Concurs pentru ocuparea functiei de decan

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE DECAN - 2016

În conformitate cu prevederile art. 211 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 şi art. 70 din Carta Universităţii "Danubius" din Galaţi, decanii sunt selectaţi prin concurs public, organizat de către Rectorul ales în data de 15.02.2016 al Universităţii "Danubius" din Galaţi şi numit prin Ordinul M.E.N.C.S. nr. 3246/29.02.2016.

La concurs pot participa persoane din cadrul universității sau din orice facultate de profil din țară ori din străinătate, cu condiția obținerii prealabile a avizului consiliului facultății.

Înscrierea la concursul pentru funcția de decan se face la Rectorat, în perioada specificată din Calendar.

Cererea de înscriere (formularul din atasament) la concurs va fi însoțită de:
a) curriculum-vitae în format european;
b) plan managerial.

Consiliul facultății are obligația să audieze candidații și să dea aviz favorabil pentru cel puțin 2 dintre aceștia.

Concursul pentru selectarea decanilor constă în următoarele două probe:
a) evaluarea ofertei manageriale;
b) interviu.

Interviul constă în verificarea cunoștințelor candidaților în domeniul legislației educaționale.

După finalizarea concursului, comisia de concurs va înainta rezultatele finale, spre validare, senatului universitar.

Validarea concursului se face prin hotărâre a senatului, adoptată cu votul majorității simple a membrilor acestuia.

 

Documente:

Calendar

Cerere de inscriere

Metodologie

Rezultate Concurs

Sus