Noutati

ALEGERI STUDENȚI ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE UNIVERSITĂȚII DANUBIUS PENTRU ANUL 2018

Liga Studenților Danubius convoacă întreaga comunitate studențească să participe la procesul alegerilor studenților reprezentanți în structurile de conducere ale acestei instituții de învățământ superior.

Așadar, în luna ianuarie 2018, se vor desfășura alegerile pentru reprezentanții studenților în Senatul Universității, Consiliile Facultăților, Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. 

Dreptul de a alege studenţii reprezentanţi sau de a fi ales ca student reprezentant aparţine tuturor studenţilor care urmează ciclurile academice licenţă şi master, cursuri cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi ID şi nu poate fi limitat din motive de vârstă, medie, an de studiu, specializare, experienţă precedentă, etnie, naţionalitate, religie ori sex sau oricare alt criteriu care aduce atingere egalităţii de şanse.

Nu vor putea candida pentru calitatea de reprezentanţi ai studenţilor în structurile de conducere (Consiliile Facultăţilor şi Senat) studenţii care au fost sancţionaţi pentru abateri de la regulile de conduită academică, cei care au statutul de angajaţi ai Universităţii sau cei care ocupă funcţii publice ori funcţii de conducere în cadrul partidelor politice.

Candidații sunt așteptați la Liga Studenților Danubius pentru depunerea dosarelor.

 

Purtător de cuvânt - Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

ALEGERI STUDENȚI ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE UNIVERSITĂȚII DANUBIUS

Dragi studenți,

 

Liga Studenților Danubius vă invită să vă implicați în alegerile reprezentanților dumneavoastră în structurile de conducere ale Universității Danubius, alegeri care se vor desfășura în luna ianuarie a anului 2017.

Principalele funcţii de reprezentare ale studenţilor în cadrul Universităţii sunt: studenţi reprezentanţi în Consiliul Facultăţii; studenţi reprezentanţi în Senatul Universităţii; membri în comisiile facultăţii/Universităţii.

 Studenţii consilieri vor asigura reprezentarea celor 2 cicluri academice, respectiv licenţă şi master, cursuri cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi ID.

 Durata mandatului este de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii de cel mult două ori în acelaşi ciclu.

Comisia electorală pentru alegerea reprezentanţilor în Senatul Universităţii şi în Consiliul Facultăţii va fi compusă din câte un student reprezentând fiecare ciclu academic, din doi reprezentanţi ai Asociaţiei Liga Studenţilor „Danubius”, precum si un cadru didactic în calitate de observator.

Dreptul de a alege studenţii reprezentanţi sau de a fi ales ca student reprezentant aparţine tuturor studenţilor care urmează ciclurile academice licenţă şi master, cursuri cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi ID şi nu poate fi limitat din motive de vârstă, medie, an de studiu, specializare, experienţă precedentă, etnie, naţionalitate, religie ori sex sau oricare alt criteriu care aduce atingere egalităţii de şanse.

 Nu vor putea candida pentru calitatea de reprezentanţi ai studenţilor în structurile de conducere (Consiliile Facultăţilor şi Senat) studenţii care au fost sancţionaţi pentru abateri de la regulile de conduită academică, cei care au statutul de angajaţi ai Universităţii sau cei care ocupă funcţii publice ori funcţii de conducere în cadrul partidelor politice.

Candidaturile pentru calitatea de reprezentant se depun în scris la secretariatul Asociaţiei Liga Studenţilor „Danubius” cu 5 zile înainte de data alegerilor.

Reprezentanţii studenţilor vor fi aleşi prin vot egal, direct, secret, universal şi liber exprimat al studenţilor reprezentaţi.

Pentru fiecare structură/ comisie a facultății sau a Universității vor fi aleși și studenți supleanți care vor avea aceleași drepturi și obligații precum studenții reprezentanți.

 Studenții reprezentanți supleanți vor fi declarați aleși, în funcție de numărul de voturi obținute de următorul candidat după candidatul care a obținut majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate.

 

Candidaturile pentru funcțiile de reprezentare a studenților în structurile de conducere ale Universității Danubius pot fi depuse la Liga Studenților, până pe data de 10 ianuarie 2017.

 

Succes!

 

Șef Birou Relații Publice,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

 

Citeşte mai departe ...

CONVOCARE PENTRU ALEGEREA STUDENTILOR IN STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE UNIVERSITATII DANUBIUS

Studentii danubieni sunt invitati să își aleagă reprezentanții în structurile de conducere ale Universității ”Danubius”.

Organizarea alegerilor se realizează la nivelul Ligii Studenților, în luna ianuarie 2016.

Studenții tuturor Facultăților Universității Danubius vor vota studenții reprezentanți în structurile de conducere, respectiv: Senat, Consiliul Facultății și CEAC.

Comisia electorală va fi alcătuită din patru studenți și un cadru didactic observator, conform normelor Regulamentului privind alegerile și reprezentarea studenților în structurile de conducere ale Universității “Danubius”.

Toti studentii care doresc să candideze pentru una din funcţiile de reprezentare ale studenţilor în cadrul Universităţii, respectiv: studenţi reprezentanţi în Consiliul Facultăţii; studenţi reprezentanţi în Senatul Universităţii; membri în comisiile facultăţii/Universităţi, sunt așteptași să își depună candidaturile la Liga Studenților Danubius, persoana de contact: Președinte Liga Studenților Danubius Georgiana NOROCEA.

 

Succes!

Sef Birou Relații Publice,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

 

Citeşte mai departe ...

PROGRAM DE FORMARE - Expert achizitii publice

afis copy copy copy copy copy copy

UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAȚI autorizată de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și înscrisă în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților

organizează

programul de formare – SPECIALIZARE

pentru ocupația

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

Cod COR - 214946

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale

Când și unde va avea loc programul de formare?

În luna noiembrie 2019, la sediul Universității Danubius Galați (b-dul Galați nr. 3, sala A38-etaj 3). Zilele de desfășurare a programului și orarul aferent vor fi comunicate în timp util, după înscrierea la eveniment.

Cui se adresează?

Angajaților din cadrul operatorilor economici, funcționarilor publici din administrația publică, specialiștilor din sectorul privat încadrați în compartimente cu atribuții în procesul de achiziții publice finanțate din fonduri publice naționale sau europene, precum și altor persoane interesate de domeniul achizițiilor publice.

De ce să particip?

Tematica evenimentului vizează analize, dezbateri, soluții și aplicații practice fiind adaptată ultimelor modificări legislative și se referă la:

- noutățile în domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiuni;

- elementele de noutate din cadrul procedurii de soluționare a contestațiilor pe cale administrativ jurisdicțională sau pe cale judiciară;

- aspecte teoretice și practice.

Ce obțin în urma participării la programul de formare?

-Dobândirea de informații și concepte specifice domeniului achizițiilor publice;

-Identificarea elementelor de noutate din domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiuni – clarificări și modificări emise de Agenția Națională pentru Achiziții Publice;

-Însușirea de noțiuni care îmi vor permite:

  • analizarea legislaţiei aplicabile specifice;
  • planificarea procesului de achiziţie publică;
  • derularea procedurilor de atribuire.

-CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale

Competențele dobândite și înscrise în suplimentul descriptiv al certificatelor eliberate de ANC, în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 republicată:

-          Comunicarea interpersonală

-          Perfecţionarea pregătirii profesionale

-          Utilizarea calculatorului

-          Coordonarea muncii în echipă

-          Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire

-          Elaborarea documentelor de specialitate

-          Analizarea legislaţiei aplicabile specifice

-          Acordarea consultanţei de specialitate

-          Planificarea achiziţiilor publice

-          Derularea procedurilor de atribuire

-          Finalizarea procedurilor de atribuire

-CERTIFICAT DE PARTICIPARE eliberat de UNIVERSITATEA DANUBIUS (oferă posibilitatea obținerii de reduceri în cazul participării la alte programe de formare continuă organizate de Centrul de Formare Continuă-Danubius International Business School, Universitatea Danubius Galați)

Condiții de îndeplinit:

-          absolvent de studii superioare;

-          pregătirea și susținerea unui proiect a cărui tematică va fi stabilită de către formator;

-          prezența în toate zilele cursului și în ziua examinării stabilită de comisia de evaluare.

Tarife:

-Tariful de participare la programul de formare este de 1250 lei/ participant (inclusiv TVA)

Tariful cuprinde participarea la programul de formare, certificarea ANC, materiale informative (în format de hârtie și electronic), suport de curs, pauză de masă și pauze de cafea.

NUMĂRUL DE LOCURI ESTE LIMITAT

Rezervarea locului se face până în data de 30 octombrie a.c.

în baza formularului de înscriere și a documentelor solicitate în formular,

transmise la d-na Simona PUDILIC,

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoană de contact pentru detalii suplimentare:

d-na Viorela Laura KOVÁCS, tel. 0737616042, e-mailAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Citeşte mai departe ...

PROF. STEFAN LORENZ SORGNER, DESPRE RISCURILE DIGITALIZĂRII ȘI PERICOLUL TRANSUMANISMULUI

roma stud. spate 

Universitatea internațională ”Danubius” a găzduit, vineri, 25 octombrie, două evenimente cu invitați speciali, profesori de la universități de renume din S.U. A. și Italia.

În timp de managerii acestei universități paticipau la o întâlnire de lucru referitoare la planul strategic pentru următorii patru ani, întrunire condusă de către colegul lor, Prof. Steve O. MICHAEL, membru al Consiliului de Administrație al acestei instituții de învățământ superior, Vicepreședinte Executiv pentru afaceri academice și Prorector al Universității de Medicină și Științe Charles R. Drew – California, USA,cadrele didactice și studenții acestei universități au participat la întâlnirea cu Prof. univ. dr. Stefan Lorenz SORGNER, profesor de filosofie la Universitatea John Cabot din Roma, director și co-fondator al Rețelei ”Dincolo de Umanism”, membru al Institutului de Etică și Tehnologii în Dezvoltare (IEET).

roma florian

Domnul Prof. Stefan Lorenz SORGNER, la invitația domnului Prorector cu activitatea de cercetare, Conf. univ. dr. Florian NUȚĂ, a pregătit două subiecte de deosebit de interesante atrâgând atenția asupra riscurilor digitalizării și pericolului transumanismului.

Masa rotundă cu tema: Orașe inteligente, libertate și Sistemul European de Credit Social, a fost dedicată cadrelor didactice ale Universității ”Danubius”.
Orașele inteligente și digitalizarea tuturor aspectelor lumii vieții duc la posibilitatea unei supravegheri totale. ”Riscurile pe care le implică abuzul uman de supraveghere totală m-au determinat să mă implic în găsirea unui răspuns la întrebarea dacă și dacă da, cum putem intra în panopticum Internetului în timp ce încă susținem realizarile centrale ale iluminismului. Voi demonstra asta, promovând norma din libertatea negativă și mai departe, putem avea tot ce este mai bun din ambele lumi, panopticum Internet care ne permite promovarea multor interese, precum și afirmarea libertății negative  pentru a realiza o pluralitate radicală de stiluri de viață. Ca urmare, ar putea deveni, în mod pragmatic, necesară crearea Sistemului European de Credit Social”. Prof. Stefan Lorenz SORGNER

roma sala

Transumanism - Ideea cea mai periculoasă din lume?” a fost tema seminarului dedicat studenților Universității ”Danubius”.

La acest seminar au dorit să participe și liceeni ai Colegiului Național ”Al. I. Cuza” Galați.

Potrivit WIKIPEDIA, ”Transumanismul (uneori simbolizat prin >H sau H+) este o mișcare intelectuală și culturală internațională care sprijină folosirea noilor științe și tehnologii pentru a îmbunătăți abilitățile și aptitudinile mentale și fizice ale oamenilor și a ameliora ceea ce ea vede ca aspecte nedorite și nenecesare ale condiției umane, cum ar fi prostia, suferința, boala, îmbătrânirea și moartea involuntară. Gânditorii transumaniști studiază posibilitățile și consecințele dezvoltării și folosirii în aceste scopuri ale tehnicilor de îmbunătățire umană și ale altor tehnologii în curs de apariție. Pericolele și beneficiile posibile ale noilor tehnologii puternice care s-ar putea să schimbe radical condițiile vieții umane sunt, de asemenea, preocupări ale mișcării transumaniste.”

În deschiderea prezentării acestui subiect, domnul Prof. Stefan Lorenz SORGNER , a pornit de la teoria lui Francis Fukuyama referitoare la această mișcare culturală și filosofică, afirmată în revista Politică externă.

Exemplificând Black Mirror, West World și Electric Dreams, serii care au un puternic impact pentru a stârni interesul pentru transumanism și continuând cu Transcendența cu Johnny Depp, seria Big Bang Theory, precum și romanul Inferno de Dan Brown, care au atins o audiență de milioane de oameni, domnul Prof. Stefan Lorenz SORGNER a subliniat modul în care toate acestea redau, implicit sau explicit, felul în care funcționează transumanismul.

”Benzi desenate, filme, știință ficțiunea, precum și jocurile pe calculator sunt pline de referințe la ideile transumaniste. Intelectuali și academicieni trebuie să reflecteze serios la această mișcare culturală și academică.” Prof. Stefan Lorenz SORGNER

roma stud fata

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

Laboratorul Academic - FORME DE ECONOMISIRE PE TERMEN LUNG

danubius galati

Autoritatea de Supraveghere Financiară București ii invită pe studenții danubieni, de la toate formele de învățământ și de la toate programele de studii, la un eveniment dedicat popularizării conceptelor de economisire pe termen lung. Seminarul se va desfășura sub forma unui Laborator Academic, și se va desfășura  în data de 04 noiembrie 2019, in sala A 38 din incinta  Universității Danubius.

Acest eveniment este organizat cu sprijinul TEHNOPOL.
INTRAREA LIBERA!

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus