Noutati

Facultatea de Științe Economice – membru al Asociației Facultăților de Economie din România (AFER)

POZA EC copyFacultatea de Științe Economice a Universității ”Danubius” din Galați a primit astăzi, 21 noiembrie 2019, un dar minunat cu ocazia  ”Zilei universitarului economist” și a ”Zilei Economiștilor”: statutul de membru al Asociației Facultăților de Economie din România (AFER).

Domnul prorector cu activitatea științifică, Conf. univ. dr. Florian NUȚĂ, a reprezentat Universitatea ”Danubius” la Adunarea Generală Festivă a AFER prilejuită de sărbătorirea celor două evenimente menționate anterior.

Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) este organizaţia profesional – ştiinţifică, neguvernamentală, apartidică, fără scop lucrativ, având peste 60 de membri din întreaga țară. Organizația este întemeiată pe principiile democraţiei depline şi promovează valori şi principii etice, având ca deviză de lucru consensul prin conlucrare şi consultare colegială.

Începând de astăzi, Facultatea de Științe Economice a Universității ”Danubius” va contribui la atingerea obiectivelor asumate AFER:

  • identificarea şi promovarea celor mai bune practici consacrate la nivel naţional şi internaţional în materie de educaţie, cercetare ştiinţifică şi management universitar;
  • promovarea unor standarde de referinţă realiste pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior economic din România;
  • promovarea şi susţinerea intereselor membrilor Asociaţiei, asumându-şi expertiza în fundamentarea şi monitorizarea strategiei şi politicilor de modernizare a învăţământului universitar românesc, în general, şi a învăţământului superior economic, în special;
  • dezvoltarea cooperării între membrii săi prin conlucrare şi consultare colegială pentru rezolvarea prin consens, într-o manieră constructivă a provocărilor care decurg din aplicarea legislaţiei în domeniul învăţământului superior precum şi rezolvarea altor probleme de interes comun;
  • asigurarea vizibilităţii imaginii AFER în comunitatea universitară naţională şi europeană, în lumea ştiinţifică şi în societate pentru acţiunile desfăşurate în conformitate cu prevederile statutare.

AFER și-a asumat statutul de consultant autorizat al entităţilor publice cu responsabilităţi în domeniul educaţiei şi cercetării, pentru fundamentarea şi monitorizarea strategiei şi politicilor naţionale cu privire la rolul, locul şi importanţa învăţământului superior economic în dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti.

Felicitări!

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus