Noutati

ANUNȚ DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ aferent proiectului ”Spre angajare, prin practică”

poza proiect

ANUNȚ DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ

aferent proiectului ”Spre angajare, prin practică”

Asociația Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – Apromeca, în parteneriat cu Universitatea "Danubius" din Galați, Universitatea "Valahia" din Târgoviște și S.C. Indice Consulting and Management S.R.L., au demarat din data de 23 august 2018 implementarea proiectului “Spre angajare, prin practica”. Proiectul are o duratăde 24 luni, desfășurându-se în perioada 23 august 2018 – 22 august 2020.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă pentru 235 de studenți din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia prin dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, contribuind la creșterea numărului de studenți care își găsesc un loc de muncă ca urmare a participării la activitățile proiectului.

Obiectivele specifice sunt:

OS 1 - Consilierea profesională axată pe dobândirea de competențe ce răspund necesităților pieței muncii, a 235 de studenți.

OS 2 - Consolidarea/continuarea parteneriatelor existente intre universitati și agenți economici (parteneri de practică).

OS 3 - Cresterea numărului de parteneriate de practică prin încheierea a 20 noi parteneriate ale universităților cu agenți economici (parteneri de practică).

OS 4 – Creșterea accesului la programele de învățare la locul de muncă pentru studenți prin organizarea și derularea a 235 de stagii de practică.

OS 5 - Valorificarea competențelor profesionale ale studenților prin organizarea a 4 concursuri / competiții.

Grupul ţintă este reprezentat de:

 • 235 de studenți cu domiciliul/rezidența în regiunile Sud Est și Sud Muntenia.

Cei 235 de studenți provin atât din mediul urban (aproximativ 215 studenți) cat și din mediul rural (aproximativ 20 studenți), atât de la Universitatea "Danubius" din Galați (165 studenți) cât și de la Universitatea "Valahia" din Târgoviște (70 studenți).

Condiții de eligibilitate

La selecție pot participa studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

 • Sunt înmatriculați în anul universitar 2018- 2019 în cadrul Universității Danubius din Galați, Partener 1 în cadrul prezentului proiect, la Facultatea de Drept;
 • Au domiciliul în mediul rural sau urban, în Regiunea de Sud-Est a României;
 • Sunt cetățeni români sau ai unui stat membru al Uniunii Europene;
 • Au disponibilitatea de a participa la activităţile prevăzute în Proiect;
 • Nu au beneficiat de finanţare prin alte proiecte pentru servicii de consiliere vocațională și/sau de efectuare a stagiului de pregătire practică.
 • Sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în procedura de selecţie.

Dosarul de înscriere cuprinde:

IMPORTANT:

 • Documentele necesare pentru includerea în grupul ţintă se pot descărca accesând www.univ-danubius.ro sau se pot ridica de la expertul grup țintă.
  • Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate şi va semna fiecare anexă.
  • Dosarul de candidatura se depune la Expertul Grup Țintă.
  • Comisia de selecţie va verifica îndeplinirea cerinţelor privind conţinutul dosarului de candidatură şi a criteriilor de eligibilitate.
  • Vor fi acceptaţi doar candidaţii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prezentate anterior şi au dosarele complete.

Informaţii suplimentare se pot obține de la:

Andra MARCU

Expert Grup Țintă

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”

Citeşte mai departe ...

Expert achizitii publice (cod COR 214946). Program de formare - specializare

AFIS EXPERT ACHIZITII PUBLICE copyUNIVERSITATEA DANUBIUS GALAȚI autorizată de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și înscrisă în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților

organizează

programul de formare – SPECIALIZARE

pentru ocupația

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

Cod COR - 214946

 

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale

Când și unde va avea loc programul de formare?

În zilele de 27-28 octombrie și 10-11 noiembrie 2018, cu începere de la orele 9.00,la sediul Universității Danubius din Galați (b-dul Galați nr. 3, sala A38-etaj 3).

Cu cine?

Lector - d-na Florentina DRĂGAN

Cui se adresează?

Angajaților din cadrul operatorilor economici, funcționarilor publici din administrația publică, specialiștilor din sectorul privat încadrați în compartimente cu atribuții în procesul de achiziții publice finanțate din fonduri publice naționale sau europene, precum și altor persoane interesate de domeniul achizițiilor publice.

De ce să particip?

Tematica evenimentului vizează analize, dezbateri, soluții și aplicații practice fiind adaptată modificărilor legislative ale anului 2018 și se referă la:

- noutățile în domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiuni;

- elementele de noutate din cadrul procedurii de soluționare a contestațiilor pe cale administrativ jurisdicțională sau pe cale judiciară;

- aspecte teoretice și practice.

Ce obțin în urma participării la programul de formare?

-Dobândirea de informații și concepte specifice domeniului achizițiilor publice;

-Identificarea elementelor de noutate din domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiuni – clarificări și modificări emise de Agenția Națională pentru Achiziții Publice;

-Însușirea de noțiuni care îmi vor permite:

 • analizarea legislaţiei aplicabile specifice;

 • planificarea procesului de achiziţie publică;

 • derularea procedurilor de atribuire.

-CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale

Competențele dobândite și înscrise în suplimentul descriptiv al certificatelor eliberate de ANC, în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 republicată:

 • Comunicarea interpersonală

 • Perfecţionarea pregătirii profesionale

 • Utilizarea calculatorului

 • Coordonarea muncii în echipă

 • Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire

 • Elaborarea documentelor de specialitate

 • Analizarea legislaţiei aplicabile specifice

 • Acordarea consultanţei de specialitate

 • Planificarea achiziţiilor publice

 • Derularea procedurilor de atribuire

 • Finalizarea procedurilor de atribuire

-CERTIFICAT DE PARTICIPARE eliberat de UNIVERSITATEA DANUBIUS (oferă posibilitatea obținerii de reduceri în cazul participării la alte programe de formare continuă organizate de Centrul de Formare Continuă-Danubius International Business School, Universitatea Danubius Galați)

Condiții de îndeplinit:

 • absolvent de studii superioare;

 • pregătirea și susținerea unui proiect a cărui tematică va fi stabilită de către formator;

 • prezența în toate zilele cursului și în ziua examinării stabilită de comisia de evaluare.

Tarife și reduceri:

-Tariful de participare la programul de formare este de 950 lei/ participant (inclusiv TVA)

Tariful cuprinde participarea la programul de formare, certificarea ANC, materiale informative (în format de hârtie și electronic), suport de curs, pauză de masă și pauze de cafea.

-Tariful de participare la programul de formare va fi de 750 lei/ participant (inclusiv TVA) în cazul în care:

 • participă minim 3 persoane din cadrul aceleiași instituții/societăți/organizații;

 • sunteți absolvent sau frecventați în prezent o formă de învățământ la Universitatea Danubius.

NUMĂRUL DE LOCURI ESTE LIMITAT

Rezervarea locului se face în baza formularului de înscriere,

transmis până cel mai târziu pe 24 octombrie 2018

pe adresa de e-mailAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoană de contact pentru detalii suplimentare:

d-na Viorela Laura KOVÁCS, tel. 0737616042, 0372361175

Citeşte mai departe ...

Toleranţa. Abordări interdisciplinare. Invitatie la masa rotunda


 afis msa rotunda TOLERANTA

 

Miercuri, 31 octombrie, ora 11.00, în sala Senatului Universității ”Danubius”, Centrul de Studii și Cercetări Danubiene (CSCD) din cadrul din cadrul acestei universități are deosebita plăcere de a vă invita să participați la o masă rotundă cu o temă actuală, de maxim interes pentru societatea românească: ”Toleranţa. Abordări interdisciplinare.”

 

Printre temele propuse de organizatori amintim:

• toleranţa în domeniul economic;

• toleranţa din perspectiva comunicării interculturale;

• toleranţa ca respect faţă de celălalt (o perspectivă imagologică);

• toleranţa în raport cu minorităţile etnice, sexuale etc.;

• toleranţa la intersecţia religiilor astăzi;

• reglementări / norme (de drept juridic) tolerante / intolerante privitoare la minorităţi.

Sunt așteptați să participe la acest eveniment cadrele didactice universitare şi specialiştii / cercetătorii interesați de această problematică.

 

Speakeri:

Conf. univ. dr. Andy Corneliu Puşcă

Conf. univ. dr. Florian Nuţă

Conf. univ. dr. Cristinel Munteanu

Conf. univ. dr. Emil-Razvan Gâtej

Lect. univ. dr. Fănel Teodoraşcu

 

 

Purtător de cuvânt- Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

Galați, învață să practici-practică să înveți ! Invitatie la Conferinta de lansare a proiectului

 

afis deschidere proiect LUGERA

 

sigla proiect sus

 

INVITAȚIE

CONFERINȚĂ LANSARE PROIECT

08.10.2018

Galați, învață să practici-practică să înveți !

LUGERA & MAKLER ROMÂNIA SRL, în calitate de Solicitant, în parteneriat cu UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAȚI,

Vă invită la Conferința de lansare a proiectului “Galați, învață să practici-practică să înveți!”, POCU/90/6.13/6.14/107799, proiect cofinanțat din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Evnimentul va avea loc luni, 08 octombrie 2018, cu incepere de la ora 14.00, in Sala Senatului a Universitatii Danubius din Galati (Bd. Galati nr. 3).

La eveniment vor participa actori cu rol principal în desfășurarea de stagii de practică și facilitarea tranziției de la școală la viața activă, precum: persoane din grupul țintă, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, agenți economici în calitate de parteneri de practică și potențiali angajatori și nu în ultimul rând, mass-media.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate activitățile pe care proiectul “Galați, învață să practici-practică să înveți!” le desfășoară. Proiectul vizează creșterea gradului de ocupare pentru 250 de studenți înscriși în învățământul superior din Regiunea Sud-Est, ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă, cu precădere în sectoarele economice cu potențial competitiv conform SNC și SNCDI.

Scopul proiectului urmează să fie atins pe de o parte, prin oferirea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru 250 de studenți, axate pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii, iar, pe de altă parte, organizarea și derularea programelor de practică și învațare la locul de muncă cu precădere în sectoarele economice cu potențial competitiv conform SNC și SNCDI.

Detalii suplimentare se pot obține de la:

MUSTATA Catalin

Manager proiect

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

BUZATU Diana Nicoleta

Consilier diseminare informații

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,

telefon: 021 318 7120

sigla proiect jos

Citeşte mai departe ...

Protecția juridică a datelor cu caracter personal – Curs postuniversitar

poza protectia datelorÎnscrieri până pe data de 10. 10. 2018

Protecția juridică a datelor cu caracter personal este programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă, înființat în cadrul Facultății de Drept a Universității ”Danubius” și avizat de Ministerul Educației Nationale, care are ca obiectiv, în principal, pregătirea de specialiști, de responsabili cu protectia datelor cu caracter personal (sau DPO – Data Protection Officer).

Înființarea acestui curs răspunde nevoii pieței muncii din România, de profesioniști în domeniul protecției datelor cu caracter personal, având în vedere obligativitatea instituită prin Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (Regulamentul European 2016/679) în sarcina operatorilor -   instituții publice și anumite instituții private (cele care desfășoară, ca activitate principală, prelucrarea periodică și pe scară largă a datelor cu caracter personal sau prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date) de a desemna, începând cu 25 mai 2018, un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

În cele 184 de ore, cursanții vor parcurge următoarele discipline:

 1. Principiile Regulamentului General privind Protecția Datelor - Prof. univ. dr. Mihai SANDRU
 2. Responsabilul cu potecția datelor. Competențe și regim sancționator. – Lector dr. Irina ALEXE
 3. Tipuri de contracte prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor – Conf. univ. dr.Andy PUȘCĂ
 4. Proceduri în cadrul Regulamentului General privind Protecția Datelor – Dr. Nicolae PANĂ
 5. Protecția juridică a drepturilor persoanelor asupra datelor personale– Lect. univ. dr. Felix HODOS
 6. Fraude comise prin sisteme informatice – Lect. univ. dr. Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Cursanții vor înțelege și vor aprofunda, în cadrul cursurilor acestui program postuniversitar, noua reglementare europeană în materia protecției datelor cu caracter personal - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Pregătirea aplicării acestui Regulament necesită înțelegerea regulilor sale la nivelul autorităților și a instituțiilor publice dar și a organismelor private, precum și de către persoanele fizice, astfel încât să se asigure eficiența acestuia.

Citeşte mai departe ...

Proiectul ReStart a fost lansat pentru noul an universitar 2018-2019!

DU CRISTI GODINAC copy copyProiectul Restart pentru un jurnalism de calitate a fost lansat astăzi, 1 octombrie 2018, în Aula Magna din cadrul  Universităţii Danubius din Galaţi, pentru anul universitar 2018-2019. Iniţiat de Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind în parteneriat cu Agenţia Naţională de Presă AGERPRES şi cu principalele universităţi din ţară, ReStart urmăreşte ca  studenții să intre în contact nemijlocit cu exigențele meseriei de jurnalist, prin participarea efectivă la activități redacționale, prin  redactarea de ştiri sau realizarea de fotografii ori materiale video.

 
Prezent la eveniment, preşedintele SRJ MediaSind, Cristi Godinac,(foto1) a anunţat că studenţii înscrişi în proiect vor primi legitimaţii AGERPRES şi vor semna cu instituţia contracte de voluntariat, documente care le vor fi utile pe piaţa muncii:"Astăzi, aici, are loc un eveniment important atât pentru studenţii Universităţii Danubius dar şi pentru studenţii celorlalte universităţi din ţară. Odată cu începerea anului universitar 2018-2019, relansăm şi proiectul Restart pentru un jurnalism de calitate. Datorită acestui proiect, studenţii, indiferent de la ce facultăţi provin, pot deveni jurnalişti, pot fi îndrumaţi de echipe de profesionişti de la AGERPRES, cea mai mare şi importantă agenţie naţională de presă a statului, şi de la SRJ MediaSind, cea mai mare organizaţie naţională a jurnaliştilor. Important  este faptul că au acum o platformă în care să-şi publice materialele jurnalistice, reportaje audio, video, fotografii, şi, de ce nu, chiar anchete.Vor primi legitimaţii de voluntar AGERPRES şi vor putea să deschidă orice uşă pentru a realiza ştiri şi reportaje. Nu în ultimul rând, contractele de voluntariat pe care le vor încheia îi va ajuta mult pe piaţa muncii, constituind vechime în muncă. - a declarat Cristi Godinac (foto 1).
Andy Pusca
 
Rectorul Universităţii Danubius din Galaţi, Andy Puşcă, (foto 2)  a susţinut  importanta şi utilitatea proiectului pentru studenţii instituţiei pe care o conduce: "Am construit cu mult interes proiectul ReStart în parteneriatul AGERPRES, MediaSind si  Universitatea Danubius  Acum trei ani de zile studenţii unversităţii noastre erau deja "antrenaţi" să opereze în toate domeniile media, ca urmare a preocupării constante pentru aspectele practice ale carierei, dobândite încă din timpul facultăţii. Facutatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale a desfăşurat mai multe proiecte finanţate european prin care am dat naştere unei întreprinderi media pentru studenţi şi practica lor. Ei sunt regizori, producători, cameramani, redactori, manageri, operează singuri toate echipamentele de ultimă generaţie procurate prin proiect. Au învăţat de la cei mai buni specialişti. Cei mai buni sunt angajaţii universităţii sau ai ziarelor, radiourilor şi televiziunilor din Galaţi-Brăila. ReStart a venit cu parteneriatul select care înseamnă motivaţia necesară, expertiza şi dorinţa de a extrage "genialitatea" din studenţii noştri. Suntem mândri de studenţii şi de partenerii noştri!", a declarat Andy Puşcă.
 
Proiectul ReStart – pentru un jurnalism de calitate  a fost lansat  în anul 2016, în data 3 mai, de către SRJ MediaSind, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertăţii Presei,fiind inspirat de conceptul  The Ethical Journalism Initiative promovat de Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor. Proiectul se adresează studenţilor din universităţile românești ce vor să se implice în promovarea unui jurnalism de calitate. Proiectul–pilot  a fost lansat tot la Universitatea Danubius împreună cu Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, în urmă cu cinci ani.  În acest timp,  studenţii au fost familiarizaţi de către  specialişti AGERPRES şi MediaSind cu principiile profesiei de jurnalism şi cu normele Codului Deontologic al Jurnalistului. Având un real succes, proiectul a fost extins şi la alte universităţi din ţară şi din Republica Moldova:  Universitatea "Ovidius" din Constanţa, Universitatea din Craiova, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova - ULIM, Universitatea de Studii Europene din Moldova.
 
film 1
Deoarece ne aflăm în plin an centenar, în finalul şedinţei aniversare,  cei prezenţi au fost invitaţi să urmărească un film de excepţie, realizat de echipa Redacţiei Video de la AGERPRES, documentarul "Marea Unire - România, la 100 de ani" Povestea pleacă de la contextul istoric internaţional, ajungând la trăirile oamenilor de rând, care şi-au dorit un singur lucru: o ţară în care există acelaşi grai, acelaşi port, aceeaşi simţire, fără graniţe.
 
Filmările au fost realizate pe teritoriul României, dar şi în Bucovina de Nord şi în Basarabia. Filonul istoric, cu date precise, este păstrat în documentar prin intervenţiile mai multor istorici, care preiau rolul naratorilor, iar latura dramatică, emoţională este pusă în scenă prin intermediul oamenilor care, prin mărturiile lor, evocă momentele trăite de străbunii lor sau chiar de ei. Documentarul "Marea Unire - România, la 100 de ani" este realizat de Mihuţ Năstăsache, Marilena Stănescu şi Sergiu Olteanu. Imaginea este semnată de Alfred Schupler, Sergiu Olteanu şi Andrei Cârlan. Reporteri au fost Marilena Stănescu, Mihuţ Năstăsache şi Camelia Moise. Grafica, sunetul şi montajul sunt semnate de Andrei Cârlan, asistent tehnic fiind Alex Vintilescu.
De asemenea, în cadrul deschiderii anului universitar, a fost prezentat şi albumul AGERPRES, România Evoluţie, Ediţie specială pentru Centenarul Marii Uniri, pe care participanţii la eveniment l-au primit şi apreciat.
Departament Comunicare SRJ MediaSind  
Galaţi, 1 octombrie 2018
 
 
 
Citeşte mai departe ...

MULT SUCCES IN NOUL AN UNIVERSITAR!

DU PRIMA copyRectorul Universității ”Danubius”, Conf. univ. dr. Andy Corneliu PUȘCĂ, însoțit de echipa managerială ( Conf. univ. dr. Monica POCORA- Prorector cu activitatea didactică; Conf. univ. dr. Florian NUȚĂ – Prorector cercetare științifică; Conf. univ. dr. Emanuel MARINESCU – Prorector relații internaționale și Conf. univ. dr. Carmen SÎRBU – Director General Administrativ) a deschis oficial anul universitar 2018- 2019.

DU RECTOR BUN

Tuturor membrilor comunității academice Danubius (cadre didactice, salariați, studenți, boboci, parteneri, absolvenți) le-a fost transmis un optimist mesaj de bun-venit, domnul Rector accentuând, și cu această ocazie, rolul important pe care îl joacă Universitatea ”Danubius” în progresul zonei, în valorificarea, printr-un nou mod de a gândi și de a conlucra, a culturii și tradiției românești. În contextul festivității deschiderii anului universitar, domnul Rector Conf. univ. dr. Andy PUȘCĂ, a  mulțumit oficialităților prezente la acest eveniment pentru frumoasa și constructiva colaborare pe care o au cu această instituție de învățământ superior.

DU INVITATI SPECIALI copy

Au fost prezenți la acest moment important, nu doar în calitate de oficialități, de reprezentanți ai instituțiilor publice locale ci și în calitate de ambasadori ai educației superioare danubiene, absolvenți ai acestei universități: Președintele Consiliului Județean Galați, domnul Costel FOTEA; City Manager Galați, domnul Marius HUMELNICU și domnul Senator George Cătălin STÂNGĂ și Cristi GODINAC, Preşedinte al Federaţiei Române de Presă MediaSind.DU HUMELNICU

DU STANGA

DU CRISTI GODINAC

DU FOTEA copy

Fiecare dintre noi avem obligația ca, în timp, să dăm acestei universități ceva: rezultatele noastre profesionale. Ați făcut o alegere bună și înțeleaptă deoarece această universitate este recunoscută în țară și în străinătate. Mult succes! ” a declarat domnul Costel FOTEA, Președintele Consiliului Județean Galați.

DU STUDENTI MERITUOSI COM

DU NECSULESCU

 

Premierea studenților merituoși ai acestei Universități a fost un alt moment emoționant al festivității de deschidere a noului an universitar, decanii facultăților Universității ”Danubius” (Conf. univ. dr. Ecaterina NECȘULESCU – Decan al Facultății de Științe Economice; Lect. univ. dr. Daniela TĂNASE POPA – Decan al Facultății de Comunicare și Relații Internaționale și Lect. univ. dr. Ana Alina IONESCU DUMITRACHE – Decan al Facultății de Drept) având onoarea de a felicita studenții cu rezultate deosebite la învățătură.

DU DANA copy

 

DU EU

Bobocii au aflat despre importanța implicării în activitățile extracuriculare, beneficiile înscrierii în Liga Studenților dar și despre posibilitatea de a face parte dintr-un proiect îndrăgit de colegii lor: Caravana Danubius.

DU CARAVANA

De asemenea, doamna psiholog și psihoterapeut Sanda DOCAN a prezentat oportunitatea membrilor comunității Danubius de a beneficia de ședințe de consiliere psihologică și ateliere de dezvoltare personală organizate în cadrul cabinetului existent în această univeristate.

DU PSIHOLOG

De pe scena unei universități internaționale nu puteau lipsi studenți internaționali. Domnul Conf. univ. dr. Emanuel MARINESCU - Prorector Relații internaționale, împreună cu domnul Mihai Cristache -specialist relații internaționale, au prezentat tinerii studenți ai universităților din străinătate (Grecia, Turcia) care au ales, prin programul ERASMUS+, să studieze la una dintre facultățile Universității Danubius.

DU STUDENTI INTERNATIONALI

Deschiderea anului universitar nu putea fi desprinsă de contextul istoric al Centenarului Marii Uniri, fiindu-i rezervat un moment special, de prezentare a unui material video impresionant, filmul Marii Uniri realizat de partenerul acestui universități, Agenția Națională de Presă AGERPRES.

Evenimentul a fost prezentat de către domnișoara Gabriela BÎZGAN, absolventă a Facultății de Comunicare și Relații Internaționale a Universității Danubius.

DU PREZENTATOR

Mult succes în noul an universitar!

Purtător de cuvânt- Universitatea Danubius,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

PARTENERIAT ÎNCHEIAT ÎNTRE FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL ȘI UNIVERSITATEA ”DANUBIUS” DIN GALAȚI

foto 1MANAGEMENT SPORTIV, PRIORITATE PENTRU MEDIUL UNIVERSITAR

Astăzi, 14. 09. 2018, Universitatea ”Danubius” din Galați a fost gazda unui eveniment necesar și inedit atât pentru mediul academic gălățean cât și pentru Federația Română de Fotbal (FRF): semnarea unui protocol de colaborare între cele două instituții, protocol pentru promovarea unei educații sportive de calitate.

În prezența unui public numeros, format din profesori, studenți și absolvenți ai instituției de învățământ superior care sunt sau au fost sportivi de performanță, zeci de reprezentanți ai instituțiilor publice și private, ai administrației publice locale și centrale dar și reprezentanți ai sportului din patru județe: Galați, Brăila, Călărași, Vrancea și Tulcea, liderii celor două instituții partenere, domnul rector Conf. univ. dr. Andy Corneliu PUȘCĂ și domnul Președinte al  FRF, Răzvan BURLEANU au prezentat premisele acestui important parteneriat dintre mediul academic și domeniul sportiv.

foto sala 1

Domnul Președinte domnul Răzvan BURLEANU a conturat necesitatea profesionalizării fotbalului românesc, accentuând importanța unui management fotbalistic de calitate, nevoia de profesioniști în acest domeniu. ”Fotbalul presupune inteligență care include atât eficiența sportivă cât și inteligența de management”.

Universitatea ”Danubius”, o instituție de învățământ superior caracterizată de un puternic spirit antreprenorial, de astăzi partener al Federației Române de Fotbal, va răspunde acestei necesități prin crearea unor noi programe de studii universitare și postuniversitare de management, adaptate domeniului sportiv.

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus