Metodologii

Procedură specifică - Tratarea reclamațiilor (PG-10 Ed. 3)

Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor Universităţii Danubius din Galaţi (RG-40 Ed. 2)

Elaborarea şi eliberarea programelor analitice (PO-19 Ed. 3)

Eliberarea situaţiei şcolare “la cerere” (PO-18 Ed. 3)

Evaluarea prestatiei cadrelor didactice de către studenţi, chestionarul şi grila de punctaj (ACD-12 Ed. 3)

Hotarare taxe scolarizare 2015-2016

Încasarea taxelor de la studenţi-masteranzi (PO-01 Ed. 2)

Înscrierea studenţilor într-un program de studii universitare, în vederea dobândirii-menţinerii calităţii de student (PO-44 Ed. 4)

Regulament de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi (RG-09 Ed. 6)

Regulament de evaluare a activității studenților (RG-13 Ed. 2)

Regulament privind alegerea şi reprezentarea studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii Danubius, Galaţi (RG-10 Ed.3)

Regulament privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (RG-08 Ed. 9)

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licenţă (RG-26 - Ed.2)

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat (RG-27 Ed.2)

Stai Conectat

captcha  

neuvoojooble

Sus