Noutăţi

CERCETĂTORUL CONTABILITĂȚII VIITORULUI, PROF. UNIV.DR. STEFAN C. SCHALTEGGER, DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂȚII ”DANUBIUS”

dhc prima diplomaVineri, 10 martie, comunității academice Danubius i s-a alăturat un nou membru: Prof. univ. dr Stefan C. Schaltegger. Personalitate marcantă a lumii științifice internaționale, domnul Profesor a revoluționat, prin contribuțiile științifice valoroase, contabilitatea viitorului, studiile domniei sale devenind etalon în cercetarea științifică internațională.

Stefan C. Schaltegger este Profesor univ. dr.  (Sustainability Management) la Universitatea Leuphana din Lüneburg (Germania) şi la Universitatea din Basel (Elveţia) (Business Administration),   conducătorul Centrului de cercetare pentru managementul  sustenabilităţii şi coordonatorul programului MBA în acelaşi domneniu. De asemenea, Prof. univ. dr. Stefan C. Schaltegger este profesor invitat şi cercetător invitat la numeroase universităţi din lume şi speaker la prestigioase conferinţe ştiinţifice. Este membru al comitetului editorial al unor jurnale ştiinţifice din fluxul principal precum Business Strategy and the Environment, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Journal of Cleaner Production, etc. Este membru în numeroase organizaţii şi asociaţii profesionale şi ştiinţifice internaţionale, implicandu-se activ în promovarea şi dezvoltarea cunoaşterii în domeniul sustenabilităţii

Așadar, în semn de prețuire a întregii contribuții pentru dezvoltarea științei și cunoașterii la nivel internațional, Senatul Universității ”Danubius” a decis acordarea celei mai înalte distincții, titlul de Doctor Honoris Causa, domnului Prof. univ. dr. Stefan C. Schaltegger.

dhc sala fataPentru prima dată în România, domnul Prof. univ. dr. Stefan C. Schaltegger, a fost introdus în atmosfera academică a Universității ”Danubius” de către domnul Rector- Conf. univ. dr. Andy PUȘCĂ, fiindu-i prezentate valorile care însoțesc misiunea și viziunea acestei instituții de învățământ superior precum și rezultatele extraordinare înregistrate de această universitate la nivelul cercetării științifice. Specialist în antreprenoriat, domnul Prof. univ. dr. Stefan C. Schaltegger a declarat că este onorat să se identifice cu Universitatea ”Danubius”, universitate în cadrul căreia se simte spiritul antreprenorial.

dhc presedinteDomnul Președinte Prof. univ. dr. Benone PUȘCĂ a dăruit noului membru al comunității academice Danubius cartea Labirintul vieții, o carte în care domnul Prof. univ. dr. Stefan C. Schaltegger va descoperi o parte din istoria României, cea a perioadei staliniste.

dhc florianContabilitatea de mediu, domeniu intens studiat și pentru care domnul Prof. univ. dr. Stefan C. Schaltegger a oferit soluții palpabile cercetătorilor din întreaga lume, a reprezentat și legătura științifică specială dintre domnul Prof. univ. dr. Stefan C. Schaltegger și domnul Conf. univ. dr. Florian NUȚĂ – Prorector cu cercetarea științifică, domnia sa având această temă la cercetarea doctorală.

dhc moCu această ocazie, domnul Prof. univ. dr. Neculai TABĂRĂ, cadru didactic la Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași, invitat special la acest eveniment, a abordat subiectul contabilității futuriste, a anului 2050, ca principal domeniu de cercetare a domnului Prof. univ. dr. Stefan C. Schaltegger, subliniind nevoia unui echilibru între capitalul natural și cel uman în pasivul bilanțului și, implicit, consecințele majore ale acestui echilibru pentru dreptul societăților, dreptul muncii, dreptul financiar și fiscal, dreptul concurenței etc.

dhc sala spate

Bine ați venit în comunitatea academică ”Danubius”!

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

PROVOCĂRILE ANULUI 2017 ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

afis achizitii publiceEvenimentul va avea loc în zilele de 25-26 martie și 2 aprilie 2017, cu incepere de la ora 9.00, sala A38, etaj 3 și are ca invitați 2 experți cu experiență de peste 10 ani în domeniul achizițiilor publice:

 Ecaterina Milica DOBROTĂ
-vicepreședinte al Asociației Experților în Achiziții (AEXA);
-consultant în achiziții publice;
-autor a zeci de articole de specialitate, publicate în Revista AEXA, Revista de achiziţii publice (EAG Group) și în numeroase site-uri de specialitate;
-lector/speaker în conferințe, speaker în diverse proiecte/ conferințe/ seminarii, organizate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), Freedom House România și Oficiul pentru Lupta Antifraudă (OLAF), Revista de Achiziţii Publice, Societatea de avocaţi Ceparu şi Irimia, Wolters Kluwer etc.

 
 Florentina DRĂGAN
-activitate didactică în domeniul universitar de peste 3 ani și formator în cadrul programelor de formare profesională a adulţilor din anul 2009;
-consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor din anul 2008;
-activitate profesională în domeniul juridic de peste 17 ani;
-doctor în drept din anul 2005;
-autor de studii, articole publicate în reviste de specialitate;
-participări la numeroase cursuri, simpozioane, conferinţe, seminarii, ateliere/grupuri de lucru şi stagii în domeniul achiziţiilor publice în calitate de speaker/formator.

Cui se adresează?
Atelierul de lucru se adresează atât angajaților din cadrul operatorilor economici cât și funcționarilor publici din administrația publică, specialiștilor din sectorul privat încadrați în compartimente cu atribuții în procesul de achiziții publice finanțate din fonduri publice naționale sau europene, precum și altor persoane interesate de domeniul achizițiilor publice.

Programul este adaptat pentru a răspunde cerințelor participanților, adresându-se atât  începătorilor cât și celor care au  experiență.

De ce să particip la eveniment? -  anul 2016 a marcat finalizarea transpunerii celor patru Directive din domeniul achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale, concesiunilor și a căilor de atac.

Astfel, tematica propusa vizează analize, dezbateri, soluții și aplicații practice privind:
-noutățile în domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiuni;
-elementele de noutate din cadrul procedurii de soluționare a contestațiilor pe cale administrativ jurisdicțională sau pe cale judiciară;
-aspecte teoretice și practice.

CERTIFICAT DE PARTICIPARE eliberat de UNIVERSITATEA "DANUBIUS"

Tarif de participare: 650 lei/ participant (inclusiv TVA) pentru 3 zile

Tariful cuprinde participarea la eveniment, materiale informative, pauză de cafea, prânz.

Participarea la eveniment oferă posibilitatea persoanelor interesate să obțină și un CERTIFICAT DE SPECIALIZARE eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC pentru ocupația - Cod COR: Expert achiziții publice, 214946, în cazul în care:
-sunt absolvente de studii superioare;
-pregătesc un proiect a cărui tematică va fi stabilită de către formatori;
-vor putea fi prezente într-una din datele de 22, 23 aprilie, 6, 7 mai a.c. pentru a-și susține proiectul și pentru a afla noi informații referitoare la domeniul achizițiilor publice;

-taxă suplimentară pentru certificare - 100 lei.

Competențele dobândite și înscrise în suplimentul descriptiv al certificatelor eliberate de ANC, în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 republicată:
-Comunicarea interpersonală
-Perfecţionarea pregătirii profesionale
-Utilizarea calculatorului
-Coordonarea muncii în echipă
-Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire
-Elaborarea documentelor de specialitate
-Analizarea legislaţiei aplicabile specifice
-Acordarea consultanţei de specialitate
-Planificarea achiziţiilor publice
-Derularea procedurilor de atribuire
-Finalizarea procedurilor de atribuire


Rezervarea locului se face în baza formularului de înscriere, transmis până cel mai târziu pe 22 martie 2017 la Secretariatul Universității Danubius:

fax 0372361292

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

telefon 0372361250, 0372361251

Persoană de contact pentru detalii suplimentare:
Laura KOVÁCS, tel. 0372361173, tel. 0737616042, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Purtator de cuvant - Universitatea "Danubius",

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

ADMITERE LA INM: MODIFICAREA TEMATICII DE CONCURS DEZBĂTUTĂ CU FACULTĂŢILE DE DREPT

INM 1Ieri, vineri, 3 martie, la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, a avut loc întâlnirea consultativă dintre reprezentanţii facultăţilor de drept din ţară şi reprezentanţi ai Institutului Naţional al Magistraturii şi ai Consiliului Superior al Magistraturii pentru a dezbate subiectele incluse în tematica examenului de admitere la INM.

Doamna Judecător Ana Maria GAROFIL, Director INM, a deschis lucrările şedinţei, prezentând principalele aspecte ale agendei acestei întâlniri.

Propunerile din partea INM cu privire la tematica de admitere pentru disciplinele drept civil şi dreptul procesual civil au fost prezentate de către domnul Prof. univ. dr. Gabriel BOROI, formator colaborator INM, titular al disciplinelor menţionate.

Printre modificările propuse pentru subiectele din tematica disciplinei drept civil, menţionăm: introducerea capacităţii civile a persoanei juridice şi introducerea patrimoniului (la punctul II – Drepturile reale principale). De asemenea, domnul Prof. univ.dr. Gabriel BOROI a subliniat menţinerea în cadrul subiectului referitor la dezmembrămintele dreptului de proprietate privată doar a dreptului de superficie. În ceea ce priveşte Contractele speciale, s-a propus excluderea din tematică a consignaţiei şi a expediţiei ca varietăţi ale contractului şi menţinerea comisionului. Totodată, a fost susţinută includerea în tematică a dreptului de opţiune succesorală în cadrul Succesiunilor.

În materia dreptului procesual civil, majoritatea intervenţiilor au vizat doar modificări terminologice dar există şi propuneri de excludere din tematică a subiectului referitor la aplicarea în timp a legii procesual- civile şi de introducere a unor noi subiecte în cazul executării silite şi a procedurilor speciale.

Facultăţile de drept prezente la dezbateri au susţinut majoritatea acestor propuneri, discuţiile oprindu-se asupra subiectului executării silite. Unele facultăţi au subliniat faptul că executarea silită este un subiect insuficient abordat în timpul facultăţii deoarece este studiat în ultimul semestru din anul IV de studii, semestru care este mai scurt cu 2 sau 4 săptămâni şi în care studentul este preocupat de examenul de licenţă. De cealaltă parte, unii formatori INM au susţinut necesitatea menţinerii şi chiar extinderii tematicii referitoare la executarea silită pentru examenul de admitere la INM, argumentând preponderenţa dosarelor la prima instanţă care au ca obiect executarea silită.

POYA INM copyReferitor la disciplinele drept penal şi drept procesual penal, nu au intervenit modificări în tematica de concurs pentru anul acesta. Singurele propuneri de modificare a tematicii la drept penal - partea specială au fost făcute de către Facultatea de Drept a Universităţii „Danubius” care a propus reprezentanţilor INM să fie avută în vedere o includere graduală în materia de concurs, la disciplina drept penal - partea specială, a infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi a infracţiunilor informatice. Propunerea a fost argumentată de importanţa practică a infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice în activitatea instanţelor de judecată respectiv de creşterea îngrijorătoare a fenomenului criminalităţii informatice, infracţiunile informatice înlocuind, treptat, infracţiuni clasice deosebit de grave. Domnul Judecător Ştefan PISTOL, ÎCCJ, formator INM, titular de disciplină drept penal şi drept procesual penal a susţinut opinia INM referitoare la aceste propuneri domnia sa subliniind faptul că, într-adevăr, infracţiunile contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice sunt preponderente în practica judecătoriilor şi vor fi avute în vedere pentru admiterea anului viitor la INM.

Diversificarea tematicii acestui examen prin includerea a două noi discipline, drept administrativ şi organizare judiciară, a fost unul dintre subiectele acestei întâlniri care a generat reacţii pro şi contra din partea reprezentanţilor facultăţilor de drept prezenţi la dezbateri.

Lărgirea cadrului general al culturii juridice a candidaţilor la INM a fost argumentul de la care a pornit necesitatea includerii acestor discipline în tematica de concurs.

Doamna Judecător Gabriela BOGASIU, ÎCCJ, formator colaborator INM - Drept administrativ, a prezentat instituţiile dreptului administrativ care ar urma să facă parte din tematica acestui concurs: Actul administrativ şi regimul lui juridic - condiţiile de valabilitate şi revocarea; Excepţia de nelegalitate şi Răspunderea contravenţională. Această propunere a fost susţinută şi la întâlnirea din luna februarie a anului trecut odată cu susţinerea oportunităţii introducerii în materia de concurs a disciplinei Organizarea judiciară. Referitor la această din urmă propunere, doamna judecător Doina POPESCU, ÎCCJ, formator INM, titular de disciplină Etică şi organizare judiciară, a reiterat lipsa pregătirii proaspeţilor auditori de justiţie în sensul cunoaşterii dispoziţiilor referitoare la structura sistemului judiciar precum şi la cele privitoare la etica şi deontologia profesiilor judiciare, pierzându-se foarte mult timp, în cadrul formării iniţiale, pentru a fi acoperite aceste aspecte.

Opiniile reprezentanţilor facultăţilor au fost exprimate, majoritar, în sensul de a nu se introduce, anul acesta, aceste discipline în materia de concurs dar să fie avute în vedere la examenele viitoare. Supraaglomerarea materiei acestui examen a fost principalul argument al reprezentanţilor facultăţilor care au privit lucrurile din perspectiva studenţilor lor, viitori candidaţi la INM. Dincolo de aceasta, abordarea diferită a acestor discipline în curriculumul facultăţilor este o altă problemă în pregătirea unitară a studenţilor la aceste discipline, fiind avută în vedere o potenţială modificare a planurilor de învăţământ în cazul în care se va menţine propunerea introducerii acestor discipline în tematica de admitere la INM.

Atât reprezentanţii facultăţilor de drept cât şi cei ai Institutului Naţional al Magistraturii au fost de acord cu faptul că trebuie să existe echilibru în subiectele acestui examen, studenţii să se poată pregăti pentru disciplinele cuprinse în tematica de concurs dar fără a neglija alte discipline din planurile de învăţământ ale facultăţilor de drept, la fel de importante pentru pregătirea viitorilor jurişti.

Detaliile acestei întâlniri vor fi publicate curând pe site-ul Institutului Naţional al Magistraturii, în minuta şedinţei.

Purtător de cuvânt – Universitatea „Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

ANUNŢ privind concursul pentru ocuparea unui post de administrator baze de date

Condiţii   de participare la concurs:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnologiei informatiei şi a comunicaţiilor(TIC);
 • cunoştinţe de operare pe calculator  Microsoft Office (word, excel), Linux, PHP&MySQL, Web Server, VMware, Windows Server;
 • experienţa în  domeniu constituie un avantaj;

Actele necesare  înscrierii la concurs:

 • cerere de înscriere înregistrată la Departamentul Resurse Umane al Universităţii “Danubius” din Galaţi;
 • copie xerox a actului de identitate;
 • copie xerox a actelor de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie);
 • copii legalizate ale diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, calificări, etc;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă,în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • adeverinţă de la medicul de familie care să ateste starea de sănătate;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;

Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor  cu acestea.

Dosarele de concurs se depun la Departamentul Resurse Umane, în perioada 01.03.2017-30.03.2017.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Departamentul de Resurse Umane, telefon 0372361116.

Concursul va cuprinde  două probe de concurs: probă scrisă şi interviu.

Citeşte mai departe ...

EDIȚIE DE FĂURAR INEDITĂ A SALONULUI ACADEMIC CULTURAL DANUBIUS

poza resedinteIndispensabilă condiției academice, nevoia de a scrie și de a publica, de a pune în prim plan cartea, ca obiect cultural, s-a exteriorizat din nou, joi, 23 februarie, la ediția de Făurar a Salonului Academic Cultural Danubius, o ediție inedită în cadrul căreia au fost lansate două cărți.

Destinul, ca o promisiune..., cartea domnului Președinte Prof. univ. dr. Benone PUȘCĂ, a fost lansată într-o atmosferă plină de emoții induse de trăirile unui destin spus și scris. Destinul unui tată, destinul unui fiu, destinul unei universități.

pusca lates copy”O carte absolut specială, de o factură inedită, pentru că domnul Prof. univ. dr. Benone PUȘCĂ s-a hotărât să vorbească despre relația specială dintre tată și fiu. Un tată care și-a propus să construiască, odată cu destinul fiului său, și destinul unei universități în care fiul, Conf. univ. dr. Andy PUȘCĂ, să ducă mai departe ideea familiei, a tatătului, a unei continuități în spirit.” Conf. univ. dr. Gheorghe LATEȘ, Coordonator al Salonului Academic Cultural Danubius.

petra 1Pe aceeași frecvență, a experienței personale, s-a desfășurat și cea de a doua parte a Salonului Academic Cultural. Doamna Lect. univ. dr. Petra Alina MARINESCU, proaspăt venită în comunitatea academică Danubius, cadru didactic la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, a lansat prima sa carte, parte de avangardă din teza de doctorat: The Discursive Dimension of Employee Engagement and Disangagement, o carte publicată, în limba engleză, de Editura Peter Lang.

petra 2Cercearea empirică a doamnei Lect. univ. dr. Petra Alina MARINESCU abordează tema dimensiunii discursive a implicării și dezangajării organizaționale, autoarea dorind să creeze un instrument util angajaților, organizațiilor dar și specialiștilor în resurse umane. Ceea ce conferă valoare științifică acestei lucrări este faptul că această cercetare s-a bazat, dincolo de o bogată bibliografie străină, subiectul fiind insuficient tratat în România, pe studiul propriei experiențe profesionale într-un renumit trust de presă. Astfel, cartea doamnei Lect. univ. dr. Petra Alina MARINESCU surprinde propriul proces al dezangajării și implicațiile sale, un proces pe care l-a conștientizat și l-a înțeles după ce a încheiat relațiile contractuale cu trustul de presă în cadrul căruia avansase profesional, devenind PR manager. Este, potrivit domnului Conf. univ. dr. Gheorghe LATEȘ,”o experiență umană transformată într-un studiu de sociologie aplicată”.

Citind această carte, angajații vor găsi explicația și soluția demotivării profesionale, a epuizării fizice și intelectuale care conduc la dezangajarea organizațională. Pe de altă parte, organizațiile sunt încurajate să invenstească în bunăstarea salariaților, astfel fiind reduse, semnificativ, absenteismul, infidelitatea și furtul. Productivitatea unui angajat crește dacă acesta este fericit!

Danubius trăiește prin oamenii săi și prin cărțile lor!

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

CULTURA DREPTULUI EUROPEAN: ÎNTRE ABORDARE SAVANTĂ ȘI RIGOARE UNIVERSITARĂ

MASA BORD

Predarea și cercetarea științifică, cercetarea științifică și predarea. Un corpus comun al calității educației superioare. Cursurile universitare își iau seva din fântâna cercetării științifice iar aceasta din urmă se desăvârșește în universitate, acolo unde informația științifică este valorificată și completată cu idei inovatoare.

MASA SALA MO atare demonstrație a acestei legături a avut loc vineri, 24 februarie, când Facultatea de Drept a Universității ”Danubius”, Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" al Academiei Române  și Asociația Română de Dreptul Afacerilor Europene au dezbătut aspecte deosebit de interesante pentru cercetătorii științifici, pentru profesorii și studenții acestei facultăți, referitoare la una dintre temele inepuizabile ale cercetării științifice din domeniul juridic: Cultura dreptului European: Drept și Politică în Uniunea Europeană.

MASA CADRE10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană și 1 an de la Brexit au fost reperele dezbaterilor acestui eveniment, invitații speciali Prof. univ. dr. Daniel Mihail ȘANDRU și Dr. Tudor AVRIGEANU, abordând chestiunea culturii dreptului European prin filtrul istoric, al începuturilor dreptului natural, al influențelor dreptului german și anglo-saxon asupra dreptului European în tandem cu perspectiva implicațiilor hotărârilor Curții Europene de Justițe asupra jurisprudenței statelor Uniunii Europene.

Despre invitaţi:

MIHAI ȘANDRU - profesor universitar la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” şi Universitatea din Bucureşti. A fondat şi coordonează Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Judecător ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Juridice şi al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene. Redactor şef al Revistei române de drept european (Wolters Kluwer).

TUDOR AVRIGEANU - "TUDOR AVRIGEANU - cercetător științific gradul II în cadrul Institutului de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" al Academiei Române, Magister în drept comparat și doctor în drept al Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, specializat in filosofia dreptului și teoria dreptului penal.

Studenții au fost plăcut impresionați de modul în care s-au întrepătruns intervențiile profesorilor lor, specialiști în Drept civil – Conf. univ. dr. Andy PUȘCĂ, Drept internațional public – Prof. univ. dr. Jana MAFTEI, Cooperare judiciară internațională în materie penală – Prof. univ. dr. Ion RUSU cu cele ale cercetătorilor științifici, invitați speciali ai acestui eveniment.

MASA TUDOR ANDYDesigur, dezbaterile din cadrul acestui eveniment au creat germenii unor idei pentru colaborări viitoare ale căror rezultate să se regăsească în publicații științifice.

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

CULTURA DREPTULUI EUROPEAN: DREPT ŞI POLITICĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

CULTURA DREPTULUI EUROPEANMasă rotundă cu dl. Prof. univ. dr. Mihai ȘANDRU și dl. dr. Tudor AVRIGEANU –

Vineri, 24 februarie, ora 12.00, Sala Senatului

Organizatori:

Asociația Română de Drept și Afaceri Europene

Facultatea de Drept a Universității ”Danubius”

Studenții și cadrele didactice ale Facultății de DreptUniversitatea ”Danubius” sunt invitați să participe, vineri, 24 februarie, ora 12.00, Sala Senatului, la dezbaterile extraordinare din cadrul mesei rotunde cu tema: Cultura Dreptului European: Drept și Politică în Uniunea Europeană.

Europa, identitatea europeană, locul și rolul dreptului și al politicii în Uniunea Europeană sunt termenii- cheie ai interacțiunii științifice dintre studenți, profesori și invitații speciali.

Invitații speciali ai acestui eveniment sunt:

MIHAI ȘANDRU - profesor universitar la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” şi Universitatea din Bucureşti. A fondat şi coordonează Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Judecător ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Juridice şi al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene. Redactor şef al Revistei române de drept european (Wolters Kluwer).

TUDOR AVRIGEANU -  cercetător științific gradul II în cadrul Institutului de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" al Academiei Române, Magister în drept comparat și doctor în drept al Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, specializat in filosofia dreptului și teoria dreptului penal.

Intrarea este liberă iar cei prezenți vor primi diplome de participare.

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

neuvoojooble

Sus