Noutati

CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ȘI ATELIERE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

GRATUIT PT STUDENTI, MASTERANZI SI ANGAJATII DANUBIUS

AFIS SANDA DOCAN

Ședințele de consiliere psihologică și atelierele de dezvoltare personală, se desfășoară într-un mediu sigur, unde este asigurată confidențialitatea integrală a informațiilor furnizate.

Psihoterapeut (psiholog) Sanda Docan, cu experienţă practică şi teoretică în lucru cu: copii, adolescenţi, părinţi, vă propune ateliere de dezvoltare personală, şedinţe de consiliere individuală cât şi seminarii concentrate pe descoperirea resurselor interioare neaccesate, pentru dobândirea echilibrului interior, alegerea carierei și nu  numai.

Doamna Sanda Docan este psihoterapeut (psiholog), acreditat de Colegiu Psihologilor din România, cu formare în Psihoterapie Experienţială şi Hipnoză. 

Puteți beneficia de următoarele servicii:

Şedinţe de consiliere psihologică individuală

 

Multe persoane se îndreaptă spre consiliere psihologică şi psihoterapie:

·         pentru că viaţa le este perturbată de diferite simptome fizice: insomnii, atacuri de panică, tendinţa de a plânge uşor, neputinţa de a vorbi...

·         pentru că sunt copleşiţi de ceea ce simt: frică, furie, revoltă, timiditate, confuzie, nemulţumire, anxietate, nefericire, vinovăţie...

·         pentru că relațiile cu cei din jur nu sunt așa cum și le doresc: incapacitatea de a comunica cu copiii, partenerul, părinții, colegii de la muncă, prietenii...

·         pentru că au tendința de a repeta un lucru deși acesta le face rău: se ceartă des cu cei din jur, acceptă să fie abuzați de partener, șef sau părinți; au tendința de a se lăsa prinși în comportamente obsesive...

·         pentru că în trecut au trăit o experiență traumatizantă care se resimte și acum: au crescut într-o familie disfuncțională, au pierdut un părinte, au trecut printr-un divorț, au pierdut un copil, au rămas fără locul de muncă, au fost abuzați emoțional sau fizic, cineva apropiat din familie s-a îmbolnăvit...

·         pentru că trec în momentul actual prin situații stresante sau problematice: urmează să aibă un copil și nu știu ce se va întampla, au devenit părinți și lucrurile nu mai sunt ca înainte, sunt în pragul unui divorț, sunt pe punctul de a își pierde locul de muncă...

·         pentru că simt nevoia să știe mai multe despre ei, să-și îmbunătățească calitatea vieții.

Obiectivul fundamental al oricărui demers în consilierea psihologică constă în descoperirea și dezvoltarea personalității clientului, activarea și dezvoltarea resurselor personale ale acestuia. Prin aceasta se urmarește ca el să ajungă la o adaptare mai eficientă, la obținerea independenței, autonomiei și maturității psihice.

Să nu uităm așa cum, corpul fizic are uneori nevoie de medicamente, sufletul are întotdeuna nevoie de înțelegere și iubire!

Dezvoltare personală

Dezvoltarea personală și emoțională reprezintă una dintre componentele esențiale ale adaptării. Ea este necesară pentru menținerea stării de sănatate fizică, emoțională, mentală și influențează dezvoltarea și menținerea relațiilor sociale.

Dezvoltarea personală înseamnă a munci cu tine însuți, a te dezvolta pe tine, a te crește   într-un mod armonios, a fi în echilibru cu: ”A Avea”, ”A Face”, ”A Fi”.

Să îți oferi timp pentru fiecare dintre cei trei A, cum ar fi:

-          A avea timp, bani, resurse și tot ce îți este necesar pentru a-ți împlini visele,

-          A face ceva concret (a acționa în sensul dorit) pentru a-ți împlini visele

-          A fi îl aduci în manifestare atunci când îți oferi timp pentru activitățile care te încarcă pozitiv (plimbări în aer liber, meditatie, mindfulness, rugaciune, meditatie, practicarea recunoștintei, etc), acele activități ce îți dau energie, puterea de a te bucura de lucrurile simple, echilibru, te ajută să îți descoperi propria lume interioară, orice altceva îți aduce bucurie și liniște în suflet.

PROGRAM CABINET DE CONSILIERE PSIHOLOGICA

Luni-10.00-14.00

Miercuri-13.00-15.00

Joi-12.00-16.00

Corpul B, sala B 17

Pentru pentru programări şi alte informaţii: 0725543250, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Citeşte mai departe ...

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – CURS POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Înscrieri până pe data de 23 martie!

 afis POSTUNIVERSITARE DREPT

Protecția juridică a datelor cu caracter personal este noul program de studii postuniversitare înființat în cadrul Facultății de Drept a Universității ”Danubius” pentru a pregăti specialiști pentru profesia de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (cod COR 242231- ocupație introdusă în COR prin Ordinul 1786/2017 al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011).

Programul postuniveristar Protecția juridică a datelor cu caracter personal asigură o coerentă înțelegere a institutiilor fundamentale ale Regulamentului pntru Protecția Datelor cu Caracater Personal, a subiectelor relevante – persoana vizată, responsabilul cu protecția datelor (DPO), operator, împuternicit – precum și a regimului sancționor și a elementelor esențiale din jurisprudența națională și europeană.

Regulamentul instituie, pentru autorități, precum și pentru organismele publice și private care se regăsesc în cazurile prevăzute în conținutul acestuia, obligativitatea desemnării unui responsabil pentru protecția datelor.

Cursanții vor înțelege și vor aprofunda, în cadrul cursurilor acestui program postuniversitar, noua reglementare europeană în materia protecției datelor cu caracter personal - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Pregătirea aplicării acestui Regulament necesită înțelegerea regulilor sale la nivelul autorităților și a instituțiilor publice dar și a organismelor private, precum și de către persoanele fizice, astfel încât să se asigure eficiența acestuia.

Întrucât responsabilul cu protecția datelor este un actor-cheie în arhitectura regulamentului, pentru celelalte situații în care desemnarea nu este obligatorie, este recomandată totuși numirea unui astfel de responsabil care, prin prisma pregătirii, experienței, atribuțiilor și sarcinilor sale, să îl ajute pe operator să își desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile regulamentului și să constituie punctul de contact în relația acestuia cu autoritatea de supraveghere.

Vor fi detaliate astfel locul, rolul, atribuțiile și răspunderea responsabilului cu protecția datelor, dar și obligațiile și responsabilitățile pe care operatorul sau persoana împuternicită de acesta le are în relația sa cu DPO.

Nu în ultimul rând, cursanții vor avea posibilitatea să aprofundeze caracteristicele regimului sancționator impus de Regulament, calificat, prin prisma limitelor amenzilor administrative, ca fiind unul dintre cele mai severe.

Cursurile încep pe data de 26 martie  si au o durată de 184 de ore parcurse după- amiaza, începând cu orele 16.00.

Examenul de certificare pentru cei care se înscriu până la data menționată va avea loc în luna iunie, 2018.

Disciplinele studiate în cadrul acestui program de studii postuniversitare sunt propuse de specialiști cercetători și practicieni din domeniul protecției datelor cu caracter personal, fiind considerate de maxim interes pentru cei care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării datelor cu catracter personal sau care intenționează să se orienteze către acest domeniu.

În cele aproximativ două luni ale acestui program postuniversitar, vor fi parcurse următoarele discipline:

  1. Principiile Regulamentului General privind Protecția Datelor
  2. Responsabilul cu potecția datelor. Competențe și regim sancționator.
  3. Tipuri de contracte prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor
  4. Proceduri în cadrul Regulamentului General privind Protecția Datelor
  5. Protecția juridică a drepturilor persoanelor asupra datelor personale Fraude comise prin sisteme informatice
  6. Infracțiuni informatice

Printre specialiștii care vor susține cursurile în cadrul acestui program postuniversitar, menționăm coordonatorii primului volum din România care abordează tematica protecției datelor cu caracter personal: Prof. univ. dr. Daniel Mihail ȘANDRU, Dr. Irina ALEXE, Conf. univ. dr. Nicolae Dragos PLOEȘTEANU. Este vorba despre volumul Protecția Datelor cu Caracter Personal, Editura Universitară, publicată la sfârșitul anului trecut și care, potrivit coordonatorilor:” Prin textele publicate în prezentul volum justificăm nu doar un interes conjuctural, raportat la o modificare legislativă europeană, dar și aspecte practice ale interpretării și aplicării dreptului. Volumul conține atât studii cu un orizont mai larg de cercetare, dar și opinii juridice sau note la spețe; prin aceasta am încercat să dăm relevanță nu doar teoriei ci și opiniei practicienilor. Sperăm ca acest volum să devin ghid în materia protectiei datelor cu caracter personal in Romania.”

Taxa de studii este de 2300 de Ron - (100 Ron/ credit, programul având 23 de credite).

DETALII DESPRE DOSARUL DE ÎNSCRIERE.

În cadrul Facultății de Drept a Universității ”Danubius” există și alte programe de studii postuniversitare în domeniul Drept:

DREPTUL ACHIZITIILOR PUBLICE

PROTECȚIA JURIDICĂ A COPILULUI

MECANISME JURIDICE PENTRU O ADMINISTRAȚIE PERFORMANTĂ

INSTITUȚII DE DREPTUL FAMILIEI ȘI ACTE DE STARE CIVILĂ

INFRACTIUNI PREVĂZUTE IN LEGI SPECIALE

Succes!

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

PROGRAM DE FORMARE PENTRU SPECIALIZAREA MANAGER DE PROIECT

 

AFIS MANAGER DE PROIECT

UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAȚI autorizată de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și înscrisă în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților

 

organizează

programul de formare – SPECIALIZARE

pentru ocupația

MANAGER PROIECT

Cod COR - 242101

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale

Când și unde va avea loc programul de formare?

În perioada 16 – 25 martie 2018, la sediul Universității Danubius Galați (b-dul Galați nr. 3, sala A38-etaj 3). Zilele de desfășurare a programului și orarul aferent vor fi comunicate la data înscrierii.

Cu cine?

Lector - d-na Manuela PANAITESCU

Formator certificat ANC, lector universitar doctor la Universitatea “Danubius” Galați, expert și practician cu experiență de 15 ani în domeniul managementului de proiect și al gestionării fondurilor europene

Cui se adresează?

Cursul este 100% practic și se adresează oricărei persoane interesate de domeniul managementului de proiect, care își desfășoară activitatea atât în instituții publice, cât și în companii private.

Condiții de îndeplinit:

-          absolvent de studii superioare;

-          pregătirea și susținerea unui proiect a cărui tematică va fi stabilită de către formator;

-          prezența în toate zilele cursului și în ziua examinării stabilită de comisia de evaluare.

Ce obțin în urma participării la programul de formare?

-Competențe pentru scrierea cererii de finanțare și pentru implementarea proiectelor finanțate de Uniunea Europeană;

-Dobândirea de informații și concepte specifice domeniului managementului de proiect prin intermediul aplicațiilor practice derulate la curs; Aplicațiile practice vizează elaborarea unor documente esențiale: cererea de finanțare, actul adițional, notificarea, raportul tehnico-financiar, cererea de rambursare și de plată, raportul de monitorizare și de progres, procedura de achiziție;

-Identificarea elementelor de noutate din domeniul managementului de proiect.

-CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale

Competențele dobândite și înscrise în suplimentul descriptiv al certificatelor eliberate de ANC, în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 republicată:

-          Stabilirea scopului proiectului

-          Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului

-          Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului

-          Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect

-          Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect

-          Managementul riscurilor

-          Managementul echipei de proiect

-          Managementul comunicării în cadrul proiectului

-          Managementul calităţii proiectului

-CERTIFICAT DE PARTICIPARE eliberat de UNIVERSITATEA DANUBIUS (oferă posibilitatea obținerii de reduceri în cazul participării la alte programe de formare continuă organizate de Centrul de Formare Continuă-Danubius International Business School, Universitatea Danubius Galați)

Tarife și reduceri:

-Tariful de participare la programul de formare este de 750 lei/ participant (inclusiv TVA)

Tariful cuprinde participarea la programul de formare, certificarea ANC, materiale informative (în format de hârtie și electronic), suport de curs, pauză de masă și pauze de cafea.

-Tariful de participare la programul de formare va fi de 700 lei/ participant (inclusiv TVA) în cazul în care:

  • ·participă minim 3 persoane din cadrul aceleiași instituții/societăți/organizații;
  • ·sunteți absolvent, frecventați în prezent o formă de învățământ la Universitatea Danubius sau ați participat la unul din cursurile organizate de Centrul de Formare Continuă din cadrul Universității.

NUMĂRUL DE LOCURI ESTE LIMITAT

 

Rezervarea locului se face în baza FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE

transmis până cel mai târziu pe 9 martie 2018

la Secretariatul Universității Danubius,

fax 0372361292, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoană de contact pentru detalii suplimentare:

Viorela Laura KOVÁCS, tel. 0737616042, e-mailAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Purtător de cuvânt - Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

QI GONG ȘI HIPNOZA. WORKSHOP EXTRAORDINAR SUSTINUT DE CATRE DOMNUL CONF. DR. BEBE MIHAESCU

Afis Bebe Mihaescu

În zilele de 2 -3 martie, ora 18.00 - 20.30 (Club Seniori, Universitatea ”Danubius”) , Conf. dr. Bebe MIHĂESCU vă invită la un workshop extraordinar cu tema: QI GONG ȘI HIPNOZA.

În cele două zile ale evenimentului, participanții pot participa la următoarele workshopuri:

-                     Initiere în Qi Gong și medicina tradiționala chineză - cele 5 transformări

-                     Practicarea celor 5 transformări, poarta către sănătate, longevitate, bani

-                     Hipnoza - modificări ale conștiinței

-                     Aprofundarea Qi Gong prin inducție, poarta către abundență, bunăstare și fericire

 

INTRAREA ESTE GRATUITĂ!

 

 

Purtător de cuvânt - Universitatea "Danubius",

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ CU TEMA: RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI CONTABILITATEA DEZVOLTĂRII DURABILE - MĂSURI ŞI PÂRGHII PENTRU PERFORMANŢA COMPANIILOR

AFIS EMAN

În perioada 21-22 iunie 2018, Universitatea “Danubius” din Galaţi în parteneriat cu Environmental Management Accounting Network (EMAN), organizeaz cea de a 22- a edție a conferinţei internaţionale cu tema: Responsabilitatea socială şi contabilitatea dezvoltării durabile - măsuri şi pârghii pentru performanţa companiilor (Social Responsibility and Sustainability Accounting-Key Corporate Performance Drivers and Measures).

Participanţii acestei ediții vor avea prilejul să cunoască personalităţi importante ale domeniului şi ale lumii ştiinţifice mondiale.

Printre cei invitaţi în calitate de keynote speaker îi menționăm pe: Prof. Stefan Schaltegger (Universitatea din Luneburg, Germania; director al EMAN şi promotor al conceptelor fundamentale ale domeniului); Prof. Adriana Tiron Tudor (Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca); Prof. Francesca Manes Rossi (Universitatea din Salerno, Italia; coordonator al mai multor reţele şi grupuri de cercetare la nivel european în domeniul contabilităţii publice), Prof. Adrian Henriques (coordonator al comitetului pentru standardele de calitate în domeniul sustenabilităţii şi responsabilităţii sociale ISO 26000, ISO 22095, om de ştiinţă recunoscut la nivel mondial pentru lucrările sale în domeniul responsabilităţii sociale, teoriei stakeholders sau a amprentei sociale a afacerilor).

Director al conferinţei, din partea Universităţii ”Danubius” din Galaţi, domnul Conf. univ. dr. Florian Nuţă, consideră această manifestare ştiinţifică de prestigiu international: ”un bun prilej pentru a aduce în atenţia comunităţii ştiinţifice şi de afaceri din regiunea noastră tematica sustenabilităţii şi a responsabilităţii sociale.”

Pentru detalii, accesați:

http://www.conferences.univdanubius.ro/index.php/EMAN/EMAN2018/schedConf/registration

 

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

INSCRIERI LA CURSURI POSTUNIVERSITARE IN DOMENIUL DREPT

POZA POSTUNIVERSITAREFuncționarii publici precum și alte categorii profesionale care doresc să se specializeze în:

-   DREPTUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

- PROTECȚIA JURIDICĂ A COPILULUI

- MECANISME JURIDICE PENTRU O ADMINISTRAȚIE PERFORMANTĂ

- INSTITUȚII DE DREPTUL FAMILIEI ȘI ACTE DE STARE CIVILĂ

- INFRACTIUNI PREVĂZUTE IN LEGI SPECIALE

Sunt invitați să se înscrie, până pe data de 28 februarie!

Cursurile încep pe data de 1 martie ,  fiind parcurse  după- amiaza, începând cu orele 16.00.

Examenul de certificare pentru cei care se înscriu până la data menționată va avea loc în luna mai, 2018.

Disciplinele studiate în cadrul acestor  programe de studii postuniversitare sunt propuse de specialiști practicieni , fiind considerate de maxim interes pentru cei care își desfășoară activitatea în domeniile respective  sau care intenționează să se orienteze profesional către aceste domenii.

În cele aproximativ două luni ale acestor programe postuniversitare, vor fi parcurse următoarele discipline.

Mai multe informatii despre competente,  taxe si depunerea dosarului, gasiti AICI.

 

 

 

Succes!

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

UNIVERSITATEA ”DANUBIUS”, LA CEAS ANIVERSAR

z primaAstăzi, 15 februarie 2018, comunitatea academică Danubius este în sărbătoare. Sărbătoare dedicată omului Benone PUȘCĂ, cel care s-a născut în această zi și care a avut visul realizării a ”ceva” măreț. Și a realizat. O universitate care, astăzi, îl răsplătește, prin oameni și prin fapte, îi acordă întreaga recunoștință și deplină recunoaștere a calității de Fondator, de vizionar, de reformator al istoriei culturii gălățene, prin transformarea Galațiului într-un oraș universitar.

Ceremonia aniversară a „omului căruia îi datorează nu doar un parcurs minunat, ci întreaga sa viață, un om cu care a rezonat ceas de ceas la bucuriile și tristețile sale”, a fost deschisă de către Rectorul Universității ”Danubius”, Conf. univ. dr. Andy PUȘCĂ,.

z sala copyZiua Fondatorului Prof. univ. dr. Benone PUȘCĂ, o zi care, prin voința comunității academice Danubius, a devenit și ziua Universității ”Danubius”, înseamnă bilanțul anual al performanței, al   excelenței. Aniversarea celor 26 de ani de la înființare a fost un nou prilej pentru conducerea acestei universități de a mulțumi tuturor membrilor acestei comunități universitare, oameni care contribuie neîncetat la creșterea prestigiului Universității Danubius.

Doamna av. Conf. univ. dr. Ana CĂLIN , vechi prieten și colaborator al domnului Președinte Prof. univ. dr. Benone PUȘCĂ, a fost invitatul special al acestei aniversări. Domnia sa a destins auditoriul cu fragmente emoționante din povestea înfăptuirii Universității ”Danubius”, o poveste pe care o cunoaște foarte bine deoarece cariera didactică a doamnei Av. Conf. univ. dr. Ana CĂLIN se identifică cu Facultatea de Drept a Universității ”Danubius”.

În încheierea acestui eveniment, domnul Președinte Prof. univ. dr. Benone PUȘCĂ a oferit diplome de excelență unor membri ai comunității academice Danubius, în semn de respect pentru loialitatea față de această instituție de învățământ superior și pentru întreaga activitate desfășurată.

Fondatorul Universităţii „Danubius” a mulțumit și studentilor, absolvenților dar şi reprezentanţilor administraţiei publice locale prezenți la aceast eveniment deosebit.

”Vă las vouă ceva din viața mea, nu ca testament, ci ca argument de a trăi frumos. Trebuie să învățați, să fiți pregătiți și veți reuși. Oriunde, dacă vrei cu adevărat să faci ceva reușești! Viitorul vă aparține și vouă!” – Prof. univ. dr. Benone PUȘCĂ, citat din cartea ”Împlinirea unui vis. Universitatea ”Danubius”.

 

GALERIE FOTO

 

La mulți ani, domnule Președinte!

La multi ani, Danubius!

 

 

Purtator de cuvant, Universitatea Danubius,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

WORKSHOP CU TEMA: STOP CONFLICTELOR!

poza conflictDoamna Gabriela CHIRIAC, Coach certificat Noble Manhattan, UK; Formator certificat CNFPA; Facilitator programe Speaker Elite & Persuasion EliteFocus Elite si Speakers MAstery Bootcamp marca Andy Szekely, vă invită sâmbătă, 17 februarie, în intervalul orar 10.00- 18.00, Clubul Seniorilor, Universitatea ,,Danubius,, la un workshop de o zi în cadrul căruia, potrivit declarației domniei sale: ”vom avea ocazia,  împreună, să explorăm și să facem cunoștință cu tipurile de personalități umane, tipuri de comportamente, jocurile psihologice si cum sa le gestionăm”.

Participanții vor avea ocazia de a descoperi cum să evite stresul în discuțiile cu ceilalți, pierderea contractelor sau clienților din cauza nedepistării canalului de comunicare potrivit, îmbolnăvirea cauzată de frustrări, consumul de energie, timp și bani în parteneriate neprofitabile, scăderea stimei de sine.

Amfitrionul acestui eveniment, doamna Gabriela CHIRIAC, propune participanților o zi în care vor descoperi starea de bine, liniștea, bucuria de a discuta, de a deveni cel mai bun negociator.

Taxa de participare este de 470 lei/ persoană (inclusiv bonusuri - o sesiune de coaching de 30 de minute în luna martie-aprilie).

! O carte cadou scrisă de către Gabriela CHIRIAC - Cele 9 învățături pe drumul spre obiectiv!


! Înscrierea într-o comunitate de dezvoltare personal!


10 % reducere la orice curs creat de care Gabriela CHIRIAC on-line sau off-line în anul 2018


IMPORTANT!

LICEENII AU PARTICIPARE GRATUITĂ!

STUDENȚII POT PARTICIPA CU UN TARIF DE 50 LEI/PERSOANĂ FĂRĂ SĂ BENEFICIEZE DE BONUSURI.

ANGAJATII UNIVERSITATII ,,DANUBIUS,, POT PARTICIPA GRATUIT!!!

 

Inscrieri - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4QtW2uGG253L_9kz1W4nxRsGgWCXsTtcI7QIC3X872EAyDA/viewform

 

Pentru detalii, contctați: 0756 707965 sau mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus