Noutăţi

REDUCEREA TAXELOR DE STUDII ÎNTRE 5% - 100%!

caravana 1

 

 

Studenții Universității ”Danubius” pot beneficia de burse de merit, burse sociale și burse pentru împlicare deosebită în activitățile extracurriculare.

Rezultatele deosebite la învățătură, situaţia materială/personală a părinţilor sau a susţinătorilor legali și implicarea în activitățile extracurriculare reprezintă principalele criterii în baza cărora Universitatea ”Danubius” acordă anual sute de burse pentru studenții săi.

Încurajarea performanței rămâne primordială pentru această instituție de învățământ superior care sprijină financiar, prin reducerea taxelor de studii, studenții cu rezultate deosebite la învățătură. În aceasta categorie se încadrează studenții integralişti de la programele de licență, toate formele de învățământ, cu rezultate deosebite la învăţătură, care, la sfârşitul anului de studii precedent au obţinut medii între 9,25 – 10, după cum urmează:

  • pentru media 10,00 , se acordă 100% reducere din taxa de şcolarizare și o bursă de merit în cuantumul stabilit de către Consiliul de Administrație, la propunerea Consiliilor facultăților, în limita fondurilor disponibile fiecărei facultăți ;
  • pentru medii cuprinse între 9,76 - 9,99 se acordă 75% reducere din taxa de şcolarizare;
  • pentru medii cuprinse între 9,51 – 9,75 se acordă 50% reducere din taxa de şcolarizare;
  • pentru medii cuprinse între 9,25 – 9,50 se acordă 25% reducere din taxa de şcolarizare;
  • pentru absolvenții de liceu, începând cu promoţia 2012, cu media de la bacalaureat cuprinsă între 9,30-10 se acordă 100% reducere din taxa de şcolarizare în primul an de studiu, cu condiția de a fi admis în prima sesiune de admitere.

Nu puține sunt cazurile în care, pe parcursul anilor de studii, în situația materială a familiei studentului intervin situații critice (unul dintre părinţi a decedat, situaţii de boală, situaţii financiare deosebite etc.) care sunt avute în vedere de această universitate prin acordarea unui sprijin financiar constând în reduceri de taxe.

Cazurile sociale deosebite sunt, de asemenea, pe lista reducerilor de taxe.

Bursele sociale constau în:

  • reducere de 5% din taxa de şcolarizare pentru studenţii aflați în întreţinerea aceleiaşi familii; reducerea se acordă fiecărui membru al familiei care urmează un program de studii la Universitatea Danubius;
  • reducere de 5% pentru studenţii care provin din mediul rural;
  • reducere 5% din taxa de şcolarizare pentru studenţii care urmează simultan mai multe programe de studii la Universitatea Danubius; reducerea se acorda din taxa fiecărui program de studii.

Inițiativa, spiritul voluntar și implicarea studenților în activitățile extracurriculare sunt răsplătite de Universitatea ”Danubius” care acordă studenților implicați în organizarea evenimentelor științifice, culturale, sportive etc., precum și celor care inițiază astfel de evenimente sau se implică în activitățile de promovare, reduceri substanțiale de taxe (până la 50%).

Condițiile pentru acordarea acestui tip de burse sunt:

a) studentul s-a implicat în organizarea a cel puțin trei evenimente științifice ale UDG;

b) studentul s-a implicat în organizarea a cel puțin trei evenimente culturale ale UDG (spectacole, piese de teatru, concursuri de cultură generală);

c) studentul s-a implicat în cel puțin 50% din activitățile de promovare a UDG prin participarea la Caravana Danubius;

d) studentul a inițiat cel puțin trei evenimente științifice, culturale, sportive, inițiativă materializată în organizarea și desfășurarea efectivă a unor asemenea evenimente.

Aceste burse vor fi acordate doar în cazul în care studenții sunt recomandați de către coordonatorii activităților respective și după aprobarea lor în Consiliul de Administrație.

Valoarea burselor menționate constă în:

a) 50% pentru studenții care îndeplinesc cumulativ cel puțin trei criterii prevăzute anterior;

b) 40% pentru studenții care îndeplinesc cumulativ cel puțin două criterii prevăzute anterior;

c) 10% pentru studenții care îndeplinesc un singur criteriu prevăzut anterior.

Așadar, studenții Universității ”Danubius” pot beneficia de reducerea taxei de studii chiar și în procent de 100%!

Mai multe detalii, REGULAMENTUL PENTRU ACORDAREA BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENȚI.

 

 

Succes!

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Stai Conectat

captcha  

Sus