Noutati

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI/PARTENERI SOCIALI în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

AGREEMENTUniversitatea "Danubius” din Galați, cu sediul în bld. Galați, nr. 3, județul Galați, anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru stabilirea unor acorduri de parteneriat cu parteneri sociali din învățământul superior sau din medii publice și private, în vederea elaborării unui proiect și depunerii cererii de finanțare aferente în cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate, Apel: POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10.

Numele competiției: BURSA STUDENT ANTREPRENOR - MĂSURĂ ACTIVĂ PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII STUDENȚILOR DIN CATEGORII VULNERABILE LA PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ”

Având în vedere lansarea apelului de proiecte Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate, Apel: POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10., Universitatea "DANUBIUS" din Galați, cu sediul in Mun. Galați, B-dul Galați, nr. 3 intenționează să depună proiecte în calitate de Beneficiar.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

În cadrul acestui apel de proiecte vor fi susținute în mod corelat și unitar acțiuni care vor conduce la creșterea ratei de acces, participare și absolvire în învățământul terțiar, în special pentru categoriile de studenți netradiționali sau care provin din medii dezavantajate, cu accent pe populația roma, corelat cu OS 6.7. Acestora li se vor adăuga acțiuni din cadrul OS 6.9., în vederea realizării și furnizării unor materiale, moduri de lucru și tehnici educaționale bazate pe nevoile studenților, în cadrul unor cursuri cu componentă antreprenorială, precum și cele din cadrul OS 6.10., menite să asigure formarea specializată pentru personalul didactic din învățământul universitar, care va asigura expertiza în cadrul dezvoltării și furnizării programelor antreprenoriale studenților din grupul țintă al proiectelor.

În cadrul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite, cu deosebire, dezvoltarea și furnizarea de cursuri antreprenoriale cu componentă aplicativă adresate studenților din anii terminali ai ciclului de studii de licență din învățământul terțiar universitar, precum și activități de tutoriat, consiliere profesională și orientare în carieră, servicii de îndrumare și sprijin, activități remediale, servicii de coaching etc. cu scopul susținerii finalizării studiilor superioare și a creșterii angajabilității absolvenților.

Vor fi susținute activități de formare specifică adresate personalului didactic din învățământul superior în relație cu: proiectarea modulară de cursuri antreprenoriale adresate studenților, în special din categorii vulnerabile, din anii terminali ai ciclului de licență, organizarea și furnizarea în medii online a cursurilor/aplicațiilor și promovarea de medii noi de învățare (ex.: studii, învățare bazată pe proiecte reale, învățare colaborativă, experimentare etc.), solicitarea și utilizarea feedback-ului și o evaluare eficientă a rezultatelor învățării, servicii suport pentru studenți etc.

PROFILUL PARTENERILOR

Tipurile de solicitanți și parteneri eligibili sunt prezentate în Ghidul specific, secțiunea 1.4.

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE:

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE
Activitate Perioada de desfășurare
Publicarea anunțului de selecție a partenerilor 29 iunie 2018
Depunerea dosarelor 2iulie 2018 — 5 iulie 2018, ora 1600 — termen limită
Evaluarea dosarelor 6iulie 2018
Anunț candidați admiși 6iulie 2018
Depunere contestații 9iulie 2018 ora 1400 — termen limită
Soluționarea contestațiilor 10iulie 2018
Publicarea rezultat final privind partenerii selectați 10iulie 2018

CITEȘTE AICI ANUNȚUL COMPLET DE SELECȚIE A PARTENERILOR

DESCARCATI DOCUMENTELE:

ADRESA DE INAINTARE

SCRISOARE DE INTENTIE

DECLARATIE DE ELIGIBILITATE

FISA PARTENER

Persoane de contact:
Cătălin MUSTAȚĂ, tel. 0723 498090, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Andra MARCU, tel. 0753 612085, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Purtator de cuvant - Uniersitatea "Danubius",

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

BURSE DE STUDIU SI DE PLASAMENT ERASMUS +! ANUNT SELECTIE STUDENTI

poza ERASMUS copyAnunt Selectie Studenti KA103

Dragi studenti,

Universitatea „Danubius” organizează o noua selecție a studenților care vor beneficia de burse Erasmus+ de studiu în anul universitar 2018-2019 si de plasament in vara anului 2017-2018.

Prin intermediul programului Erasmus+, studenții selectați pot studia un semestru/ un an universitar sau desfășura mobilități de plasament la una dintre instituțiile membre ale Programului Erasmus+ din Europa, sau, in cazul mobilităților de plasament, la o companie eligibilă.

Beneficiile unei experiențe Erasmus+

Experiența dobândită facilitează angajarea și dezvoltarea carierei, oferă posibilitatea aprofundării și a învățării unei limbi străine, stimulează dobândirea unor competențe interculturale și acumularea de informații de specialitate, permite contactele cu un nou mediu academic, cu profesorii și colegii din universitatea-gazdă cât și descoperirea unui nou spațiu cultural.

Studenții Erasmus au posibilitatea de a fi “ambasadori” ai universității și țării lor, de a acționa și de a decide pe cont propriu, de a dobândi experiență academică și de a-și face prieteni noi, din țări diferite.

Etapele selecției sunt următoarele:

1. Interviu de selecţie 27.07.2018 şi termen limita de depunere a dosarului: 26.07.2018, la biroul Erasmus+, sala A3

 Documente necesare pentru dosarul de candidatura:

- CV Europass (în limba engleză);
- Scrisoare de intenţie (în limba engleză);
- Situaţie şcolară (in original);
- Certificat lingvistic (în copie) – daca studentul nu detine un astfel de certificat, acesta va sustine, conform calendarului selectiei un test de competenta lingvistica

-Declaratie-tip

-Formular-tip de inscriere la concursul de selectie

2. Test de limbă străină :
Data susținerii testului de limbă străină va fi stabilită după interviul de selecție. Testul va fi susținut la limba engleză.

 Punctajul va fi calculat astfel:

- Media generală a rezultatelor academice obţinute până la ultima sesiune inclusiv: 50% din punctaj

- Competenţe lingvistice în limba engleză: 30% din punctaj

- Interviu: 20% din punctaj

Condiţii de participare la selecţia pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu:

- Studenții de la studii de licență, anii I sau II: studenții din anul I (studii de licență) pot participa la selecție. In cazul mobilitatilor de studii, studenților trebuie să fie înscriși cel puțin în anul 2 de studii (studii de licență); 

-  Studenții de la masterat;

- Studenții integraliști, cu rezultate academice bune (media anilor de studii de până la momentul selecţiei minim 7);

- Absolvenții promoției 2018 (studenţi în timpul ultimului an de studiu) vor putea participa la un stagiu de practică (mobilitate de plasament) în măsura în care vor fi selectați în cadrul acestui apel înainte de finalizarea  anului universitar 2017-2018. Ulterior selecţiei, aceştia pot să efectueze și să finalizeze stagiul în străinătate în termen de un an de la absolvire.

- Studenții care au o cunoaștere bună a limbii străine în care se predă la universitatea-gazdă

Universităţile membre ale programului în care puteți derula mobilităţi Erasmus+ de studiu sunt:

Bulgaria – Universitatea din Ruse “Angel Kanchev”

Macedonia - Goce Delchev University - Stip

Cehia – Mendel University in Brno

Croația – University of Zagreb

Franţa – Universitatea “Jean Monnet” – Saint-Etienne
Italia – Universitatea din Camerino

Italia – Universitatea din Macerata

Italia – University of Cassino and Southern Lazio

Italia- University of Messina
Grecia – Universitatea din Piraeus

Grecia - National Technical University of Athens N.T.U.A.

Letonia – Riga Stradins University

Letonia - Information Systems Management Institute (ISMA)

Lituania - Alytaus Kolegija University of Applied Sciences

Norvegia - University of Tromsø, The Arctic University of Norway, Campus Alta
Polonia – Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
Polonia – Philological School of Higher Education in Wroclaw
Polonia – Adam Mickiewicz University, Poznan 
Polonia – Opole University
Polonia – University of Lodz
Polonia – Radom Academy of Economics

Polonia – Janusz Korczak University of Pedagogy in Warsaw

Spania – Universitat Rovira I Virgili

Spania - Universidad Rey Juan Carlos
Slovenia Faculty of Commercial and Business Sciences

Ungaria – University of Szeged

Atenție ! Această listă nu este exclusivă. În cazul în care doriți sa participați la selecție și să efectuați mobilitatea în cadrul unui alt centru universitar sau organizație eligibilă, acest lucru este posibil. Vom lua legătura cu organizația respectivă și vom face toate demersurile pentru a vă sprijini.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm sa contactați echipa Erasmus+ a Universităţii Danubius:

Biroul Erasmus+, sala A3, program luni-vineri 08:00 - 16:00

Tel: +40757 028 428

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Succes tuturor studenților candidați!

 

Purtator de cuvant - Universitatea "Danubius",

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

PROTECTIA JURIDICA A DATELOR CU CARACTER PERSONAL - ABSOLVIREA PRIMULUI CURS AL PROGRAMULUI POSTUNIVERSITAR

poza datePrima serie a programului postuniversitar Protectia Juridica a Datelor cu Caracter Personal a sustinut examenul de certificare.


O adevarata sarbatoare care a reunit idei academice cu solutii practice, un bilant al rezultatelor teoretice si practice ale unor controversate aspecte din practica specialistilor si viitorilor specialisti in domeniul protectiei datelor cu caracter personal din diferite domenii de activitate (avocati, farmacisti, companii de constructii, firme de consultanta etc.).


Examenul de certificare a competentelor dobandite in urma parcurgerii celor 184 de ore de curs Protectia Juridica a Datelor cu Caracater Personal a fost prilejul expunerii unor aspecte deosebit de importante pentru practica operatorilor de date cu caracter personal dar si pentru drepturile persoanei vizate, pornind de la la numirea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, principiile GDPR, contractele specifice protectiei datelor cu caracter personal si pana la drepturile consumatorilor in comertul online.

Felicitam absolventii acestui curs si anuntam deschiderea inscrierilor la urmatorul curs postuniversitar Protectia Juridica a Datelor cu Caracter Personal.

Citeşte mai departe ...

OPORTUNITĂȚILE ADMITERII 2018 LA UNIVERSITATEA ”DANUBIUS”!

poza admitere 2018Avantaje pentru candidații care se înscriu în sesiunea 2 iulie – 3 august!

! Noi cursuri postuniversitare: Protectia juridică a datelor cu caracter personal și Dreptul achizițiilor publice!

! Taxe stabilite în funcție de salariul minim pe economie!

!Reduceri de taxe la programele de master pentru absolvenții Universității ”Danubius” ai programelor de studii de licență!

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019, TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 25%!

În perioada 2 iulie - 3 august 2018, toate facultățile Universității „Danubius” organizează admitere pentru programe de licenţă şi master.

De asemenea se organizează admitere și pentru cursurile postuniversitare în domeniul Drept.

AVANTAJUL CANDIDAȚILOR CARE SE ÎNSCRIU ÎN PRIMA SESIUNE ESTE CONCURENȚA MAI REDUSĂ DEOARECE, DIN EXPERIENȚA ANILOR TRECUȚI, ÎN CEA DE A DOUA SESIUNE SUNT FOARTE MULȚI CANDIDAȚI PE LOCURILE RĂMASE, CANDIDAȚI CARE AU MEDII LA BACALAUREAT PESTE NOTA 9.00!!!

Pentru cursurile universitare de LICENŢĂ, candidaţii pot opta pentru:

  • FACULTATEA DE DREPT– Specializarea Drept, durata studiilor: 4 ani, forme de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă (FR) şi la distanţă (ID).

Specializările: Finanţe şi Bănci (IF, FR, ID)

Contabilitate şi Informatică de Gestiune (IF, FR)

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (IF, ID) - şi cu predare în limba engleză

Comunicare şi Relaţii Publice(IF, ID)

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (IF, ID)

Psihologie (IF)

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019, TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 25%!

Pentru cursurile universitare de MASTER, candidaţii pot opta pentru:

Citeşte mai departe ...

Anunt Selectie Studenti KA103

afis iunie copy copy

Dragi studenti,

Universitatea „Danubius” organizează o noua selecție a studenților care vor beneficia de burse Erasmus+ de studiu în anul universitar 2018-2019 si de plasament in vara anului 2017-2018.

Prin intermediul programului Erasmus+, studenții selectați pot studia un semestru/ un an universitar sau desfășura mobilități de plasament la una dintre instituțiile membre ale Programului Erasmus+ din Europa, sau, in cazul mobilităților de plasament, la o companie eligibilă.

Beneficiile unei experiențe Erasmus+

Experiența dobândită facilitează angajarea și dezvoltarea carierei, oferă posibilitatea aprofundării și a învățării unei limbi străine, stimulează dobândirea unor competențe interculturale și acumularea de informații de specialitate, permite contactele cu un nou mediu academic, cu profesorii și colegii din universitatea-gazdă cât și descoperirea unui nou spațiu cultural.

Studenții Erasmus au posibilitatea de a fi “ambasadori” ai universității și țării lor, de a acționa și de a decide pe cont propriu, de a dobândi experiență academică și de a-și face prieteni noi, din țări diferite.

Etapele selecției sunt următoarele:

1. Interviu de selecţie şi termen limita de depunere a dosarului: 29.06.2018, la biroul Erasmus+, sala A3

 Documente necesare pentru dosarul de candidatura:

- CV Europass (în limba engleză);
- Scrisoare de intenţie (în limba engleză);
- Situaţie şcolară (in original);
- Certificat lingvistic (în copie) – daca studentul nu detine un astfel de certificat, acesta va sustine, conform calendarului selectiei un test de competenta lingvistica

-Declaratie-tip

-Formular-tip de inscriere la concursul de selectie

2. Test de limbă străină :
Data susținerii testului de limbă străină va fi stabilită după interviul de selecție. Testul va fi susținut la limba engleză.

 Punctajul va fi calculat astfel:

- Media generală a rezultatelor academice obţinute până la ultima sesiune inclusiv: 50% din punctaj

- Competenţe lingvistice în limba engleză: 30% din punctaj

- Interviu: 20% din punctaj

Condiţii de participare la selecţia pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu:

- Studenții de la studii de licență, anii I sau II: studenții din anul I (studii de licență) pot participa la selecție. In cazul mobilitatilor de studii, studenților trebuie să fie înscriși cel puțin în anul 2 de studii (studii de licență); 

-  Studenții de la masterat;

- Studenții integraliști, cu rezultate academice bune (media anilor de studii de până la momentul selecţiei minim 7);

- Absolvenții promoției 2018 (studenţi în timpul ultimului an de studiu) vor putea participa la un stagiu de practică (mobilitate de plasament) în măsura în care vor fi selectați în cadrul acestui apel înainte de finalizarea  anului universitar 2017-2018. Ulterior selecţiei, aceştia pot să efectueze și să finalizeze stagiul în străinătate în termen de un an de la absolvire.

- Studenții care au o cunoaștere bună a limbii străine în care se predă la universitatea-gazdă

Universităţile membre ale programului în care puteți derula mobilităţi Erasmus+ de studiu sunt:

Bulgaria – Universitatea din Ruse “Angel Kanchev”

Macedonia - Goce Delchev University - Stip

Cehia – Mendel University in Brno

Croația – University of Zagreb

Franţa – Universitatea “Jean Monnet” – Saint-Etienne
Italia – Universitatea din Camerino

Italia – Universitatea din Macerata

Italia – University of Cassino and Southern Lazio

Italia- University of Messina
Grecia – Universitatea din Piraeus

Grecia - National Technical University of Athens N.T.U.A.

Letonia – Riga Stradins University

Letonia - Information Systems Management Institute (ISMA)

Lituania - Alytaus Kolegija University of Applied Sciences

Norvegia - University of Tromsø, The Arctic University of Norway, Campus Alta
Polonia – Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
Polonia – Philological School of Higher Education in Wroclaw
Polonia – Adam Mickiewicz University, Poznan 
Polonia – Opole University
Polonia – University of Lodz
Polonia – Radom Academy of Economics

Polonia – Janusz Korczak University of Pedagogy in Warsaw

Spania – Universitat Rovira I Virgili

Spania - Universidad Rey Juan Carlos
Slovenia Faculty of Commercial and Business Sciences

Ungaria – University of Szeged

Atenție ! Această listă nu este exclusivă. În cazul în care doriți sa participați la selecție și să efectuați mobilitatea în cadrul unui alt centru universitar sau organizație eligibilă, acest lucru este posibil. Vom lua legătura cu organizația respectivă și vom face toate demersurile pentru a vă sprijini.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm sa contactați echipa Erasmus+ a Universităţii Danubius:

Biroul Erasmus+, sala A3, program luni-vineri 08:00 - 16:00

Tel: +40757 028 428

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Succes tuturor studenților candidați!

Citeşte mai departe ...

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante Sem. II, anul univ. 2017/2018

cariera UDG

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele  conform calendarului concursurilor didactice.

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de M.E.N.

 

LISTA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS ÎN SEMESTRUL II, ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

FACULTATEA DE DREPT
Departamentul de drept public și drept privat

Anunt privind desfasurare concurs

Asistent, poziţia 29, disciplinele: Drept penal general-I, Drept civil. Teoria generală, Drept civil. Persoanele, Drept internaţional public-II, Istoria statului și dreptului;

Comisie de concurs

Candidat:
Zaharia Alexandru
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Candidat:
Pasat Octavian
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Asistent, poziţia 30, disciplinele: Drept civil. Drepturi reale, Drept  administrativ-I, Drept  administrativ-II, Drept civil. Contracte;

Comisie de concurs

Candidat:
Carlan Mircea-Valentin
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Asistent, poziţia 31, disciplinele: Drept constituţional şi instituţii politice – I, Teoria generală a dreptului, Drept roman, Drept constituţional şi instituţii politice - II.

Comisie de concurs

Candidat:
Radu Stefanut
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Rezultate privind desfasurare concurs


FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Departamentul Finanţe şi Administrarea Afacerilor

Anunt privind desfasurare concurs

Lector, poziţia 24, disciplinele: Programarea calculatoarelor; Sisteme informatice de gestiune; Comerț electronic; Sisteme informatice de asistare a deciziei; Auditul sistemelor informatice financiar-contabile;

Comisie de concurs

Nu s-a inscris niciun candidat.

Lector, poziţia 25, disciplinele: Statistică economică; Analiza statistică a activității de comerț și turism;

Comisie de concurs

Nu s-a inscris niciun candidat.

Lector, poziţia 26, disciplinele: Servicii internaționale; Politici și strategii de dezvoltare a sectorului terțiar; Comerț international;

Comisie de concurs

Candidat:
Puscaciu Viorica
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Lector, poziţia 27, disciplinele: Finanțe internaționale; Finanțe corporative; Buget şi trezorerie publică; Sisteme financiar contabile comparate;

Comisie de concurs

Candidat:
Stoica Carmen
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Lector, poziţia 28, disciplinele: Produse și servicii bancare; Management bancar; Economie monetară; Operaţiunile instituţiilor de credit; Finanțarea afacerilor în comerț și turism; Managementul riscurilor financiar-bancare;

Comisie de concurs

Candidat:
Enache Sorin
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Asistent, poziţia 40, disciplinele: Audit intern; Control financiar; Control de gestiune; Contabilitate și gestiune fiscală; Evaluarea firmei; Gestiunea financiară a firmei; Bazele contabilităţii.

Comisie de concurs

Candidat:
Roman Gianina
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Candidat:
Tanase Florentin-Emil
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Rezultate privind desfasurare concurs


FACULTATEA DE COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
Departamentul de comunicare și stiințe politice

Anunt privind desfasurare concurs

Conferențiar, poziţia 10, disciplinele: Psihologie experimentală și analiza datelor I, II;

Comisie de concurs

Nu s-a inscris niciun candidat.

Conferențiar, poziţia 11, disciplinele: Istoria și evoluția organizațiilor internaționale, Probleme fundamentale ale lumii contemporane, Istoria integrării europene;

Comisie de concurs

Candidat:
Gheorghe Stefan
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Conferențiar, poziţia 13, disciplinele: Management strategic, Negociere și mediere în relațiile internaționale, Instituții și organizații internaționale.

Comisie de concurs

Candidat:
Vasile Bogdan
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Rezultate privind desfasurare concurs


 

 

[Documente utile - PDF]

Cerere înscriere concurs posturi didactice

Coperta dosarului de inscriere la concurs

Declaratie incompatibilitate concursuri Legea nr. 1 din 2011

Declaratie veridicitate informatii pentru concurs didactic

Documente necesare inscrierii la concurs

Metodologie de concurs

Calendarul concursului

Monitorul Oficial nr. 346 din 24.04.2018

Citeşte mai departe ...

ÎNTÂLNIRE CU ANGAJATORUL LUNII MAI: GALTOUR SA! IMPORTANT PENTRU STUDENTII CARE DORESC O CARIERĂ ÎN TURISM ȘI INDUSTRIA OSPITALITĂȚII

 
afis CCOC INTALNIRE CU ANGAJATORUL LUNII MAI
Centrul de Consiliere si Orientare în Carieră îi invită pe studentii danubieni să descopere posibilități de recrutare în cadrul grupului de firme GALTOUR DUNAREA S.A.!
Doamna Simona OBREJA, specialist resurse umane în cadrul GALTOUR DUNAREA S.A., va prezenta profilul angajatului acestei companii precum și posibile traiectorii în cariera în turism și industria ospitalității, în cadrul acestei companii

Studenții interesați de o carieră în turism și industria ospitalității sunt așteptați la acest eveniment, luni, 14 mai, începând cu ora 10.00, în sala A15.
 
Purtător de cuvânt - Universitatea ”Danubius”,
Ana Alina IONESCU DUMITRACHE
Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus