Noutăţi

25 % REDUCERE DIN TAXA ANUALĂ DE STUDII LA TOATE PROGRAMELE DE MASTER PENTRU ABSOLVENȚII PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ

 

FOTO REDUCERE MASTER

Indiferent de facultatea pe care au absolvit-o în cadrul Universității ”Danubius” din Galați, absolvenții programelor de studii de licență sunt susținuți să își continue studiile universitare de master la această instituție de învățământ superior beneficiind de reducere de 25% din taxa anuală de studii a programelor de master organizate la nivelul Facultății de Drept, Facultății de Științe Economice și Facultății de Comunicare și Relații Internaționale.

Desigur, această reducere se aplică acelor programe de master la care nu operează alte reduceri speciale aplicabile tuturor candidaților indiferent de facultatea la care au urmat studiile de licență. DETALII REDUCERI DE TAXE PROGRAME DE LICENȚĂ ȘI DE MASTER!

Astfel, absolvenții studiilor universitare de licență ale Universității ”Danubius” pot opta pentru următoarele programe de master:

FACULTATEA DE DREPT

DREPTUL UNIUNII EUROPENE(durata studiilor 1,5 ani, IF)

Acest program de studii se adresează atât persoanelor care lucrează în domenii conexe (drept/sistemul juridic: magistraţi, procurori, consilieri juridici, avocaţi, economişti, domeniul relaţiilor internaţionale: diplomaţi, funcţionari publici, funcţionari internaţionali, organizaţii nonguvernamentale, guvern şi sectorul public, serviciile sociale, managementul resurselor umane), cât şi tuturor celor interesaţi de continuarea studiilor în acest domeniu

DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EUROPEANĂ(durata studiilor 1,5 ani, IF, FR)

Creditele  obţinute la finalizarea acestui program de masterat atestă pregătirea superioară absolventului pentru a profesa ca: funcţionar public, specialist în administraţia publică, consilier instituţii publice, funcţionar public european, inspector în administraţia publică, consilier/expert forţă de muncă şi şomaj, expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, consilier afaceri europene, auditor intern în sectorul public, evaluator de competenţe profesionale etc.

ŞTIINŢE PENALE(durata studiilor 1,5 ani, IF)

Programul de masterat ŞTIINŢE PENALE acoperă, prin disciplinele din planul de învăţământ, necesitatea pregătirii profesionale şi perfecţionării  absolvenţilor facultăţilor de drept  care deţin o funcţie care implică atribuţii în înfăptuirea şi administrarea actului de justiţie penală (judecători, grefieri, avocaţi, procurori, poliţişti, etc.,), cât şi absolvenţilor care urmăresc o asemenea perspectivă.

DREPTUL COMUNITĂȚILOR VIRTUALE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

Misiunea programului de master Dreptul Comunităților Virtuale este duală. Pe de o parte, constă în pregătirea profesioniștilor cu studii juridice care doresc să își orienteze expertiza juridică către relațiile desfășurate în domeniul social media, profesioniști ai implicațiilor juridice ale comunicării și tranzacțiilor realizate prin intermediul Internetului iar pe de altă parte, programul urmărește să furnizeze cunoștințele de specialitate juridică specifice comunităților virtuale tuturor celor care își desfășoară activitatea profesională în domenii precum jurnalism, IT, social media, business etc.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii “Danubius” cuprinde programe de masterat internaţionale, interdisciplinare, unele cu predare în limba engleză.

În funcție de programul de master de la Facultatea de Stiinte Economice urmat, absolvenții sunt admiși la stagiul de expert contabil în cadrul CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizati din Romania) sau la stagiul de auditor financiar in cadrul CAFR ( Camera Auditorilor Financiari din Romania) FARA EXAMEN. Absolventii ACPP sunt admisi la stagiu in CAFR fara examen si, totodata, le sunt echivalati doi ani de stagiu.

MANAGEMENTUL BIOECONOMIEI ÎN CONTEXTUL CREŞTERII DURABILE (durata studiilor 2 ani, IF)

Absolvenţii acestui program de studii masterale vor beneficia de marele avantaj al confruntării continue şi stimulante cu mediul de afaceri, numeroase instituţii private de maximă importanţă încheind deja parteneriate cu Universitatea “Danubius” în vederea colaborării cu masteranzii şi, mai apoi, absolvenţii acestui program masteral.

Prin completarea profilului profesional cu masteratul Managementul Bioeconomiei în Contextul Creşterii Durabile,  absolventul va fi aliniat cerinţelor internaţionale privind organizarea şi realizarea activităţilor economice în contextual Bioeconomiei, oportunităţile pieţei muncii fiind nenumărate.

SHIPPING INTERNAŢIONAL TRADE AND FINANCE (durata studiilor 2 ani, IF)

Acest nou program de masterat s-a dezvoltat în concordanţă cu obiectivele Strategiei Uniunii Europene pentru dezvoltarea Regiunii Dunării şi a Strategiei Globale privind Dezvoltarea Transporturilor Navale.

Fiind un program de studii global, cursurile sunt susţinute în limba engleză de profesori specializaţi în domeniile shipping, comerţ international, dezvoltare regională şi finanţe international.

MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM – ŞI CU PREDARE IN LIMBA ENGLEZĂ (durata studiilor 2 ani, IF)

Este un program de masterat creat pentru întregirea pregătirii profesionale a studenţilor masteranzi pentru poziţii de lesdership în comerţ şi industria ospitalităţii, prin îmbunătăţirea aptitudinilor acestora cu calificări în domeniul managementului, pentru implementarea unor strategii de dezvoltare sustenabilă a afacerilor în comerţ şi turism.

Pe lângă aceste  masterate, oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii “Danubius” cuprinde şi alte programe de masterat, toate acreditate:

MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF)

GESTIUNEA FINANCIARĂ A AFACERILOR ÎN SPAŢIUL EUROPEAN (durata studiilor 2 ani, IF)

MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ (durata studiilor 2 ani, IF)

AUDIT ŞI CONTROL PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF)

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

AFACERI ŞI ECONOMIE INTERNAŢIONALĂ – MASTER INTERDISCIPLINAR (durata studiilor 2 ani, IF)

Singura Facultate din Estul României care are un program de masterat ai cărui absolvenţi vor avea un rol major în realizarea unui sistem internaţional în care talerul intereselor comune ale statelor, de cooperare şi colaborare va contrabalansa puternic talerul intereselor concurente, este Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale a Universităţii “Danubius” din Galaţi.

Programul de master Afaceri și Economie Internațională se adresează candidaţilor care doresc să posedeexcelente abilităţi profesionale, o solidă formaţie culturală şi care doresc să îşi împrospăteze competenţele prin conectarea interdisciplinară a  ştiinţelor politice, juridice, economice şi ale comunicării.

Opţiunile profesionale sunt amplu diversificate pentru absolvenţii programului de master Afaceri şi Economie Internaţională, competenţele pe care le vor dobândi absolvenţii acestui program masteral deschizându-le nenumărate oprtunităţi de a profesa în întreaga lume ca funcţionari publici, consultanţi în comunicare, experţi în cadrul instituţiilor europene şi internaţionale, administraţiilor locale şi regionale, ONG-urilor, grupurilor mass-media, departamentelor de comunicare din cadrul IMM-urilor, firmelor transnaţionale şi de consultanţă etc.

DETALII DESPRE ADMITERE!

Succes!

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Stai Conectat

captcha  

Sus