   |M2|   |M3|                                       CIG III FR  |M1|   |M2|   |M3|

Economia comerțului, turismului și serviciilor

ECTS I IF  |M1|   |M2|   |M3|     ECTS II IF  |M1|   |M2|   |M3|       ECTS III IF  |M1|   |M2|   |M3|          ECTS ID  

Finanțe și bănci

FB I IF  |M1|   |M2|   |M3|          FB II IF  |M1|   |M2|   |M3|             FB III IF  |M1|   |M2|   |M3|                FB ID

PROGRAME DE MASTER

Managementul afacerilor în comerț și turism     MACT I         MACT II

Management financiar public și privat                  MFPP I          MFPP II

Audit și control public și privat                               ACPP I          ACPP II

Gestiunea financiară a afacerilor în spațiul european            GFASE I

 

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Comunicare și relații publice  | IF | ID |

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene  | IF|  ID |

Asistenţă Managerială şi Secretariat  | IF | 

Psihologie | IF |

Afaceri şi Economie Internaţională  | IF |

 
Sus