Noutati

CĂTĂLIN POALELUNGI, NU TE VOM UITA NICIODATĂ!

 

Catalin Poaleungi

 

Înmărmurită de tristețe, comunitatea academică ”Danubius” este în lacrimi.

Cătălin POALELUNGI,

colegul nostru, prietenul nostru, omul minunat , s-a ridicat la Ceruri.

Slujba "Stâlpilor" (Cina) are loc la Capela Bisericii Sfantul Ilie din Galați  (Piața din Micro 17), astăzi, 24 iunie, ora 19:00.

Înmormântarea va fi marți, pe data de 25 iunie.

 

Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace!

Citeşte mai departe ...

ADMITEREA 2019 LA UNIVERSITATEA ”DANUBIUS”! AVANTAJE PENTRU CANDIDATII CARE SE INSCRIU IN PRIMA SESIUNE!

 

POZA ADMITERE 1

 

! Taxe stabilite în funcție de salariul minim pe economie!

!Reduceri de taxe la programele de master pentru absolvenții Universității ”Danubius” ai programelor de studii de licență!

 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020, TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 25%!

 

În perioada 1 iulie – 31 iulie 2019, toate facultățile Universității „Danubius” organizează admitere pentru programe de licenţă şi master.

De asemenea, se organizează admitere și pentru cursurile postuniversitare în domeniul Drept.

 

AVANTAJUL CANDIDAȚILOR CARE SE ÎNSCRIU ÎN PRIMA SESIUNE ESTE CONCURENȚA MAI REDUSĂ DEOARECE, DIN EXPERIENȚA ANILOR TRECUȚI, ÎN CEA DE A DOUA SESIUNE SUNT FOARTE MULȚI CANDIDAȚI PE LOCURILE RĂMASE, CANDIDAȚI CARE AU MEDII LA BACALAUREAT PESTE 9.00!!!

 

Pentru cursurile universitare de LICENŢĂ, candidaţii pot opta pentru:

 

  • FACULTATEA DE DREPT – Specializarea Drept, durata studiilor: 4 ani, forme de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă (FR) şi la distanţă (ID).

Specializările: Finanţe şi Bănci (IF, ID)

Contabilitate şi Informatică de Gestiune (IF, FR)

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (IF, ID)

 

 

Comunicare şi Relaţii Publice (IF, ID)

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (IF, ID)

Psihologie (IF)

 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020, TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 25%!

 

 

Pentru cursurile universitare de MASTER, candidaţii pot opta pentru:

FACULTATEA DE DREPT:

DREPTUL COMUNITĂȚILOR VIRTUALE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

DREPTUL UNIUNII EUROPENE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ (durata studiilor 1,5 ani, IF, FR)

ȘTIINȚE PENALE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE:

În functie de programul de master de la Facultatea de Stiinte Economice urmat, Absolventii de programelor de master MFPP și GFASE sunt admisi la stagiul de expert contabil in cadrul CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) FARA EXAMEN.Absolventii GFASE sunt admisi, de asemenea la stagiu in Camera Consultanților Fiscali pe baza unui interviu, FARA EXAMEN. Absolventii ACPP sunt admisi la stagiul de auditor financiar in cadrul CAFR( Camera Auditorilor Financiari din Romania) FARA EXAMEN.

 

 

 

 

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

AFACERI ŞI ECONOMIE INTERNAŢIONALĂMASTERAT INTERDISCIPLINAR (durata studiilor 2 ani, IF)

MANAGEMENTUL SECURITĂȚII ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE – MASTERAT ÎN DOMENIUL FUNDAMENTAL ȘTIINȚE SOCIALE ȘI POLITICE (durata studiilor 2 ani, IF)

 

CURSURI POSTUNIVERSITARE ÎN DOMENIUL DREPT

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, indiferent de specializarea absolvită, se pot înscrie la unul dintre cele cinci programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă înfiinţate în cadrul Facultății de Drept, astfel:

 

 

CURSURI POSTUNIVERSITARE ÎN DOMENIUL ADMINISTRAREA AFACERILOR

 

- CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ –

DANUBIUS INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

(CFC-DIBS)

Programe de formare organizate de CFC-DIBS și autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, undeparticipanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare sau studii medii:

-Expert achiziții publice (studii superioare);

-Manager proiect (studii superioare);

-Manager (studii superioare);

-Competențe antreprenoriale (studii medii);

-Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (studii superioare).

Programe de formare organizate de CFC-DIBS în colaborare cu Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău, programe autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, undeparticipanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare sau studii medii:

-Consilier Vocațional (studii superioare);

-Formator (studii superioare);

-Tehnician veterinar (studii medii);

-Infirmieră (studii medii).

Programe de formare organizate de CFC-DIBS în colaborare cu Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău, programe recunoscute de Colegiul Psihologilor din România, undeparticipanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare:

-Analiză comportamentală aplicată în tulburările cu spectru autist;

-Terapia tulburărilor de limbaj – Logopedie.

 

În cazul în care eşti nehotârât sau nesigur asupra facultăţii sau specializării pe care ar trebui să o urmezi, este alături de tine unul dintre specialiştii Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „Danubius”.

 

PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ORGANIZAT DE CĂTRE DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN CADRUL UDG

Universitatea ”Danubius” din Galați organizează programe de formare psihopedagogică iniţială atât pe parcursul studiilor universitare, cât şi în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare, în condițiile stabilite prin Metodologia de admitere la programul de formare psihopedagogică în vederea certificării pentru profesia didactică.

Pentru detalii privind planurile de învățământ (discipline, credite), accesați:

Plan de învățământ-dublă specializare

Plan de învățământ-monospecializare

Plan de învățământ-nivel II

VIZITEAZĂ-NE!

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020, TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 25%!

 

 

Contactează-ne, oriunde te-ai afla, cu încredere!

Mai multe detalii despre admitere, oportunităţi în carieră şi numărul de locuri, găseşti AICI!

 

SUCCES!

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

 

Citeşte mai departe ...

La TINEri este puterea! Workshopuri organizate de Asociația The Social Incubator

POZA LATINERIÎn perioada 29-31 mai 2019, Universitatea ”Danubius” din Galati a găzduit seria de workshopuri dedicate tinerilor din programul “La TINEri este puterea”.

Acest program local, „La TINEri este Puterea”, se desfășoară în România ca parte a inițiativei #YOUthEmpowered, lansată de Grupul Coca-Cola HBC și urmărește să crească șansele tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani, din categoria NEET (Not Employed, in Education or Training), de a deveni activi pe piața muncii.

Potrivit EUROSTAT, în 2017, procentul de tineri cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani din categoria NEET din România era de 21,5%, comparativ cu totalul la nivel european de 17,2%. Asemenea programe sunt extrem de utile comunităţii, iar Universitatea ”Danubius” din Galaţi, se implică activ în comunitate şi sprijină din toate punctele de vedere iniţiativele de acest gen.

Din agenda evenimentului, menţionăm sesiunile tematice dedicate abilităţilor de viaţă („Eu şi comunicarea”, „Managementul de proiect”), abilităţilor profesionale („Hai să negociem”, „Învaţă de vinzi”, „Cum să fii propriul tău şef”) precum şi managementului personal („Mă inţeleg şi mă dezvolt”, „Managementul timpului”).

„Ne bucurăm mult că am avut ocazia să desfășurăm cele trei zile de ateliere din cadrul programului intensiv de formare „La TINEri este Puterea”, la Universitatea ”Danubius” din Galați. Tinerii participanți au avut ocazia de a-și dezvolta abilitățile de viață și de antreprenoriat precum și de a lua contact pentru prima dată cu mediul academic. Astfel, credem că această colaborare a contribuit la creșterea încrederii și motivației tinerilor de a-și continua studiile, oferindu-le noi perspective de viitor.”, a declarat domnul Ștefan COMAN, Project Manager „La TINEri este Puterea”, Asociația The Social Incubator.

„Universitatea ”Danubius” a fost mereu un actor important în comunitatea gălăţeană şi va continua să se implice pentru binele general. Le suntem recunoscători partenerilor noştri de la The Social Incubator pentru energia cu care desfăşoară astfel de programe atât de utile tinerilor. Îi mulţumim domnului Rector Andy PUŞCĂ, pentru sprijinul acordat şi pentru aplecarea permanentă spre nevoile comunităţii”, a declarat domnul Prorector Florian NUŢĂ, cel care a facilitat parteneriatul şi a sprijinit desfăşurarea evenimentului.

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

RECTORUL UNIVERSITĂȚII ”DANUBIUS”, AMBASADOR AL EDUCAȚIEI SUPERIOARE ROMÂNEȘTI ÎN CHINA

 

1

În perioada 23- 25 mai 2019, Rectorul Universității ”Danubius”, Conf. univ. dr. Andy PUȘCĂ, și-a îndeplinit onoranta misiune de ambasador al educației superioare în România, fiind prezent la un eveniment extraordinar dedicat învățământului superior international: Conferința mixtă internațională AUAP- IAUP (Asociația Universităților din Asia și din Pacific) 2019, eveniment desfășurat la Universitatea SIAS din China, universitate care a sărbătorit, cu acest prilej, 20 de ani de existență.

Acest eveniment reunește, anual, sute de lideri din domeniul educației superioare din lume, care împărtășesc cele mai bune practici înregistrate în diferite arii specifice. Ediția din anul 2019 a adus în centrul dezbaterilor inteligența artificială. Așasar, au fost dezbătute oportunitățile și provocările erei inteligenței artificiale, liderii educației superioare internaționale explorând modalitățile existente de colaborare în această direcție, în special cu privire la beneficiile pe care le poate aduce educația superioară mediului științific, mediului de afaceri, pieței muncii, prin abordarea inteligenței artificiale și implicit a noilor tehnologii și adaptarea curriculei academice în acest sens.

Evenimentul a fost deschis de către actualul Președinte al AUAP, Prof. dr. Shawn S. CHEN, un prieten vechi alUniversității ”Danubius”, Fondator al Universității internaționale Sias din China. Domnia sa a primit, pe data de 28 mai 2015, Titlul de Doctor Honoris Causa la Universitatea ”Danubius” cu ocazia Conferinței internaționale Integrarea Europeană: Realități și Perspective.

Membru al consiliului director al AUAP, Rectorul Universității ”Danubius”, reiterând nevoia adaptării permanente a universităţilor la piaţa globală,  a prezentat o serie de aspecte de actualitate cu privire la stadiul internaționalizării învățământului din România și la modul de asigurare a calității în învățământul European.
Peste 300 de delegați ai universităților din lume participante la acest eveniment au avut șansa de a explora exponatele oferite de VEX, lider mondial în domeniul STEM Education, cea mai mare companie în domeniul roboticii care promovează competiții robotice în lume.

Reamintim faptul că Asociaţia Universităţilor din Asia şi din Pacific (AUAP) este o organizație non-guvernamentală, înființată în urmă cu 24 de ani cu scopul de a deveni o platformă valoroasă de interacțiune și colaborare între membrii săi în vederea dezbaterii și găsirii de soluții  problemelor cu care se confruntă educația superioară într-o lume globalizată.

Domnia sa a subliniat nevoia adaptării permanente a universităţilor la piaţa globală, rolul de liant pe care trebuie să îl îndeplinească o universitate antreprenorială între diferitele companii precum şi necesitatea programelor de studii de antreprenoriat.

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus