Noutati

ADMITERE 2014 LA UNIVERSITATEA „DANUBIUS”: LICENŢĂ, MASTERAT, CURSURI POSTUNIVERSITARE ŞI ŞCOALĂ POSTLICEALĂ ÎN DOMENIILE TURISM ŞI ASISTENT MEDICAL GENERALIST

În perioada 7-31 iulieUniversitatea „Danubius” organizează admitere pentru programe de licenţă şi masterat, cursurile postuniversitare şi Şcoala postliceală (turism şi asistent medical generalist).

Pentru cursurile universitare de LICENŢĂ, candidaţii pot opta pentru:

FACULTATEA DE DREPT – Specializarea Drept, durata studiilor: 4 ani, forme de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă (FR) şi la distanţă (ID).

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE – durata studiilor: 3 ani

Specializările: Finanţe şi Bănci (IF, FR, ID)

Contabilitate şi Informatică de Gestiune (IF, FR)

Economia Comerţului, Turismului şi  Serviciilor (IF, ID)  – şi cu predare în limba engleză

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE – durata studiilor: 3 ani

Comunicare şi Relaţii Publice (IF, ID)

Asistenţă Managerială şi Secretariat (IF)

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (IF, ID)

SUNT SCUTIŢI DE PLATA TAXEI  PRIMULUI AN DE STUDII ABSOLVENŢII DE LICEU (din ultimii trei ani) CARE AU OBŢINUT LA BACALAUREAT CEL PUŢIN MEDIA 9.30.

Pentru cursurile universitare de MASTERAT, candidaţii pot opta pentru:

FACULTATEA DE DREPT:

DREPTUL UNIUNII EUROPENE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EUROPEANĂ (durata studiilor 1,5 ani, IF, FR)

ŞTIINŢE PENALE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE:

MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF)

GESTIUNEA FINANCIARĂ A AFACERILOR ÎN SPAŢIUL EUROPEAN (durata studiilor 2 ani, IF)

MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM CU PREDARE ÎN LIMBA ROMâNĂ (durata studiilor 2 ani, IF)

MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM – ŞI CU PREDARE IN LIMBA ENGLEZĂ (durata studiilor 2 ani, IF)

AUDIT ŞI CONTROL PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF)

MANAGEMENTUL BIOECONOMIEI ÎN CONTEXTUL CREŞTERII DURABILE (durata studiilor 2 ani, IF)

SHIPPING INTERNAŢIONAL TRADE AND FINANCE (durata studiilor 2 ani, IF)

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

AFACERI ŞI ECONOMIE INTERNAŢIONALĂ – MASTERAT INTERDISCIPLINAR ((durata studiilor 1,5 ani, IF)

CURSURI POSTUNIVERSITARE ÎN DOMENIUL DREPT

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, indiferent de specializarea absolvită, se pot înscrie la unul dintre cele patru programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă înfiinţate în cadrul Facultăţii de Drept, în colaborare cu Centrul de Formare Profesională a Universităţii “Danubius”.

Protecţia juridică a copilului (durata: 144 ore)

Instituţii de dreptul familiei şi acte de stare civilă (durata: 144 ore)

Mecanisme juridice pentru o administraţie performantă (durata: 192 ore)

Infracţiuni prevăzute în legi speciale (durata: 192 ore)

ŞCOALA POSTLICEALĂ DANUBIUS

Pentru absolvenţii de liceu cu sau fără diplomă de Bacalaureat, există posibilitatea opţiunii pentru una dintre specializările oferite de Şcoala Postliceală Danubius AGENT TURISM-GHID (durata studiilor 2 ani), ASISTENT DE GESTIUNE ÎN ACTIVITATEA DE CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE (durata studiilor 2 ani), precum şiASISTENT MEDICAL GENERALIST.

În cazul în care eşti  nehotârât sau nesigur asupra facultăţii sau specializării pe care ar trebui să o urmezi, este alături de tine unul dintre specialiştii Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „Danubius”. Contactează-ne cu încredere!

Mai multe detalii despre admitere, oportunităţi în carieră şi taxele de studii, găseşti AICI!

SUCCES!

Citeşte mai departe ...

VEŞTI BUNE DIN MAREA BRITANIE: ROMÂNIA VA AVEA PROPRIA VARIANTĂ A CELUI MAI MARE SOFTWARE BRITANIC DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE ÎN CARIERĂ

Echipa proiectului Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation “Orientare digitală: Software de consultanţă în plasarea pe piaţa muncii şi dezvoltarea carierei profesionale” (DIGI-GUIDANCE)

Rezultatele unui proiect ambiţios manageriat de Universitatea „Danubius”, proiectul Leonardo da Vinci – Transfer of  Innovation Orientare digitală: Software de consultanţă în plasarea pe piaţa muncii şi dezvoltarea carierei profesionale” (DIGI-GUIDANCE), nu întârzie să apară, unele înainte de termen.

Trei zile, în perioada 2- 5 iulie, la întâlnirea de lucru care a avut loc  în campusul Universităţii din Loughborough, Marea Britanie, la sediul  CASCAiD Ltd., companie care aparţine acestei universităţi, reprezentanţii partenerilor proiectului DIGI-GUIDANCE (Universitatea Danubius din Galaţi; Universitatea Camerino, Italia, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, Bistriţa – Năsăud, Universitatea Lucian Blaga – Sibiu, Agenţia Naţională pentru Calificări – Bucureşti, Universitatea Româno – Americană, Bucureşti; Fundaţia SATEAN Brăila, DEP INSTITUT S.R.L., Barcelona, CASCAiD Ltd. şi CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL, Italia) au dezbătut stadiul în care se află activităţile fiecăruia dintre ei şi au propus noi direcţii de acţiune.

CASCAiD este singura companie din Marea Britanie care a conceput un software pentru carieră cu scopul de a crea programe de orientare în carieră pentru alte state.  Experienţa în acest domeniu de peste patruzeci de ani asigură acestei companii o puternică reputaţie şi expertiză în materia orientării şi consilierii în carieră. Software-ul  conceput de CASCAiD Ltd., ICAS (International Career Assesment Software), utilizează informaţii privind ocupaţiile (conform COR) cuprinzând o bază de date cu fişe detaliate pentru 800 profesiuni (la nivel internaţional) în scopul orientării utilizatorului final în conformitate cu competenţele reale identificate prin seturi de instrumente de analiză personalizată. Fiecare profil ocupaţional include: experienţa pe piaţa muncii, competenţe personale, oportunităţi de angajare, oportunităţi de formare profesională, link-uri către surse de informare. Cele mai relevante ocupaţii sunt susţinute de către informaţii multimedia.

DIGI GUIDANCE este  un transfer de inovaţie al proiectului implementat cu succes de partenerii noştri din Anglia şi Italia, ţări în care această platformă de orientare şi consiliere în carieră este foarte utilizată. Părinţii plătesc o taxă modică pentru testarea aptitudinilor copilului lor şi orientarea acestuia în cariera potrivită. De asemenea, instituţii publice şi private din aceste state, din domeniul  consilierii şi orientării în carieră au achiziţionat acest tip de instrument pe care îl folosesc eficient în relaţia cu clienţii lor, economisind timp şi bani dar, cel mai important, câştigând încrederea clientului satisfăcut.

Implementarea acestui proiect aduce şi în România, la sfârşitul acestui an,  varianta naţională a ICAS, urmărindu-se îmbunătăţirea calităţii serviciilor de orientare profesională şi educaţională oferite de partenerii români din diferite contexte geografice, prin intermediul transferului modelului ICAS, furnizat de CASCAiD, Marea Britanie.

Potrivit  doamnei Adriana POPOIU, managerul proiectului: tragem linie şi constatăm faptul că, în 8 luni de lucru la acest proiect, am realizat multe activităţi chiar în avans. Avem peste 200 de profesii care vor fi încărcate pe platformă pentru a fi testate, în luna noiembrie, de cei 500 de beneficiari ai platformei – prototip. Fiecare partener şi-a stabilit liceele, universităţile şi alte instituţii unde va testa această platformă.

Adaptarea unei asemenea platforme de orientare şi consiliere în carieră profilelor profesionale din România nu este un lucru uşor dar, convinşi de necesitatea unui asemenea instrument, partenerii proiectului au găsit soluţii: „Deşi am întâmpinat o serie de probleme în adaptarea anumitor profesii realităţii pieţei muncii şi legislaţiei din România, unele profesii din statele europene fiind inexistente în România sau implicând alte competente,  am reuşit să găsim soluţii pentru a integra în această platformă majoritatea profilelor profesionale de interes. Având în vedere că există soluţii la nivel european pentru reglementarea profilelor profesionale, vom ţine cont de ele în analiza profilelor care nu se regăsesc pe piaţa noastră.”, a declarat domnul  Cătălin  SILVESTRU, reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Calificări.

John KELLY, Director of International Business – CASCAiD Ltd.

John KELLY, Director of International Business – CASCAiD Ltd.

Este un proiect frumos şi deosebit de util  publicului din România. DIGI-GUIDANCE trebuie să devină  un spaţiu virtual al descoperirii personale şi profesionale dedicat deopotrivă atât unui tânăr aflat la început de drum cât şi oricărei persoane care încă nu se regăseşte în profesia actuală sau care are sentimentul că ar putea să îmbine studiile cu ceea ce îi place cu adevărat să facă.

„Sunt oameni care iubesc caii dar sunt pasionaţi şi de chimieAceastă platformă trebuie să găsească profesia care le implică pe amândouă”, a încheiat domnul John KELLY, Director of International Business – CASCAiD Ltd., gazda întâlnirii de lucru a echipei de proiect.

Şef Birou Relaţii Publice,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

VREI SĂ URMEZI O CARIERĂ ÎN DREPT? OPŢIUNE SIGURĂ: UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI!

 

Facultatea de Drept a Universităţii „Danubius” din Galaţi înscrie, anul acesta,  300 de studenţi la învăţământ cu frecvenţă, 75 de studenţi la frecvenţă redusă şi 100 de studenţi la învăţământ la distanţă. Iată doar câteva puncte forte ale acestei facultăţi:

Profesori centraţi pe studenţi, aproape de absolvenţi

Profesori de prestigiu, instruiţi în centre universitare de renume din ţară şi din străinătate, cu o vastă experienţă în practica dreptului (judecători, avocaţi, notari publici etc.) sunt nerăbdători să împărtăşească studenţilor cunoştinţele teoretice şi practice dobândite în decursul carierei. Tinerii asistenţi universitari, doctori sau doctoranzi, mulţi dintre ei şefi de promoţie ai Facultăţii de Drept a Universităţii Danubius,  completează colectivul profesionist al cadrelor didactice al acestei facultăţi.

Cursuri moderne şi predare interactivă. Cum învăţăm la distanţă?

Cursurile sunt interesante, atractive, cuprind noutăţi în domeniile respective, sunt prezentate corespunzător cerinţelor moderne, sunt interactive, fiind generalizată utilizarea mijloacelor TIC. Sistemul e-learning Sakaiinstituit la nivelul tuturor formelor de învăţământ  facilitează, în mare măsură, asimilarea cunoştinţelor.Actualizarea curriculei şi  modernizarea metodelor de predare, pentru a pregăti specialişti în domeniile profesionale de care societatea are nevoie, sunt priorităţi pentru cadrele didactice ale acestei universităţi.

Lipsa timpului nu trebuie să constituie o barieră în a urma cursurile unei universităţi. La Universitatea ”Danubius” există forma de învăţământ cu frecvenţă redusă şi forma de învăţământ la distanţă.

Astfel poţi fi student al Universităţii ”Danubius” chiar dacă munceşti sau eşti student şi la o altă facultate. Problema în discuţie este ”acoperită” prin formele flexibile de educaţie care oferă posibilitatea studentului de a stabili locul, ritmul şi momentul în care se poate instrui.

Înţelegerea teoriei prin multă practică

Odată ajuns student la Drept la Universitatea „Danubius”, eşti lansat repede în realitatea practicii judiciare. Studenţii acestei Facultăţi sunt implicaţi într-o multitudine de proiecte curriculare şi extracurriculare, toate cu acelaşi cod: transpunerea teoriei în practică. Concursuri de procese simulate , practica realizată la instanţe judecătoreşti, parchet, birouri de avocatură, mediere, birouri notariale etc.  (multe dintre acestea fiind ale  absolvenţilor acestei Facultăţi), specialiştii care vin în faţa studenţilor pentru a dezbate anumite chestiuni de drept noi sau controversate, mese rotunde şi cercuri ştiinţifice studenţeşti cu diferite teme, toate acestea completează cunoştinţele teoretice de drept şi pregătesc studentul pentru profilul specialistului în domeniul juridic.

Cercetarea ştiinţifică pentru studenţi

Studenţii sunt motivaţi să participe la activităţile de cercetare ştiinţifică organizate  la nivelul universităţii în cadrul conferinţelor ştiinţifice anuale ale studenţilor sau în cadrul Cercului Ştiinţific Studenţesc de Drept Public „Nicolae Titulescu”, fie de alte universităţi din ţară şi din străinătate.

Studenţii acestei Facultăţi se remarcă la evenimentele de cercetare ştiinţifică la care participă, aceştia câşigând în ultimii trei ani PREMIUL I LA SESIUNI DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI INTERNAŢIONALE, în competiţie strânsă cu sute de studenţi de la universităţi de prestigiu din ţară şi din străinătate. Lucrările ştiinţifice ale studenţilor sunt publicate în Revista Acta Universiatis Juridica, revistă inclusă în baze de date internaţionale (BDI).

Viaţa de student în campus modern

Universitatea „Danubius” este recunoscută şi pentru baza materială modernă, pentru sălile de curs şi de seminar din care nu lipsesc sistemele de proiecţie, pentru laboratoarele de informatică, media, limbi străine, criminalistică şi clinică judiciară şi pentru biblioteca dotată  cu peste 33.000 de exemplare de carte.

Liga Studenţilor Danubius (LSD)  organizează diverse evenimente studenţeşti. Baluri, pereceri tematice, campanii caritabile, concursuri sportive. Este prima oprire după ce ai devenit student danubian pentru a fi implicat în viaţa de student. De asemenea, alte două organizaţii studenţeşti ELSA şi AIESEC, sunt găzduie de Universitatea “Danubius”.

Ce facem după ce absolvim Facultatea de Drept la Universitatea „Danubius”? Putem profesa oriunde în lume, sute de ocupaţii!

Majoritatea asociază diploma de jurist cu primul pas în a deveni avocat, procuror sau judecător, dar realitatea este alta. Există sute de posibile ocupaţii în COR pentru care este necesar să fii absolvent al Facultăţii de Drept. Diploma de jurist este cardul de acces la cele mai interesante profesii care implică, din perspective diferite,  lucrul cu oamenii şi pentru oameni. Marile corporaţii au nevoie de avocaţi in-house,  băncile şi instituţiile publice au nevoie de jurişti.   Deci: piaţa muncii are nevoie de absolvenţi de Drept! Diplomele sunt recunoscute în România şi în srăinătate!

Iată doar câteva alte ocupaţii: funcţionar public, notar, mediator, jurist, executor judecătoresc, poliţist, grefier, consilier de probaţiune, expert vamal.

Absolvenţi de succes: motivaţi profesional, recunoscuţi la nivel internaţional

Promoţiile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Danubius sunt, în fiecare an, recunoscute pentru absolvenţi de valoare care se remarcă oriunde profesează. Aptitudini care  au  intuit, la debutul vieţii de student, calităţile unui bun specialist în drept: abilităţi de comunicare, capacitate de analiză, spirit critic, dorinţa pentru aflarea adevărului şi stăruinţa de a se face dreptate, prin educaţia oferită în cei patru ani de studii la Facultatea de Drept a Universiăţii “Danubius”, au fost certificate prin competenţe de specialitate şi transversale care i-au transformat în exemple pentru tinerii care doresc să îmbrăţişeze o asemenea carieră. La nivelul municipiului Galaţi, numeroşi absolvenţi ai acestei Facultăţi ocupă funcţii de conducere în cadrul instituţiilor publice şi private.

Anul trecut, doi absolvenţi ai Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii “Danubius” au fos admişi la Institutul Naţional al Magistraturii (INM). (http://media.univ-danubius.ro/news/2013/10/06/examen-2013-la-institutul-national-de-magistratura-doi-absolventi-ai-universitatii-%e2%80%9edanubius%e2%80%9d-admisi/).

Avocaţi, absolvenţi ai  Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii “Danubius” profesează cu success în Barourile din străinătate. (http://www.viata-libera.ro/diaspora-viata-libera/34689-galati-viata-libera-diaspora-italia-galateanca-avocat-succes-padova-drept-danubius-procese-castigate).

Taxe şi burse

Studenţii care au promovat Bacalaureatul cu cel puţin 9.30 (ultimele trei promoţii), nu plătesc taxa primului an de studii!

Taxa anilor de studii depinde  de rezulatele la învăţătură ale studentului, aceasta fiind diminuată, până la excludere, proporţional performanţei studentului.

Studenţii care obţin media 10.00 în timpul anilor de studii, nu plătesc taxa de studii!

Valoarea taxei este de 2500 lei/an dacă este achitată integral. În cazul în care aceasta se achită în tranşe, valoarea creşte, astfel: 2650 lei (plată în trei tranşe) şi 2800 de Ron (plată în 12 tranşe lunare).

INFORMAŢII DESPRE ADMITERE 7- 31 iulie 2014!

Succes!

Şef Birou Relaţii Publice,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

FREELANCER ÎN PROMOVAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DE CALITATE!

Universitatea “Danubius” recrutează consilieri de curs!

Studenţi, tineri, adulţi, şomeri, indiferent de studii şi de ţara în care domiciliază!

Numărul de locuri vacante este nelimitat!

Tu poţi fi consilier de curs?

Consilierii de curs pot fi orice persoane, adulţi, elevi (cu vârsta de cel puţin 18 ani), studenţi, cadre didactice, din România, din Europa şi de pe orice continent, indiferent de studiile absolvite, de profesia pe care o exercită, de vechime în muncă. Aceştia vor acţiona ca agenţi independenţi, freelanceri.

Ce trebuie să facă un consilier de curs?

- să promoveze oferta educaţională a Universităţii “Danubius”!

- să identifice potenţiali beneficiari ai serviciilor educaţionale oferite de Universitatea “Danubius”!

- să consilieze potenţialii beneficiari în vederea încheierii contractelor de studii cu Universitatea “Danubius”!

Ce program are consilierul de curs?

Eşti freelancer! Printre avantajele acestui job se numără şi flexibilitatea timpului şi perioadei de lucru a consilierului de curs, acesta fiind liber să îşi stabilească intervalul de lucru.

Poţi promova oferta educaţională de acasă, on line, prin telefon, prin întâlniri face to face cu potenţialii beneficiari. De tine depinde valoarea comisionului pe care îl primeşti!

Cât câştigă un freelancer – consilier de curs?

Până la 10% din din taxa de studii achitată pentru programele de învăţământ în următoarele condiţii ce trebuie îndeplinite cumulativ:

a) consilierul de curs să fi promovat oferta educaţională descrisă în contractul de comision!

b) potenţialul beneficiar al ofertei educaţionale să fi încheiat un contract de studii cu UDG, dovada fiind făcută potrivit anexei la contractul de comision;

c) fiecare beneficiar al contractului de studii să fi achitat minim 80% din taxa de studii la momentul solicitării plăţii comisionului de către consilierul de curs;

d) plata comisionului se va face în condiţiile menţionate mai sus şi numai dacă se face dovada încheierii a minim 3 contracte de studii cu UDG de către potenţialii beneficiari ai ofertei educaţionale.

Suntem în plină sesiune de admitere! Nu rata ocazia perfectă pentru cât mai multe comisioane!

Dacă eşti convins, te aşteptăm să semnezi contractul!

Dacă ai întrebări, contactează echipa Danubius care va fi alături de tine!

Tel:  +40.372.361.115
Fax: +40.372.361.291
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Te aşteptăm în echipa de promovare a Universităţii “Danubius”!

Şef Birou Relaţii Publice,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

ECONOMIST DE SUCCES? ALEGE UNIVERSITATEA DANUBIUS!

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Danubius” are trei specializări la programele de studii de licenţă. Durata studiilor: 3 ani.

Specializările acestei facultăţi se adresează candidaţilor care doresc să profeseze într-unul dintre domeniile: finanţe şi bănci, administrarea afacerilor şi contabilitate şi informatică de gestiune.

CE AJUNGEM DUPĂ CE ABSOLVIM UNA DINTRE SPECIALIZĂRILE FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE?

Sute de absolvenţi ai acestei facultăţi s-au remarcat în domeniile în care profesează, ocupând  funcţii de conducere la nivelul multor instituţii publice şi private (bănci, instituţii financiare, companii multinaţionale etc.). De asemenea, spiritul antreprenorial al studenţilor acestei facultăţi îşi găseşte aici, prin competenţele dobândite în urma parcurgerii disciplinelor dar şi prin posibilitatea de a exersa în practică încă din primul an de studii,  mediul perfect pentru a – şi dezvolta o afacere profitabilă.

FINANŢE: Finanţe şi Bănci

Absolventul domeniului Finanţe şi bănci, poate opta pentru a profesa ca şi expert contabil stagiar; economist bancar; manager bancar; manager de operaţiuni/produs; manager relaţii/ cu clienţii băncii/ societate leasing; trezorier; analist bancar / societate leasing; ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare) etc.

La această specializare se pot înscrie în total, pentru toate formele de învăţământ (IF, FR, ID) 225 de candidaţi.

ADMINISTRAREA AFACERILOR: Economia Comerţului, Turismului şi  Serviciilor

225 de candidaţi (IF, ID) pot opta pentru a urma cursurile acestei specializări, pregătindu-se pentru profesii precum: şef de agenţie sau de oficiu turism; consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ, director de agenţie de turism; manager în activitatea de turism etc.

Diploma de licenţă în acest domeniu este primul pas spre brevetul de turism pentru următoarele funcţii:  manager în activitatea de turism; director de agenţie de turism; director de hotel; director de restaurant şi cabanier.

Pentru specializarea ECTS cu  predare în limba engleză sunt disponibile 50 de locuri la forma de învăţământ cu frecvenţă.

CONTABILITATEContabilitate şi Informatică de Gestiune

Doar 175 de locuri (IF şi FR) aşteaptă candidaţi pentru următoarele profesii: inspector în administraţia publică şi finanţele publice locale şi centrale; economist, contabil practicant în companii publice sau private; şef de compartiment financiar-contabil; agent în activitatea financiară şi comercială; responsabil de evidenţa stocurilor şi producţiei etc.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ CU NOI PROGRAME DE STUDII PENTRU STUDENŢII ROMâNI ŞI STRĂINI

Programul de studii Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor există acum şi cu predare în limba engleză. Astfel, studenţii români care vor absolvi această specializare vor putea profesa în orice colţ al lumii. Este indiscutabilă utilitatea acestui program de studii pentru studenţii străini care vin la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Danubius”.

ACCES LA PROFESII  DIN AL DOILEA AN DE STUDII

Indiferent de specializarea urmată, studenţii acestei Facultăţi realizează practica de specialitate în instituţii publice, în bănci, în companii naţionale şi multinaţionale de renume. Astfel, există şanse palpabile ca, încă din studenţie, să fii remarcat de angajator care s-a convins deja, observându-te  atent în timpul practicii, de faptul că instituţia sau compania pe care o reprezintă, are nevoie de tine.

Dar practica de specialitate nu se limitează la graniţele ţării. În special studenţii care au viziunea unei afaceri internaţionale sau care doresc să trăiască pentru câteva luni experienţa profesiei în altă ţară, au posibilitatea să beneficieze de granturile de plasament ERASMUS.

Periodic, studenţii facultăţilor Universităţii „Danubius” participă la  evenimente organizate de această instituţie de învăţământ superior  (Ziua Carierei, Târg de Joburi, Workshop-uri etc.) care facilitează dialogul dintre angajatori şi studenţi sau absolvenţi.

EXPERIENŢA PRACTICĂ A PROFESORILOR ADUSĂ ÎN SALA DE CURS

Un avantaj enorm al acestei facultăţi constă în faptul că profesorii sunt, în primul rând, practicieni, profesionişti care aduc în faţa studenţilor cazuri practice. Studenţii beneficiază astfel  de experienţa  profesioniştilor pedagogi care activează sau au activat în sistemul bancar, în mediul de afaceri sau în calitate de manageri ai instituţiilor publice şi private de interes.

IMPLICARE ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Un alt punct forte al Facultăţii de Ştiinţe Economice este Revista EuroEconomica, revistă recunoscută CNCSIS în categoria BDI. Lucrările ştiinţifice de excepţie ale studenţilor prezentate în cadrul Conferinţei Internaţionale Integrarea Europeană. Realităţi şi Perspective, sunt publicate în această revistă.

Studenţii au posibilitatea să participe la o multitudine de proiecte ştiinţifice manageriate de Universitatea „Danubius” sau la care aceasta este implicată în calitate de partener.

ÎNVĂŢĂMâNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ ŞI LA DISTANŢĂ

Platforma Sakai este sala virtuală de curs, de seminar şi de activităţi tutoriale,  în care studenţii, oriunde s-ar afla şi indiferent de fusul orar, interacţionează atât cu profesorii cât şi cu ceilalţi colegi de an. Pentru studenţii care lucrează în alt oraş sau în altă ţară, platforma Sakai le oferă toate resursele de învăţare de care au nevoie pentru a dobândi competenţele specifice şi transversale ale fiecărei discipline. Diferenţa dintre aceştia şi colegii lor de la forma de învăţământ cu frecvenţă este dată de prezenţa fizică la ore dar, calitatea şi rigoarea actului didactic rămân aceleaşi. Înainte de examenul de semestru, studenţii de la ID şi FR trebuie să îşi facă temele postate din timp pe platformă de către tutori iar examenul este dat tot pe această platformă.

Aceeaşi este situaţia şi în cazul studenţilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, diferenţa constând în frecventarea orelor de seminar, stabilite după-amiaza, la sfârşitul săptămânii, pentru a fi accesibile studenţilor care sunt angajaţi iar programul de lucru nu le-ar permite un alt orar.

În ţară sunt 10 centre de înscriere pentru studenţii de la aceste forme de învăţământ.

CARE ESTE TAXA?

SUNT SCUTIŢI DE PLATA TAXEI  PRIMULUI AN DE STUDII ABSOLVENŢII DE LICEU (din ultimii trei ani) CARE AU OBŢINUT LA BACALAUREAT CEL PUŢIN MEDIA 9.30.

Taxa anilor de studii depinde  de rezulatele la învăţătură ale studentului, aceasta fiind diminuată, până la excludere, proporţional performanţei studentului.

Studenţii care obţin media 10.00 în timpul anilor de studii, nu plătesc taxa de studii!

Valoarea taxei este de 2500 lei/an dacă este achitată integral. În cazul în care aceasta se achită în tranşe, valoarea creşte, astfel: 2650 lei (plată în trei tranşe) şi 2800 de Ron (plată în 12 tranşe lunare).

INFORMAŢII DESPRE ADMITERE 7- 31 iulie 2014!

Succes!

Şef Birou Relaţii Publice,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

ÎN TOPUL PROFESIILOR DIN LUMEA GLOBALIZATĂ! COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

ALEGE UNIVERSITATEA « DANUBIUS »!

Ce vrei să devii când vei fi mare? Doctor, inginer, avocat. Cam acestea sunt răspunsurile pe care copiii le dau automat, parcă la apăsarea unui buton. Aceste profesii sunt imaginate, în primul rând, de părinţii lor.

O carieră în domeniul comunicării şi al relaţiilor internaţionale este opţiunea  tânărului independent ajuns aproape de maturitate  care nu are nevoie de îndrumare şi nici nu poate fi manipulat de adulţii din preajmă pentru a deveni specialist în relaţii publice, brand manager, organizator evenimente, asistent manager, diplomat, consul, analist de politică externă, consilier şi manager pentru proiecte europene etc.

200 de studenţi sunt aşteptaţi la specializările acestei facultăţi: Comunicare şi Relaţii Publice (50 – IF, 50 – ID), Asistenţă Managerială şi Secretariat (50 – IF) şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (50 – IF).

Fii tu! Comunicare şi Relaţii Publice

Cursurile acestei specializări au fost proiectate de către profesori astfel încât, după cei trei ani de studii, absolventul să stăpânească în mod natural managementul, planificarea şi implementarea strategiilor de comunicare pentru diferite companii şi organizaţii.

Studioul GetTv, dotat la cele mai înalte standarde, profesioniştii din lumea mass media, majoritar absolvenţi ai acestei specializări, garantează practica de calitate pentru viitorii jurnalişti, specialişti în relaţii publice. Pe arena studioului GetTv, studenţii sunt familiarizaţi cu tehnica şi lucrul în televiziune.

Operaţiunea „mingii la perete”, a practicii în munca efectivă de jurnalist, cu tot ce implică aceasta, este serioasă şi atent supravegheată de ReStart, Clubul de presă din cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Internaţionale, susţinut de experienţa  jurnaliştilor de calitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES şi Federaţia Română de Presă MediaSind, organizaţie afiliată Federaţiei Europene a Jurnaliştilor.

Unul dintre punctele forte ale acestei facultăţi este calitatea ideilor inovatoare ale studenţilor care aduc, an de an, premiul I la diferite concursuri şi evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Studentul Anului 2014este, înainte de toate, student în ultimul an la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale, specializareaComunicare şi Relaţii Publice.

Asistenţă managerială şi secretariat. Pentru cei care duc business-ul mai departe!

Oricum întoarcem Globul, ledul de alarmă este aprins de către managerii companiilor mici şi mijlocii dar şi de către cei ai marilor corporaţii care au nevoie acută de ajutor. Au nevoie de oameni în firmă care să preconizeze şi să anticipeze următoarea mutare importantă pe tabla de şah a businessului. Au nevoie de specialişti în  asistenţă managerială şi secretariat, asistent-manager, asistent de cabinet, şef de cabinet, secretar administrativ, secretar notarial, funcţionar administrativ etc.  , absolvenţi care, după cei trei ani de studii, sunt pregătiţi să secondeze managerul suprasolicitat care va putea astfel, să se concentreze asupra altor aspecte stringente ale companiei fără a pune afacerea în pericol.

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. Carieră pentru lumea globalizată

Această specializare oferă studenţilor, cu implicarea totală a profesorilor, oportunitatea unică de a îmbina pregătirea riguroasă în domeniul relaţiilor internaţionale cu analiza minuţioasă a problemelor economice, politice, culturale şi sociale cu care se confruntă  Europa.

Este specializarea care pregăteşte absolvenţi cu o capacitate extraordinară de analiză şi de cercetare a informaţiilor provenite din surse diferite, absolvenţi poligloţi pregătiţi cu soluţii pentru probleme politice şi culturale internaţionale.

Diploma în domeniul relaţiilor internaţionale şi al studiilor europene este esenţială pentru a avea acces la bordul numeroaselor instituţii locale, regionale şi internaţionale care solicită sprijinul absolvenţilor acestei specializări (organizaţii nonguvernamentale, instituţii ale sectorului public, instituţii financiare – managementul de risc, angajatori din industria media, instituţiile Uniunii Europene, Organizaţia Naţiunilor Unite, NATO, OSCE etc.)

Pe parcursul celor trei ani de studii, studenţii acestei specializări beneficiază de o multitudine de activităţi ştiinţifice şi culturale care îi pun într-o necesară şi plăcută dificultate de a sta faţă în faţă cu profesia pe care doresc să o urmeze.

Absolvenţi ai acestei specializări ne reprezintă în cadrul departamentelor de comunicare ale universităţilor de prestigiu din Europa.

Oportunităţile în carieră oferite de această specializare în anul universitar 2014- 2015 sunt pentru 50 de tineri elitişti. Cei care părăsesc fotoliul confortabil al spectatorului şi aleg rolul responsabil  şi nobil  pe scena globalizată a frământărilor  politice şi culturale din dorinţa de a  schimba lumea. În bine, desigur.

Taxa de studii. Investiţie minimă pentru viitor maxim!

Taxa de studii este o investiţie minimă în viitorul absolventului uneia dintre specializările  acestei facultăţi care debutează cu un salariu mai mult decât satisfăcător în oricare din profesiile pentru care va opta.

Studenţii elitişti,  cu media de peste 9. 30 la Bacalaureat nu plătesc taxa anului de studii.

Taxa anilor de studii depinde  de rezulatele la învăţătură ale studentului, aceasta fiind diminuată, până la excludere, proporţional performanţei studentului.

Studenţii care obţin media 10.00 în timpul anilor de studii, nu plătesc taxa de studii!

Valoarea taxei este de 2500 lei/an dacă este achitată integral. În cazul în care aceasta se achită în tranşe, valoarea creşte, astfel: 2650 lei (plată în trei tranşe) şi 2800 de Ron (plată în 12 tranşe lunare).

INFORMAŢII DESPRE ADMITERE 7- 31 iulie 2014!

Şef Birou Relaţii Publice,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

Dezvoltarea sustenabilă din Asia- Pacific prin schimbul de cunoștințe antreprenoriale îmbunătățite ». Conferință internațională, 15 – 17 noiembrie, Teheran, Iran

Asociaţia Universităţilor din Asia şi din Pacific (AUAP), Asociaţia Internaţională a Preşedinţilor Universităţilor (IAUP), Asociaţia Internaţională a Universităţilor (IAU)  în colaborare cuUniversitatea din Teheran (UT) ,  Universitatea Kebangsan, Malaysia (UKM), Malaysia şi  Universitatea Internaţională, SIAS, China,  organizează , în perioada 15 – 17 noiembrie, a 11- a ediţie a Conferinţei generale cu tema « Dezvoltarea sustenabilă din Asia- Pacific prin schimbul de cunoştinţe antreprenoriale îmbunătăţite ».

Rolul Culturii şi Limbii în Îmbunătăţirea Antreprenoriatului; Cercetarea, fundament al Dezvoltării,Diplomaţia academică şi Strategiile Globalizării Învăţământului Superior pentru Dezvoltarea Durabilă, sunt câteva sub-teme ale acestei Conferinţe.

Şi Universitatea “Danubius” va participa la acest eveniment,  inaugurând astfel statutul demembru al celor două organizaţii internaţionale: Asociaţia Universităţilor din Asia şi Pacific şi  Asociaţia Internaţională a Preşe

dinţilor Universităţilor (IAUP).

Detalii despre program, termene şi condiţii de plată, găsiţi AICI.

Şef Birou Relaţii Publice,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

„ASIGURAREA SUCCESULUI ÎN CARIERĂ PRIN STAGII DE PRACTICĂ”

Proiect pentru inserţia rapidă pe piaţa muncii

Lansare: 27. 07. 2014, ora 15.00, Hotel Flora, Mamaia

375 de elevi şi studenţi din Galaţi şi Constanţa îşi vor dezvolta aptitudinile de muncă, sprijiniţi de activităţile proiectului  “Asigurarea  succesului în carieră prin stagii de practică” – POSDRU/161/2.1/G/135953, în scopul creşterii inserţiei rapide  pe piaţa muncii.

Proiectul va fi implementat de Universitatea „Danubius” din Galaţi în parteneriat cu SC Minion Consulting SRL şi urmăreşte să promoveze  operaţiuni specifice pentru corelarea programelor de educaţie şi formare profesionala cu dinamica pieţei muncii din regiunea de implementare. În acest sens, timp de 18 luni, vor fi desfăşurate activităţi de practică în cadrul unităţilor economice reprezentative din domeniile de interes, in scopul redirecţionării elevilor şi studenţilor către oportunităţile de integrare pe piaţa muncii identificate in cadrul proiectului.

Conferinţa de lansare a proiectului „Asigurarea succesului în carieră prin stagii de practică” va avea loc la Mamaia, pe data de 27. 07. 2014, începând cu ora 15.00.

La acest eveniment şi-au anunţat participarea,   alături de echipa Universităţii  „Danubius”,  beneficiar al  proiectului şi a  partenerului său SC Minion Consulting SRL, Constanţa, reprezentanţi ai mediului academic şi ai comunităţilor locale din Galaţi şi Constanţa.

În cazul în care doriţi să participaţi la acest eveniment, nu ezitaţi să ne contactaţi: dna. Carmen MIHĂILĂ, secretar proiect; adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ; telefon: 0744 337 0250744 337 025.

Şef Birou Relaţii Publice,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus