Noutăţi

DORIȚI O CARIERĂ DIDACTICĂ? OPTAȚI PENTRU CURSURILE DPPD (DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC) DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII ”DANUBIUS”!

 AFIS DPPD

A educa înseamnă a exercita , conștient și intenționat, cu plan și metodă, o înrâurire asupra omului, în scopul de a forma din el un izvor statornic de fericire și pentru societate și pentru el însuși” spunea unul din marii pedagogi ai României, Ion GĂVĂNESCU. Astăzi, în secolul informatizării, spusele sale rămân pertinente devreme ce ne dorim specialiști de valoare, profesioniști, cetățeni activi și, nu în cele din urmă, bunăstare personală.

DPPD (Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic) vine în întâmpinarea acestor trebuințe. Dincolo de valoarea în sine a actului formării individului, opțiunea pentru profesia didactică, recunoscută normativ prin atestatul eliberat de Universitatea Danubius din Galați, aduce un plus de valoare pentru absolvenții studiilor de licență și de masterat, cuantificată în numărul de credite dar și în posibilitatea alternativei într-o dinamică imprevizibilă , pe alocuri, a pieței forței de muncă.” - Conf. univ. dr. Filip Stanciu; Director Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea ”Danubius” din Galați

 

PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Programul DPPD poate fi parcurs în timpul studiilor de licență și de masterat, doar începând cu anul I de studii.

Persoanele care nu s-au înscris în anul I, vor putea opta pentru modulul în regim postuniversitar, după terminarea studiilor de licență.

Universitatea ”Danubius” scolarizează în regim postuniversitar, nivel I, doar absolvenți ai programelor de studii universitare de licență din domeniile  Economia Comerțului Turismului și Serviciilor, Finanțe și Bănci, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Drept, Comunicare și Relații Publice, Relații Internaționale și Studii Europene, Psihologie.  

De asemenea,  DPPD scolarizează în regim postuniversitar nivel  II, absolvenții care au obținut certificat DPPD nivel I și care au absolvit studii universitare de licență sau de masterat  în același domeniu (Economia Comerțului Turismului și Serviciilor, Finanțe și Bănci, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Drept, Comunicare și Relații Publice, Relații Internaționale și Studii Europene, Psihologie).

 

ADMITERE

  • Admiterea la programul de formare psihopedagogică se susţine în limba română; procesul de învăţământ al DPPD este acreditat pentru limba română şi se desfăşoară în limba română.  
  • Admiterea la programele de formare psihopedagogică se face pe baza susţinerii unui interviu;
  • La admiterea la programul de formare psihopedagogică se pot înscrie cetăţeni străini cu respectarea condiţiei ca la momentul înscrierii aceştia să prezinte un certificat de competenţe lingvistice (nivel C1) pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate.

 

INTERVIU

Studenții care doresc să urmeze cursurile de pregătire psihopedagogică, indiferent de nivel şi de formă de organizare, vor susține o probă de admitere ce va consta într-un interviu, în urma căruia li se va acorda calificativul ADMIS/RESPINS, rezultatul va fi făcut public, prin afişare, în termen de 24 de ore de la încheierea perioadei de intervievare.

*Interviul de admitere se realizează în perioada imediat premergătoare începerii anului universitar, după un grafic anual aprobat de structurile de conducere ale UDG şi făcut public pe site-ul UDG.

 

CALENDARUL ADMITERII - INTERVIU

Admitere studentii admisi la studii de licenta Modulul I: 26 septembrie 2019 (joi) intre orele 10 -18

Studenții care au urmat parţial cursurile de pregătire psihopegagogică Nivelul I sau Nivelul II, pot solicita reluarea programului de formare în regim postuniversitar, la cerere, cu preluarea notelor şi creditelor aferente disciplinelor parcurse, cu condiţia ca perioada de întrerupere să nu depăşească trei ani şi planul de învăţământ să nu fi suferit modificări. Aceştia depun suplimentar: cerere de echivalare, adeverință/ foaie matricolă eliberată de instituția de învățământ superior în cadrul căreia au urmat cursurile de pregătire psihopedagogică autorizate/ acreditate.    

 

 

TAXE (pentru studenții și masteranzii Universității ”Danubius”, taxele sunt reduse cu 25%):

Taxele pentru anul universitar 2019-2020 (Anexa 6 din Hotararea nr. 15 /11.06.2019  a Consiliului de administratie al UDG), sunt:

Taxa de inscriere - 100 lei

Taxa de studiu - 2080 lei/modul

Taxa restanta/reexaminare - 50 lei/credit

 

 


ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

 

 

  1. (a)NIVELUL I-IF:


-adeverință de student la un program de studii universitare de licenţă (în primele 10 zile ale semestrului I al anului I de studiu, dosarul secompletează cu adeverința de student);


-copie nelegalizată a certificatului de naştere;


-copie a cărţii de identitate;


-contractul de şcolarizare;


-certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

 

 

  1. (b)NIVELUL II-IF:


-adeverință de student la un program de studii universitare de master în domeniul de licenţă (în primele 10 zile ale semestrului I al anuluiI de studiu, dosarul se completează cu adeverința de student);


-copie nelegalizată a certificatului de naştere;


-copie a cărţii de identitate;


-adeverință de absolvire a studiilor de licență sau copie nelegalizată a diplomei de licență;


-adeverință/certificat (copie) de absolvire a nivelului I;


-certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

 

 

  1. (c)NIVELUL I-PU


-adeverință de absolvire a studiilor de licență sau copie nelegalizată a diplomei de licență;


-certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;


-copie nelegalizată a certificatului de naştere;


-copie a cărţii de identitate.

 

 

  1. (d)NIVELUL II-PU


-adeverință de absolvire a studiilor de licență sau copie nelegalizată a diplomei de licență;


-adeverinţă de absolvire a unui program de studii universitare de master în domeniul de licenţă sau copie nelegalizată a diplomei de master;


-certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;


-copie a certificatul de absolvire a Nivelului I/ adeverință de absolvire;


-copie nelegalizată a certificatului de naştere;


-copie a cărţii de identitate.

Chestionar motivational (DOWNLOAD)

Contact:

Conf. univ. dr. Filip Stanciu

Director Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

Telefon: 0763859137

E-mailAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Stai Conectat

captcha  

Sus