Noutati

Cristinel MUNTEANU - Câștigătorul competiției 3MT, cadru didactic la Universitatea ”Danubius”

CRISTINEL MUNTEANU FOTO

 

 

 

Doctor în filosofie, în anul 2017, (summa cum laude) și doctor în filologie, în anul 2006, (magna cum laude), domnul Conf. univ. dr. Cristinel Munteanu, cadru didactic la Universitatea „Danubius” din Galaţi - Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale,este câștigătorul finalei competiției 3MT, concurs care a constat în prezentarea tezei de doctorat în 3 minute și care s- a desfășurat pe data de 9 martie, la Universitatea ”Al I. Cuza” din Iași.

Teza de doctorat intitulată „John Dewey şi problema sensului. De la teoria investigaţiei la premisele unei hermeneutici integrale” a fost realizată sub îndrumarea dlui Prof. univ. dr. Ştefan Afloroaei, membru corespondent al Academiei Române și a fost susținută public în luna septembrie 2017. Prin acest demers științific, domnul Conf. univ. dr. Cristinel Munteanu a urmărit să demonstreze faptul că teoria ”investigației” dezvoltată de marele filosof american John Dewey poate fi interpretată dual: ca hermeneutică aparte, cât şi ca bază a unui proiect personal de hermeneutică integrală.

"Experiența 3MT este una foarte utilă chiar și pentru cei mai încercați oratori, deoarece presupune, dincolo de efortul adecvării la un public nespecialist, o concentrare a rezultatelor unor ani de cercetare într-un discurs de nici 3 minute. Mă bucur că am putut face față unei asemenea provocări." (Cristinel Munteanu).

Felicitări!

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

ACCES GRATUIT LA COLECȚIILE DE REVISTE TAYLOR AND FRANCIS

foto journals

Taylor & Francis Library oferă acces online la peste 1,800 de reviste care conectează utilizatorii la activitatea de cercetare inovatoare și îi ține la curent cu ultimele informații în diverse domenii de activitate!


Perioada de desfășurare: 27.03.2018 – 30.04.2018.


Instituțiile beneficiare: vezi lista de instituții și colecțiile disponibile prin trial pe site: https://www.e-nformation.ro/wp-content/uploads/2018/03/lista-institutii-cu-acces-gratuit.pdf


Modalitate de acces: pe bază de IP institutional


Link de acces: https://www.tandfonline.com/

Citeşte mai departe ...

ANUNT SELECȚIE PARTENERI pentru Apelul de proiecte POCU/320/6/21/Obiective Specifice 6.7, 6.9, 6.10 ”Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”

agreement businessman close up 872957

Având în vedere lansarea apelului de proiecte POCU/320/6/21/Obiective Specifice 6.7, 6.9, 6.10 ”Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”, Universitatea "DANUBIUS" din Galați, cu sediul in Mun. Galați, B-dul Galați, nr. 3 intenționează să depună proiecte în calitate de Beneficiar.

În acest context, Universitatea "DANUBIUS" din Galați anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru stabilirea de parteneriate, inclusiv cu entităti de drept privat, in vederea depunerii si implementării de proiecte finantate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, apelul POCU/320/6/21/Obiective Specifice 6.7, 6.9, 6.10 ”Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

În cadrul proiectului se vor desfășura următoarele tipuri de activități:

1. Dezvoltarea competențelor personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic;

2. Dezvoltarea și pilotarea de cursuri (oferte educaționale) cu conținut inovator și componentă aplicativă, adresate studenților din ciclul de studii de licență și/sau master;

3. Dezvoltarea, autorizarea și pilotarea furnizării unui Program de studii cu conținut inovator adresate cursanților din cadrul colegiului universitar;

4. Sprijinirea participării cursanților din colegiul tehnic la învățământul terțiar non-universitar tehnic prin oferirea de pachete integrate de măsuri de asistență educațională și sprijin financiar;

Alte activități:

- Management de proiect;

- Activitate transversală aferentă cheltuielilor indirecte (inclusiv informare și publicitate pentru proiect);

PROFILUL PARTENERILOR

Tipurile de parteneri vizați de prezenta procedură de selecție:

 • ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti;
 • Parteneri sociali din învăţământul superior sau din medii publice sau private.

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE:

 • Termen depunere candidaturi: 17 aprilie 2018, ora 16.00
 • Evaluarea candidaturilor primite: 18 aprilie 2018
 • Publicarea Anunțului cu candidații admiși: 19 aprilie 2018
 • Depunerea eventualelor contestații: 20 aprilie 2018 ora 14.00 (termen limită)
 • Soluționarea eventualelor contestații: 23 aprilie 2018
 • Afișarea rezultatelor finale ale procedurii de selecție: 23 aprilie 2018

CITEȘTE AICI ANUNȚUL COMPLET DE SELECȚIE A PARTENERILOR

 

 

Citeşte mai departe ...

SECRETELE ALCHIMIEI INTERNE TAOISTE, WORKSHOP PENTRU O VIATA ECHILIBRATA

afis alchimieSÂMBĂTĂ, 14, APRILIE

Activităţile ce se vor desfășura în cadrul acestui worshop reprezintă tehnici din Alchimia internă Taoistă create în scopul cultivării unei vieţi echilibrate, sub semnul iubirii, sănătăţii, longevităţii şi evoluţiei spirituale. Ele constituie un sistem complet dedicat corpului nostru fizic, energetic (afectiv), mental şi spiritual, întrepătrunse într-un tot unitar.


Accentul este pus pe dezvoltarea şi ameliorarea energiei noastre vitale, chi - forţa vitală electro-magnetică - în scopul autovindecării şi îmbunătăţirii calităţii vieţii. Tao înseamnă drum: modul de existenţă al naturii şi Universului, cea mai naturală cale de urmat.


Participanții la acest workshop vor activa puterea de autovindecare a organismului pentru a debloca canalele de energie vitală prin care circulă lumină, eliminând astfel energia stagnantă și toxinele, vindecând bolile. Pe de altă parte, tehnica celor șase sunete vindecătoare este fundamentală pentru transformarea emoțiilor negative în emoții pozitive. Această tehnică ajută la regăsirea unui nivel energetic superior, la curățarea și echilibrarea organelor interne.


Participanții sunt rugați să poarte o ținută lejeră, tip sport.

Numărul maxim de persoane care se pot înscrie este de 40.  Workshop-ul va dura 3 ore.

Intrarea este liberă.
Vă așteptăm cu drag!

Organizatori
Conf.univ.dr. Ionel Mohîrță
Lect.univ.dr. Iulian Negulescu

 

Purtător de cuvânt - Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

ANUNȚ SELECȚIE PARTENER POCU (Program Operațional Capital Uman)

FOTO PARTENERIUniversitatea "DANUBIUS” din Galați, județul Galați cu sediul în localitatea Galați, B-dul Galați, nr. 3, anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru stabilirea unor parteneriate, inclusiv cu entități de drept privat, în vederea depunerii și implementării unor proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman (POCU).

Numele competiției: MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII

Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate 

Obiective specifice

Citeşte mai departe ...

RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: DESCHIDEREA CURSULUI POSTUNIVERSITAR

curs 1Ieri, 4. 04. 2018, Facultatea de Drept a Universității ”Danubius” a deschis primul curs postuniversitar dedicat profesioniștilor care își desfășoară sau care doresc să își desfășoare activitatea profesională în cadrul instituțiilor publice sau private în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal .

Protecția juridică a datelor cu caracter personal este programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă, avizat de Ministerul Educației Nationale, care are ca obiectiv, în principal, pregătirea de specialiști, de responsabili cu protectia datelor cu caracter personal (sau DPO – Data Protection Officer).

Înființarea acestui curs răspunde imediatei nevoi a pieței muncii din România, de profesioniști în domeniul protecției datelor cu caracter personal, având în vedere obligativitatea instituită prin Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (Regulamentul European 2016/679) în sarcina operatorilor -   instituții publice și anumite instituții private (cele care desfășoară, ca activitate principală, prelucrarea periodică și pe scară largă a datelor cu caracter personal sau prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date) de a desemna, începând cu 25 mai 2018, un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

Cu ocazia deschiderii acestui program, cursanții au fost familiarizați cu disciplinele din planul de învățământ al acestui curs, astfel:

 1. Principiile Regulamentului General privind Protecția Datelor - Prof. univ. dr. Mihai SANDRU
 2. Responsabilul cu potecția datelor. Competențe și regim sancționator. – Lector dr. Irina ALEXE
 3. Tipuri de contracte prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor – Conf. univ. dr.Andy PUȘCĂ
 4. Proceduri în cadrul Regulamentului General privind Protecția Datelor – Conf. univ. dr. Nicolae Dragoș PLOESTEANU
 5. Protecția juridică a drepturilor persoanelor asupra datelor personale– Lect. univ. dr. Felix HODOS
 6. Fraude comise prin sisteme informatice – Lect. univ. dr. Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

curs 2De asemenea, cursanții au participat la primele cursuri susținute de către doamna Lector dr. Irina ALEXE și domnul Prof. univ. dr. Mihai ȘANDRU.

Pentru a fi pregătiți să aplicăm acest Regulament, trebuie să înțelegem principiile și regulile sale la nivelul autorităților și a instituțiilor publice dar și a organismelor private.

Potrivit art. 37 din Regulamentul menționat, operatorul și persoana împuternicită de operator desemnează un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal în următoarele cazuri:

-                   prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de către o autoritate sau un organism public, cu excepția instanțelor care acționează în exercițiul funcției lor jurisdicționale;

-                   activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în operațiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare și/sau scopurile lor, necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă;

-                   activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date, menționată la articolul 9, sau a unor date cu caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni, menționată la articolul 10.

Responsabilul cu protecția datelor personale este un actor-cheie în arhitectura regulamentului, iar autoritatea națională în materie recomandă, pentru situațiile în care desemnarea nu este obligatorie, să desemneze un astfel de responsabil, o persoană pregătită profesional să sprijine operatorul în vederea desfășurării activității conform prevederilor Regulamentului și care să își asume rolul de punct de legătură al operatorului în relația acestuia cu autoritatea de supraveghere, dar și cu persoanele vizate.

În cadrul acestui curs, vor fi detaliate aspectele referitoare la principiile Regulamentului, la drepturile persoanei vizate, la locul, rolul, atribuțiile și răspunderea responsabilului cu protecția datelor, dar și obligațiile și responsabilitățile pe care operatorul sau persoana împuternicită de acesta le are în relația sa cu DPO, procedurile specifice Regulamentului și fraudele comise prin sistemele informatice, în fața cărora poate fi vulnerabil inclusiv responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal.

curs skipe

La sfârșitul lunii iunie, la finalul programului postuniversitar Protecția juridică a datelor cu caracter personal, cursanții vor sustine un examen de certificare.

Persoanele interesate se pot înscrie pentru următoarea serie a acestui curs!

Detalii despre programul postuniversitar PROTECTIA JURIDICĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL!

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus