Noutăţi

ANUNȚ DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ - Aferent proiectului „Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă” – SUCCES - ID MySMIS

succes

header

ANUNȚ DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ

Aferent proiectului Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă – SUCCES ’’

ID MySMIS 122555

 

               Proiectul „Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă – SUCCES’’ – cod proiect 122555, cofinanțat  din  Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, aprobat sub codul POCU/320/6/21/122555 în cadrul Axei prioritare nr.  6 - Educație și competențe, Prioritatea de invesții, Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate este implementat de Universitatea Danubius, impreuna cu partenerii sai (P1 - Universitatea de Medicina și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași, P2 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, P3 - SIVECO București) incepand din luna februarie 2019 si, prin activitatile sale, urmareste - asigurarea unei instruiri axate pe domeniile inteligente de specializare din sectoarele economice cu potențial competitiv prin intermediul unei oferte educaționale actualizate și diversificate, dezvoltate în strânsă corelare cu prioritățile strategice regionale și naționale, însoțită de un pachet de măsuri de atragere a tinerilor către studiu, acompaniată de acțiuni de creștere a competențelor personalului didactic și care, impreună, să contribuie la maximizarea șanselor de angajare pentru viitorii absolvenți din învățământul terțiar, universitar și non-universitar tehnic.

Grupul tinta este reprezentat de:

 • 300 de studenți în ani terminali din ciclurile de studii licență/master selectați, din care minimum 62 de studenți aparținând de grupuri vulnerabile.
 • 60 de studenti - Universitatea “Danubius” din Galati din care 12 vor face parte din grupuri vulnerabile. Toți studenții selectați vor beneficia de implementarea cursurilor complementare dezvoltate în cadrul proiectului.

Conditii de eligibilitate

La selecție pot participa studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

 • Sunt înmatriculați în cadrul Universității Danubius din Galați, Lider în cadrul prezentului proiect;
 • Au domiciliul în mediul rural sau urban, în Regiunea de Sud-Est a României;
 • Sunt cetățeni români sau ai unui stat membru al Uniunii Europene;
 • Au disponibilitatea de a participa la activităţile prevăzute în Proiect;
 • Nu au beneficiat de finanţare prin alte proiecte de cursuri de formare profesională;
 • Sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în procedura de selecţie.

   Dosarul de inscriere cuprinde:

 • Copie după CI/BI al studentului;
 • Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • Anexa nr.1 - Cerere de inscriere in grupul tinta;
 • Anexa nr.2 - Declaratie disponibilitate;
 • Anexa nr.3 - Declaratie apartenenta grup tinta;
 • Anexa nr.4 - Declaratie de evitare a dublei finantari
 • Anexa nr.5. Adeverinţă student apartenență grup țintă, eliberată de universitate privind statutul de student, cu datele de identificare (nume, prenume, forma de învățământ, anul de studii, domeniul de pregătire, specializarea);
 • Anexa nr.8. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020.

     IMPORTANT:

 • Documentele necesare pentru includerea în grupul ţintă se pot ridica de la expertul grup țintă.
 • Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate şi va semna fiecare anexă.
 • Dosarul de candidatura se depune la Expertul Grup Țintă.
 • Responsabilul grup tinta va verifica îndeplinirea cerinţelor privind conţinutul dosarului de candidatură şi a criteriilor de eligibilitate.
 • Vor fi acceptaţi doar candidaţii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prezentate anterior şi au dosarele complete.

Pentru mai multe detalii despre inscrierea in grupul tinta al proiectului, o puteti contacta pe Dna. Pudilic Simona, Responsabil GT, la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Intocmit,

Draganescu Oana Adina, Expert campanie informare grup ţintă S

Intocmit,

Pudilic Simona, Responsabil grup tinta S

footer copy copy

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Stai Conectat

captcha  

Sus