Noutati

Delegaţia Universității „Danubius” prezentă la două conferinţe internaţionale în China

Totul a pornit de la visul comun al liderilor educaţiei superioare din patru state
Membru al Asociaţiei Internationale pentru Dezvoltare Globală a Universităţilor şi Colegiilor (AGAUC), Universitatea „Danubius" a fost unicul reprezentant al învăţământului Uniunii Europene prezent, în perioada 25 – 31 mai, în China, la două evenimente ştiinţifice de interes major pentru învăţământul superior proiectat pe fundalul educaţiei internaţionale: Conferinţa internaţională The Global Advancement of Universities and Colleges (GAUC) care a avut loc la Huanghe College of Science and Technology, şi Conferinţa internaţională a Universităţii SIAS, ambele instituţii gazdă fiind în situate în provincia Henan, China.
În urmă cu patru ani, universităţi puternice din Rusia (Voronezh State University), SUA (Arcadia University, Philladelphia), China (Xi'an University) şi România (Danubius University) au creat Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltarea Globală a Universităţilor şi Colegiilor (GAUC), Asociaţie care promovează cooperarea internaţională şi colaborarea dintre universităţi şi colegii, excelenţa în educaţia şi cercetarea globală precum şi integrarea în comunitatea internaţională a studenţilor. Proiectată pentru o educaţie fără graniţe, destinată pregătirii cetăţenilor şi liderilor mondiali, AGAUC, prin focalizarea deosebită asupra construirii de parteneriate, se prezintă ca o platformă de mobilizare a punctelor forte unice ale instituţiilor participante de pe întreg mapamondul.
Sub cupola AGAUC, instituţiile partenere organizează Conferinţa anuală internaţională GAUC pentru a aduce pe arena globală a învăţământului superior experienţele de succes în internaţionalizarea educaţiei superioare; noile trenduri în acest domeniu precum şi politicile şi măsurile adoptate de sistemele de învăţământ superior din lume.
Asadar, parteneriatul AGAUC a pornit de la visul comun al conducătorilor acestor universităţi de a schimba lumea prin educaţia oferită de învăţământul superior de calitate pe fundalul globalizării.
Anul trecut, Universitatea „Danubius" a găzduit Conferinţa internaţională The Global Advancement of Universities and Colleges (GAUC), eveniment care a adus la Galaţi un număr important de profesori, cercetători ştiinţifici, academicieni şi înalte oficialităţi din toate colţurile lumii.
Primul popas ştiinţific al delegaţiei Universităţii „Danubius"(Conf. univ. dr. Andy PUŞCĂ, Conf. univ. dr. Georgeta MODIGA, Conf. univ. dr. Gabriela MARCHIS, Conf. univ. dr. Carmen SÎRBU, Lect. univ. dr. Monica POCORA şi Lect. univ. dr. Florentina PUŞCĂ), a fost la a patra ediţie a Conferinţei internaţionale GAUC, găzduită de Huanghe College of Science and Technology, Zhenzhou, China. Partenerii acestui eveniment au fost şi Universitatea SIAS, AGAUC ŞI AUAP (Asociaţia Universităţilor din Asia si Pacific).
Brandul Danubius integrat viziunii europene asupra învăţământului antreprenorial

Conf. univ. dr. Andy PUSCA, Rector al Universităţii "Danubius"
Vocea înăţământului superior privat din România a fost auzită de comunitatea academică mondială prezentă la extraordinarul eveniment prin intermediul Rectorului Universităţii „Danubius", Conf. univ. dr. Andy PUŞCĂ, domnia sa aducând în plenul dezbaterilor problema învăţământului superior românesc. Internaţionalizarea şi antreprenoritaul au fost termenii-cheie în jurul cărora au gravitat toate răspunsurile care pot fi adevărate veste de salvare pentru învăţământul superior aflat în faţa unor provocări inedite cauzate de nisipurile mişcătoare ale societăţii globale aflată, de asemenea, în plină schimbare.
Studenţi, profesori, cercetători, participanţii la conferinţă, indiferent de vârstă, rasă, religie, au simpatizat profund, prin aplauze îndelungate, cu noile soluţii propuse de Universitatea „Danubius" pentru a ajunge la esenţa calităţii şi excelenţei în educaţie.
Studiul de caz prezentat auditoriului: Portretul antreprenorial al Universităţii "Danubius". Omul Danubius şi comunitatea Danubius: exemple de competenţă, performanţă şi exigenţă din Sud- Estul României şi din Sud- Estul Europei. Portretul Universităţii antreprenoariale "Danubius" a fost dezvăluit după prezentarea pilonilor fundaţiei noii guvernanţe academice, a paşilor mici dar siguri realizati de Universitatea „Danubius" pentru a integra brandul Danubius viziunii europene asupra învăţământului anreprenorial: flexibilitate, utilizarea noilor tehnologii, orientare asupra pieţei internaţionale şi explorare continuă a noilor domenii.
Programe internaţionale pentru nişe unice de piaţă, excelenţa în procesul de predare- învăţare prin utilizarea noilor tehnologii şi învăţământul on-line realizat la nivel original şi extensiv precum şi consecvenţa sunt principalele direcţii de acţiune care vor accentua orientarea antreprenorială a Universităţii „Danubius" care va fi susţinută nu doar de educaţia integrată ci şi de alte structuri precum: incubatoare de afaceri, Şcoală Internaţională de Afaceri şi Centrul Regional pentru Excelenţă în Dezoltarea Organizaţională.
"Dezvoltarea empatiei şi a inteligenţei emoţionale vor fi elemente – cheie în definirea Universităţii antreprenoriale Danubius!", a subliniat, în concluzie, Rectorul Universităţii "Danubius", Andy PUŞCĂ.
Al doilea eveniment ştiinţific la care a participat delegaţia Uniersităţii "Danubius", Conferinţa internaţională SIAS- AUAP (Asociaţia Universităţilor din Asia si Pacific), eveniment găzduit de Universitatea internaţională SIAS, prima instituţie de învăţământ superior din China manageriată în stil American.
Membrii delegaţiei Danubius au fost impresionaţi de campusul – oraş al acestei universităţi afiliate Universităţii Zhengzhou. O universitate cu peste 25.000 de studenţi din toate colţurile lumii care a reuşit să îmbine perfect filosofiile educaţionale estice cu cele tradiţionale chinezeşti pornind de la dorinţa de a crea mediul perfect dezvoltării talentelor complexe şi speciale pentru a contribui astfel la modernizarea şi dezvoltarea economică a lumii.
Vizita de lucru a reprezentanţilor Universităţii „Danubius" în China a adus noi oportunităţi de colaborare cu alte universităţi din lume, în principal din perspectiva mobilităţilor cadrelor didactice şi ale studenţilor internaţionali.
„O propunere onorantă, pe care o acceptăm, a venit din partea AUAP (Asociaţia Universităţilor din Asia si Pacific). Universitatea „Danubius" va reprezenta România în cadrul acestei Asociaţii", a declarat domnul Andy PUŞCĂ, Rector al Universităţii „Danubius" din Galaţi.
Şef Birou Relaţii Publice,
Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

Ce spun profesorii Universităţii „Danubius” despre mobilităţile SEE în Islanda şi Liechtenstein?

Universitatea Bifrost, Islanda
Partener în programul de "Burse şi cooperare interinstituţională", finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), Universitatea „Danubius" valorifică pe repede- înainte această calitate, cadrele didactice ale acestei universităţi, trăind experienţe unice cu ocazia stagiilor de predare şi mobilităţilor de formare la universităţile din Islanda şi Liechtenstein.
În trei luni, patru mobilităţi la universităţi europene

Conf. univ. dr. Anişoara POPA, Conf. univ. dr. Carmen SIRBU
Conf. univ. dr. Anişoara POPA, cadru didactic la Facultatea de Comunicare si Relaţii Internaţionale, a susţinut în faţa studenţilor Universităţii Bifrost din Islanda, un curs deosebit de interesant în domeniul Ştiinţelor Politice vizând problematica «conflictelor îngheţate », a reconcilierii şi păcii în Zona Mării Negre. „Profilul de Universitate Internaţională al Universităţii „Danubius" a dobândit, prin implicarea entuziastă şi de un înalt profesionalism a cadrelor sale didactice, un relief nou, foarte promiţător, ce asigură celor care vor alege să studieze Relaţiile Internaţionale, Ştiinţele Economice, Dreptul sau Ştiinţele Comunicării la universitatea noastră, perspective tentante, ţinând atât de nivelul de excepţie al cursurilor dar şi de posibilitatea obţinerii unor burse de mobilitate la universităţile noastre partenere din Spaţiul Economic European (SEE) şi nu numai." surprinde în testimonialul acestei experienţe doamna Conf. univ. dr. Anişoara POPA.
Conf. univ. dr. Carmen SÎRBU, cadru didactic la Facultatea de Ştiinţe Economice a susţinut, la aceeaşi universitate, un curs de Antreprenoriat la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Asist. univ. dr. Daniela POPA
Asist. univ. dr. Daniela POPA a participat, în calitate de coordonator Erasmus, la International Staff Training Days organizat de Universitatea din Liechtenstein, în perioada 5-10 mai 2014: „Programul de formare intitulat "Currency, climate and cooperation – Challenges on the way to European sustainability" a cuprins o paletă largă de activităţi profesionale, culturale şi sportive. „Mediul internaţional şi profesional în care s-au desfăşurat activităţile (13 participanţi din 4 ţări: Bulgaria, Polonia, România, Spania) a permis schimbul de experienţă în domeniul mobilităţilor SEE şi Erasmus şi mai ales posibilitatea de îmbunătăţire a metodelor şi tehnicilor folosite de noi în prezent.", a declarat domnişoara Daniela POPA.

Conf. univ. dr. Carmen SIRBU, Lect. univ. dr. Alina NUŢĂ
Lect. univ. dr. Alina NUŢĂ, Director al Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă al Universităţii „Danubius", descrie experienţa mobilităţii de formare la Universitatea Bifrost din Islanda, un schimb de bune practici, ce reprezintă, cu siguranţă, doar începutul unei colaborări fructuoase: „La Universitatea Bifrost, centrarea pe student la programele la distanţă se realizează la fel de eficient ca la programele cu frecvenţă, existând o permanentă interacţiune între mediul de învăţare şi studenţi, punctată în timpul semestrului prin politica „week-end-urilor active. În ţara născută din vulcan, în care un copac este „THE tree" iar doi copaci alăturaţi reprezintă „THE woods", fiecare student este privit prin prisma nevoilor individuale şi nu reprezintă doar un număr statistic. Pe parcursul acestui stagiu de formare în "distance learning" am descoperit un ansamblu de bune practici în privinţa utilizării platformei de e-learning şi a integrării ofertei educaţionale pentru forma de învăţământ la distanţă fără alterarea conţinutului. Dezvoltarea personală în direcţia managementului educaţional s-a realizat prin observarea şi înţelegerea unor aspecte practice în domeniul gestionării portofoliului de programe de învăţământ la distanţă din cadrul Universităţii Bifrost."
Întrevederile avute de delegaţia română cu domnul Karl Eiríksson, coordonatorul Departamentului de Relaţii Internaţionale al Universităţii Bifrost, d-l Hjalti Rósinkrans Benediktsson, Learning Management System Manager de la Universitatea Bilfrost, d-na lector Auður H Ingólfsdóttir, de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Politice şi Economice, profesionalismul şi eficienţa tipic islandeză a acestora au contribuit la schiţarea unor remarcabile proiecte comune.
Perspective de noi mobilităţi în cadrul Programului SEE
Aceasta este a doua etapă a participării universităţii noastre la Programul SEE. În prima etapă universitatea noastră a derulat mobilităţi la nivel de Masterat cu Universitatea Reykjavik ce au oferit masterandelor în Drept Comunitar Alexandra NEGRUŢ şi Daniela HUŞTIU ocazia de a se afirma, aşa cum au făcut-o şi distinsele noastre colege acum, ca remarcabile ambasadoare ale învăţământului românesc şi ale României.
La Universitatea Islandei din Reykjavik urmează să aibă loc în lunile august-septembrie 2014 un stagiu de formare în domeniul Relaţiilor Internaţionale al coordonatorului Biroului de Programe Comunitare, Adriana POPOIU şi 2 stagii de predare care vor fi derulate de Lect. univ. dr. Monica POCORA de la Facultatea de Drept şi Lect. univ. dr. Cornel MICU, cadru didactic al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Internaţionale.
Mai multe detalii despre programul SEE: http://www.see-burse.ro.
Şef Birou Relaţii Publice,
Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

DUNAREA, ELOGIATA STIINTIFIC LA RUSE, BULGARIA

A patra ediţie a Conferinţei cu participare internaţională Dunărea – Axă a identităţii Europene (DAIE)
În ultimii patru ani, Ziua Internaţională a Dunării este sărbătorită de către universităţile riverane Dunării din România, prin organizarea, pe data de 29 iunie, a evenimentului ştiinţific: Conferinţa internaţională Dunărea – Axă a identităţii Europene (DAIE).
Iniţiatorul acestui eveniment, Universitatea "Danubius" din Galaţi, şi-a propus ca, alături de partenerii săi, să concenttreze cercetarea ştiinţifică în special din universităţi riverane Dunării pe o problematică largă, dar în acelaşi timp circumscrisă unei identităţi Europene din care nu poate lipsi axa orizontală a Dunării.
Anul acesta, Conferinţa cu participare internaţională DAIE, are loc, duminică, 29 iunie, la Universitatea "Anghel Kanchev", Ruse, Bulgaria iar temele majore ale evenimentului aduc în prim-planul dezbaterilor: Legislaţia şi economia danubiană; Comunităţile locale: diacronie şi sincronie şi Construcţia europeană între deziderat şi realităţi.
A patra ediţie a Conferinţei cu participare internaţională DAIE 2014, are ca elemente de noutate o expoziţie tematică – imagini danubiene puse la dispoziţie de Biblioteca V.A. Urechia, Galaţi şi editarea unui număr special al Revistei Dunărea de Jos, intitulat Europa Danubiană.
La eveniment şi-au anunţat participarea Rectorii universităţilor riverane implicate: Andy Puşcă, Universitatea "Danubius", Romania; Sergiu Cornea, Universitatea de Stat din Cahul B.P. Hasdeu, Republica Moldova, Alexander Lebedenko, Universitatea de Stat a Artelor Liberale din Izmail, Ucraina, Hristo Beloev, Universitatea "Angel Kanchev", Ruse, Bulgaria şi Vladimir Bumasirevic, Universitatea din Belgrad, Serbia.
De asemenea, Conferinţa se bucură de participarea domnului Academician Silviu Anghelescu, profesor universitar şi cercetător principal I, domnia sa numărându-se printre iniţiatorii proiectului de studii Dunărea şi Dunărea, precum şi a domnului Academician Alexandru Bogdan, profesor universitar Director al Centrului de Studii şi Cercetări pentru Biodiversitate Agrosilvica – CSCBAS – „Acad. David Davidescu", din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kriţescu" (INCE), managerul general al proiectului Şcolii Postdoctorale pentru Biodiversitate Zootehnică şi Biotehnologii Alimentare pe baza Ecoeconomiei şi Bioeconomiei necesare Ecosanogeneze.
"Anul viitor, urcăm pe Dunăre şi organizăm Conferinţa DAIE la Belgrad. Dorim să creem o adevărată corporaţie de universităţi danubiene pentru proiecte comune în cadrul Strategiei Dunării", a declarat pentru Danubius News, Conf. univ. dr. Gheorghe Lateş, organizator al acestui eveniment.

Citeşte mai departe ...

Universităţile gălăţene : parteneriat bazat pe complementaritate pentru noi programe de studii în domeniile turism- mediu – cultură

Marţi, 24 iunie, Universitatea « Danubius" şi Universitatea « Dunărea de Jos » împreună cu partenerul acestora din Italia, SIDA GROUP, au lansat proiectul „Sisteme de calitate şi internaţionalizare în învăţământul superior din filiera turism- mediu- cultură" – POSDRU/156/1.2/G/141248.
Rolul Universităţii „Danubius": Liderul parteneriatului. Liant între angajatori şi alte organizaţii care vor include în rândul lor absolvenţi Danubius
Conferinţa de lansare a fost deschisă de către managerul acestui proiect, Conf. univ. dr. Andy PUŞCĂ, Rector al Universităţii "Danubius" din Galaţi, printr-o familiarizare a publicului prezent în sală cu preocuparea continuă a acestei Universităţi în ceea ce priveşte adaptarea programelor de studii cerinţelor angajatorilor. Relaţia cu mediul de afaceri şi orientarea în carieră a studenţilor sunt priorităţi pentru noi; acest proiect este o nouă oportunitate de a crea un consorţiu în vederea înfiinţării unor noi programe de studii pe filiera TURISM – MEDIU- CULTURĂ. Există deja o Şcoală Postliceală Danubius în domeniul TURISM. De asemenea, Universitatea "Danubius" este implicată în iniţierea a 4 clustere printre care se numără primul cluster naval şi cel dedicat energiei verzi, a declarat, în deschiderea evenimentului, domnul Rector, Conf. univ. dr. Andy PUŞCĂ. Acest proiect va da naştere la alte două programe de masterat în domeniile Turism şi Cultură.
Experienţa Universităţii „Danubius" în revigorarea turismului este certificată şi de finalizarea cu succes a unui alt proiect, "Enjoying the biodiversity of the Small Wetland of Braila by Guided Eco-tourism" (SWB_ECO_TOURS). Merită să amintim faptul că, prin acest proiect manageriat de Universitatea „Danubius", au fost omologate cinci trasee turistice în insula Mică a Brăilei.

24-SAL-MUS-2-1024x682Domnul Cătălin MUSTAŢĂ, asistent- manager al acestui proiect a prezentat obiectivele, acţiunile şi rezultatele de atins ale acestui proiect.
Rolul Universităţii „Dunărea de Jos" : echipă puternică formată din profesori care vor valorifica maxim sinergiile dintre experienţele, echipele şi domeniile proiectului, în principal pe partea de mediu
Prof. univ. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU, Preşedinte al Senatului Universităţii „Dunărea de Jos" din Galaţi, însoţit de echipa formată din cadre didactice ale acestei Universităţi care este implicată în implementarea proiectului „Sisteme de calitate şi internaţionalizare în învăţământul superior din filiera turism- mediu- cultură", a subliniat buna colaborare bazată pe complementaritate dintre cele două universităţi gălăţene precum şi rezultatele fructuoase ale parteneriatului şi în alte proiecte care au vizat calitatea în învăţământul superior românesc pe fundalul internaţionalizării. Ultimul asemenea proiect, finalizat anul trecut: Proiectul UNI4-4- Dezvoltarea Sistemului European de Management al Calificărilor Universitare şi Valorificarea Competenţelor Informale.

Prof. univ. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU, Preşedinte al Senatului Universităţii „Dunărea de Jos" din Galaţi,

24-UDJ-685x1024

 

"Am identificat nişte complementarităţi, sinergii, între echipe, între experienţe, între domenii. Avem echipe puternice şi profesori care vor valorifica maxim aceste complementarităţi. În ceea ce priveşte partea Universităţii Dunărea de Jos, partea de mediu, asigurăm beneficiarul proiectului că vom face toate lucrurile bine!" a încheiat domnul Prof. univ. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU, Preşedinte al Senatului Universităţii „Dunărea de Jos" din Galaţi.
Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Galaţi: parteneriatul dintre cele două universităţi gălăţene - şansă pentru monumentele istorice din Galaţi să devină surse potenţiale pentru turism

Marius MITROF, consilier în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi
Domnul Marius MITROF, consilier în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi, absolvent al Universităţii "Danubius" din Galaţi, a răspuns invitaţiei de participare la acest eveniment. Discursul domnului Marius MITROF a debutat prin cuvinte de apreciere cu privire la sprijinul oferit de Universitatea „Danubius" acţiunii de ecologizare a sitului arheologic Barboşi – Tirighina. Parteneriatul încheiat între cele două universităţi gălăţene în cadrul acestui proiect, ne demonstrează faptul că mediul academic din această zonă ridică o ştachetă ridicată în domeniile proiectului. Municipiul Galaţi are 111 monumente istorice, întreg judeţul are 266. Acestea sunt potenţiale surse pentru turism, educaţie şi cultură. Pentru că avem acest potenţial, suntem convinşi că dacă le protejăm şi le vom da strălucirea de altădată, vom avea turişti care nu vor mai trece pe Dunăre, pe lăngă oraşul Galaţi, ci se vor opri special să viziteze monumentele istorice de aici. Atâta timp cât nu mai avem industrie, agricultura merge cum merge, singura sursă de câştig pentru oraşul nostru, va rămâne turismul. Felicit parteneriatul încheiat între două universităţi gălăţene – repere şi unităţi de atragere a turismului prin activităţile pe care le derulaţi!" a încheiat domnul consilier Marius MITROF.
La Conferinţa de lansare a proiectului „Sisteme de calitate şi internaţionalizare în învăţământul superior din filiera turism- mediu- cultură", au participat şi reprezentanţii partenerului SIDA GROUP, Italia precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai instituţiilor publice cu atribuţii în filiera TURISM – MEDIU- CULTURĂ: Nicoleta Doina RADU, ofiţer de comunicare în cadrul Organismului Intermediar Galaţi POS MEDIU, Regiunea 2 Sud- Est; Camelia BUSUIOC, manager al S.C GALTOUR INVEST SRL, prima agenţie de turism din Galaţi şi a doua din România.
GALERIE FOTO
Şef Birou Relaţii Publice,
Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

„ASIGURAREA SUCCESULUI ÎN CARIERĂ PRIN STAGII DE PRACTICĂ”

Proiect pentru inserţia rapidă pe piaţa muncii
Lansare: 27. 07. 2014, ora 15.00, Hotel Flora, Mamaia
375 de elevi şi studenţi din Galaţi şi Constanţa îşi vor dezvolta aptitudinile de muncă, sprijiniţi de activităţile proiectului "Asigurarea succesului în carieră prin stagii de practică" – POSDRU/161/2.1/G/135953, în scopul creşterii inserţiei rapide pe piaţa muncii.
Proiectul va fi implementat de Universitatea „Danubius" din Galaţi în parteneriat cu SC Minion Consulting SRL şi urmăreşte să promoveze operaţiuni specifice pentru corelarea programelor de educaţie şi formare profesionala cu dinamica pieţei muncii din regiunea de implementare. În acest sens, timp de 18 luni, vor fi desfăşurate activităţi de practică în cadrul unităţilor economice reprezentative din domeniile de interes, in scopul redirecţionării elevilor şi studenţilor către oportunităţile de integrare pe piaţa muncii identificate in cadrul proiectului.
Conferinţa de lansare a proiectului „Asigurarea succesului în carieră prin stagii de practică" va avea loc la Mamaia, pe data de 27. 07. 2014, începând cu ora 15.00.
La acest eveniment şi-au anunţat participarea, alături de echipa Universităţii „Danubius", beneficiar al proiectului şi a partenerului său SC Minion Consulting SRL, Constanţa, reprezentanţi ai mediului academic şi ai comunităţilor locale din Galaţi şi Constanţa.
În cazul în care doriţi să participaţi la acest eveniment, nu ezitaţi să ne contactaţi: dna. Carmen MIHĂILĂ, secretar proiect; adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ; telefon: 0744 337 0250744 337 025.
Şef Birou Relaţii Publice,
Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

POVEȘTI DE SUCCES TRĂITE ÎN 7 ȚĂRI EUROPENE

MOBILITĂŢI ERASMUS DE PREDARE – FORMARE

 

NARATORI – BENEFICIARI: PROFESORI ŞI STAFF NON- DIDACTIC DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII „DANUBIUS" DIN GALAŢI

Educaţia flexibilă, promovarea unor forme variate de cooperare internaţională, modernizarea învăţământului superior reprezintă deziderate – cheie ale Programului ERASMUS, valori matriceale ale strategiei de internaţionalizare a Universităţii „Danubius".


Cartea de vizită a Universităţii internaţionale „Danubius", veritabil promotor al culturii antreprenoriale şi al asigurării calităţii în învăţământul superior, a ajuns, şi prin intermediul programului ERASMUS, în multe state ale Europei. Doar în anul universitar 2013- 2014, zeci de cadre didactice şi reprezentanţi ai staff-ului non-didactic din cadrul acestei universităţi au experimentat mobilităţi de predare şi de formare în şapte state europene: Turcia, Polonia, Grecia, Italia, Marea Britanie, Franţa şi Bulgaria, urmând ca, până în octombrie 2014, să fie derulate alte 4 mobilităţi în cadrul acestui program.


Pas cu pas, cadrele didactice şi personalul administrativ care trăiesc aceste experienţe ERASMUS, îşi dezvoltă competenţe şi aptitudini atât de utile în lucrul cu studenţii internaţionali care se îndreaptă spre Universitatea „Danubius" dar şi într-un mediu internaţional în care educaţia s-a deschis Europei prin Programul ERASMUS.

POVEŞTI DE SUCCES ERASMUS:

 

 • PROF. UNIV. DR. ARITON DOINITA, MOBILITATE DE PREDARE LA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS, GRECIA
 • PROF. UNIV. DR. ARITON VIOREL, MOBILITATE DE PREDARE LA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS, GRECIA
 • PROF. UNIV. DR. BOGDAN ANDRONIC CONSTANTIN, MOBILITATE DE PREDARE LA UNIVERSITY OF LODZ, POLONIA
 • CONF. UNIV. DR. ANISOARA POPA, FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE, MOBILITATE DE PREDARE LA UNIVERSITATEA SELCUK DIN KONYA, TURCIA
 • LECTOR UNIV. DR. MANUELA PANAITESCU, FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, MOBILITATE DE PREDARE LA UNIVERSITATEA SELCUK DIN KONYA, TURCIA
 • CONF. UNIV. DR. CARMEN SÎRBU, FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, MOBILITATE DE PREDARE LA UNIVERSITATEA SELCUK DIN KONYA, TURCIA
 • LECTOR UNIV. DR. ALINA CHESCA, MOBILITATE DE PREDARE LA UNIVERSITATEA KADIRHAS DIN ISTANBUL, TURCIA
 • LECTOR UNIV. DR.FLORIAN NUTA, FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, MOBILITATE DE FORMARE LA UNIVERSITATEA DIN CAMERINO, BIROUL DE LEGĂTURĂ CU MEDIUL DE AFACERI, ITALIA
 • CONF. UNIV. DR. GABRIELA MARCHIS, DIRECTOR AL DEPARTAMENTULUI DE ASIGURARE A CALITĂŢII, MOBILITATE DE FORMARE LA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS, GRECIA
 • LECTOR UNIV. DR. LUMINITA IOSIF, DIRECTOR AL CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE IN CARIERA- PARTICIPARE LA MOBILITATE DE FORMARE IN CADRUL PROGRAMULUI ERAMUS LA SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION DIN CADRUL UNIVERSITAŢII PARIS 1 PANTHEON SORBONNE, PARIS, FRANŢA.
 • ALINA BEATRICE RAILEANU, DIRECTOR AL CENTRULUI DE FORMARE CONTINUĂ, MOBILITATE DE FORMARE LA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS, GRECIA
 • ANCA ALEXANDRA DODAN, SECRETAR SEF FACULTATEA DE DREPT, MOBILITATE DE FORMARE LA UNIVERSITATEA DIN PIRAEUS, GRECIA
 • DORINA PUSCASU, SECRETAR SEF FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, MOBILITATE DE FORMARE LA UNIVERSITATEA DIN PIRAEUS, GRECIA
 • TARBA MIRELA, BIBLIOTECAR, MOBILITATE DE FORMARE LACARDINAL STEFAN WYSZYŃSKI UNIVERSITY DIN VARSOVIA, POLONIA
 • PANFILOIU GHEORGHE, EXPERT IT, MOBILITATE DE FORMARE LA KARABUK UNIVERSITY,TURCIA
 • CARP ANGELICA, SECRETAR FRONT-OFFICE, MOBILITATE DE FORMARE LAJANUSZ KORCZAK PEDAGOGICAL UNIVERSITY DIN VARSOVIA, POLONIA
 • SILVIA STROIA SECRETAR FRONT-OFFICE, MOBILITATE DE FORMARE LA JANUSZKORCZAK PEDAGOGICAL UNIVERSITY DIN VARSOVIA, POLONIA
 • DANIELA TANASE, SECRETAR FACULTATEA DE COMUNICARE SI RELATII INTERNATIONALE, MOBILITATE DE FORMARE LAJANUSZ KORCZAK PEDAGOGICAL UNIVERSITY DIN VARSOVIA, POLONIA
 • TATIANA DANILOVA, BIBLITECAR, MOBILITATE DE FORMARE LAJANUSZKORCZAKPEDAGOGICAL UNIVERSITY DIN VARSOVIA, POLONIA
 • COCIU ELENA, SECRETAR-ŞEF UNIVERSITATEA DANUBIUS, MOBILITATE DE FORMARE LA UNIVERSITATEA SELCUK DIN KONYA, TURCIA
 • SEREA VIORICA VERONICA, SECRETAR DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMâNT LA DISTANŢĂ ŞI FRECVENŢĂ REDUSĂ, MOBILITATE DE FORMARE LA UNIVERSITATEA SELCUK DIN KONYA, TURCIA

Relatarea poveştilor de succes ERASMUS, astfel cum au fost trăite de fiecare narator – beneficiar, conduc la concluzia – numitor comun al tuturor acestor experienţe: de predare sau de formare, aceste mobilităţi ERASMUS reprezintă cheia potrivită pentru a înţelege noile dimensiuni ale educaţiei, pentru ca staff-ul didactic şi non-didactic să înveţe limbajul universal de lucru cu studenţii internaţionali, ceea ce, evident, nu se limitează doar la capacitatea de a preda sau de a comunica într-o limbă străină ci merge până la a gândi în acea limbă şi la a simţi cultura fiecărui student internaţional.
Vom reveni şi cu alte poveşti de succes din aceeaşi serie, surse de inspiraţie pentru studenţi, profesori precum şi pentru orice membru al comunităţii academice Danubius.


GALERIE FOTO
Şef Birou Relaţii Publice,
Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

STAGIUL DE PRACTICĂ – O ŞANSĂ PENTRU SUCCESUL PROFESIONAL

Un nou proiect care integrează tinerii în piaţa muncii
LANSARE: 28.07.2014, Hotel Flora, Mamaia

 

 

Universitatea „Danubius" din Galaţi, în parteneriat cu Asociaţia „Centrul pentru Strategii şi Politici Europene" Constanţa, lansează, pe data de 28.07.2014, începând cu ora 15:00, la Hotel Flora din Mamaia, Constanţa, proiectul "Stagiul de practică – o şansă către succesul profesional" - POSDRU/161/2.1/G/135732.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru 420 de studenţi (150 specializarea economie, 200 specializarea drept şi 70 specializarea comunicare şi relaţii internaţionale) în scopul creşterii inserţii mai rapide pe piaţa muncii prin desfăşurarea stagiilor de pregătire practică în regiunea Sud-Est. Proiectul se bazează pe o abordare integrată pentru a răspunde obiectivului de facilitare a inserţiei pe piaţa muncii, prin corelarea instrumentelor şi măsurilor personalizate pentru grupul ţintă, precum informare, consiliere şi orientare profesională pentru o participare activă pe piaţa muncii pe termen lung.
La acest eveniment participă, alături de echipa beneficiarului care implementează proiectul, atât partenerul implicat în proiect, Asociaţia „Centrul pentru Strategii şi Politici Europene" Constanţa, cât şi reprezentanţi ai mediului academic şi comunităţii locale.
Pentru orice informaţii pe această temă, precum şi pentru confirmarea participării dumneavoastră vă stă la dispoziţie dna. Iuliana Mihai, secretar, la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la numărul de telefon: 0372.361.1020372.361.102.
Cu speranţa că programul vă permite să fiţi alături de noi, vă mulţumim anticipat şi vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie
Conf. univ. dr. Andy PUŞCĂ

 

RECTOR
Universitatea Danubius din Galaţi

Citeşte mai departe ...

Te aşteptăm la Conferinţa de lansare a proiectului: LICENŢĂ PENTRU PIAŢA MUNCII

ÎNCEPâND CU ORELE 9.00

Universitatea „Danubius"din Galaţi,în parteneriat cu Transparency International Romania, au onoarea să vă invite la conferinţa de lansare a proiectului „Licenţă pentru piaţa muncii", Conferinţa va avea loc la VIVA CLUB Galaţi, pe data de 30 iulie, începând cu orele 09.00.

Acest proiect va fi implementat în perioada mai 2014 – octombrie 2015, obiectivulgeneral fiind îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei ofertei educaţionale în învăţământul superior. El va fi atins prin acţiuni inovatoare destinate asigurării calităţii procesului educaţional şiadaptării acestuia la exigenţele de pe piaţa muncii, prin creşterea calităţii ofertei educaţionale în domeniul ştiinţelor juridice din domeniul universitarla nivelul regiunii Sud-Est (Ilfov şi Galaţi), precum şi printr-o corelare a unui program de licenţă adecvat cerinţelor actuale de pe piaţa muncii şi facilitarea accesului la învăţământul superior prin implementarea unei componente de e-learning.Programul de licenţă dezvoltat de acest proiect includeîn componentele sale cerinţele actualede pe piaţa muncii, precum şi standardele şi instrumentele internaţionale aflate în vigoare în domeniul ştiinţelor juridice.

Evenimentul îşi propune să identifice atât provocările existente acum pe piaţa muncii pentru tinerii absolvenţi şi pentru angajatori, cât şi eventuale soluţii pentru surmontarea cu succes a acestora, în special în ceea ce priveşte metode şi oportunităţi de dezvoltare a competenţelor-cheie necesare pe piaţa muncii de astăzi.

Alături de reprezentanţii celor doi parteneri – Lect. univ. dr Monica Pocora – manager de proiect al Universităţii Danubius şi Iulia Coşpănaru– director adjunct al Transparency International Romania, în cadrul conferinţeivor fi vorbitori – reprezentanţi ai mediului de afaceri, reprezentanţi ai angajatorilor, avocaţi din mediul de business, cadre didactice şi studenţi din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Danubius": Adina STANCU (Anghelescu) – jurnalist de investigaţie specializat pe teme legate de sistemul judiciar, Ec. Cezar NĂSTASE, Director Executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Galaţi; Ec. Marian FILIMON, Preşedinte al Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Galaţi; Av. Conf. univ. dr. Angelica ROŞU, Conf. univ. dr. Jana MAFTEI, cadru didactic la Facultatea de Drept a Universităţii „Danubius", Conf. univ. dr.Gheorghe LATES – Preşedinte al Comisiei de Etică, Universitatea "Danubius".

Suntem onoraţi să vă avem parteneri în acest demers, care va fi totodată şi un bun prilej de relaţionare şi de generare a unor obiective comune privind îmbunătăţirea standardelor de învăţământ universitar.

AGENDA CONFERINŢEI
COMUNICAT DE PRESA LICENTA PENTRU PIATA MUNCII

Vă rugăm să confirmaţi disponibilitatea de participare la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la numărul de telefon: 0725225801 până la data de 29.07.2014

Şef Birou Relaţii Publice,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus